Want to make creations as awesome as this one?

mhajdarowicz@interia.pl

More creations to inspire you

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

Transcript

14 kwietnia 966 rok,CHRZEST POLSKI,Mieszko I,Książę z dynastii Piastów, panował w latach 960-992.Pierwszy historycny władca naszego kraju. Przyjęcie przez niego chrztu w 966 roku uznaje się za symboliczny początek państwa polskiego.Pod rządami Mieszka I Polska stała się silnym krajem o obszarze zbliżonym do dzisiejszej Rzeczypospolitej., Dobrawa,+info,Księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I. Córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego, matka Bolesława I Chrobrego i Świętosławy Sygrydy., Przyjęcie chrztu, Okoliczności samego chrztu nie są znane. Wiadomo, że w 965 roku Mieszko pojął za żonę księżniczkę czeską Dobrawę, która przybyła do państwa polskiego z rzeszą misjonarzy i księży. Świadczy to o zawarciu sojuszu z Czechami i o rozpoczęciu procesu chrystianizacji.Niektóre źródła historyczne podają, że to Dobrawa namówiła Mieszka do chrztu. W 968 roku w państwie Mieszka I powstało pierwsze biskupstwo misyjne z biskupem Jordanem na czele. , Przyczyny chrztu Polski,- Dążenie Mieszka I do sojuszu z Czechami- Chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie., Szkutki chrztu Polski,- Wzrost znaczenia polskiego władcy- Rozwój kulturalny- Przejęcie łaciny jako jezyka liturgii i międzynarodowych kontaktów,,Przyłączysz się do świętowania ?