Want to make creations as awesome as this one?

mhajdarowicz@interia.pl

Transcript

CHRZEST POLSKI

14 kwietnia 966 rok

Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 – obraz olejny autorstwa Jana Matejki otwierający cykl Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowany jako ostatni między 13 stycznia a 7 lutego 1889. Początkowo miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława, ale ostatecznie Matejko zdecydował się obok sceny przyjęcia chrztu przedstawić wprowadzenie zachodniej cywilizacji na ziemie Polan wraz z przybyciem księżniczki czeskiej Dobrawy, które nastąpiło w 965 – stąd data w tytule dzieła. Obecnie obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, ale znajduje się w depozycie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 – obraz olejny autorstwa Jana Matejki otwierający cykl Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowany jako ostatni między 13 stycznia a 7 lutego 1889. Początkowo miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława, ale ostatecznie Matejko zdecydował się obok sceny przyjęcia chrztu przedstawić wprowadzenie zachodniej cywilizacji na ziemie Polan wraz z przybyciem księżniczki czeskiej Dobrawy, które nastąpiło w 965 – stąd data w tytule dzieła. Obecnie obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, ale znajduje się w depozycie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Mieszko I

Książę z dynastii Piastów, panował w latach 960-992.Pierwszy historycny władca naszego kraju. Przyjęcie przez niego chrztu w 966 roku uznaje się za symboliczny początek państwa polskiego.Pod rządami Mieszka I Polska stała się silnym krajem o obszarze zbliżonym do dzisiejszej Rzeczypospolitej.

+info

Dobrawa

Księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I. Córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego, matka Bolesława I Chrobrego i Świętosławy Sygrydy.

Przyjęcie chrztu

Okoliczności samego chrztu nie są znane. Wiadomo, że w 965 roku Mieszko pojął za żonę księżniczkę czeską Dobrawę, która przybyła do państwa polskiego z rzeszą misjonarzy i księży. Świadczy to o zawarciu sojuszu z Czechami i o rozpoczęciu procesu chrystianizacji.Niektóre źródła historyczne podają, że to Dobrawa namówiła Mieszka do chrztu. W 968 roku w państwie Mieszka I powstało pierwsze biskupstwo misyjne z biskupem Jordanem na czele.

- Dążenie Mieszka I do sojuszu z Czechami- Chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie.

Przyczyny chrztu Polski

- Wzrost znaczenia polskiego władcy- Rozwój kulturalny- Przejęcie łaciny jako jezyka liturgii i międzynarodowych kontaktów

Szkutki chrztu Polski

Przyłączysz się do świętowania ?

Sejm przyjął 22 lutego 2019 roku projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia - w dniu, który większość historyków uznaje za rzeczywistą datę Chrztu Mieszka I. Święto ma na celu “upamiętnić chrzest Polski dokonany 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Dzień 14 kwietnia ma stać się okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za naszą przyszłość. Większość historyków przyjmuje, że chrzest Mieszka I będący jednocześnie symbolicznym chrztem Polski odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r.

Sejm przyjął 22 lutego 2019 roku projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia - w dniu, który większość historyków uznaje za rzeczywistą datę Chrztu Mieszka I. Święto ma na celu “upamiętnić chrzest Polski dokonany 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Dzień 14 kwietnia ma stać się okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za naszą przyszłość. Większość historyków przyjmuje, że chrzest Mieszka I będący jednocześnie symbolicznym chrztem Polski odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r.