Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

O XOGO

DA RULETA

Tira da

ruleta!!!

eDLG CEIP JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

sobre a biografía de Ricardo Carvalho Calero

POR 25 PUNTOS

CIDADE NA QUE RICARDO FIXO OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS?

0 PUNTOS

SANTIAGO

LUGO

PONTEVEDRA

Segue tirando da ruleta!

25 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 25 PUNTOS

25 PUNTOS

TÍTULO DO SEU PRIMEIRO LIBRO DE POEMAS?

A XENTE DA BARREIRA

VIEIROS

CATRO PEZAS

Segue tirando da ruleta!

50 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 75 PUNTOS

CANTOS ANOS ESTIVO TRABALLANDO RICARDO CARVALHO NO COLEXIO FINGOI?

50 PUNTOS

CINCO

DEZ

QUINCE

Segue tirando da ruleta!

125 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 100 PUNTOS

QUEN PROPUXO A RICARDO CARVALHO COMO MEMBRO DA REAL ACADEMIA GALEGA?

125 PUNTOS

ÁLVARO CUNQUEIRO

RAMÓN OTERO PEDRAYO

MANUEL MURGUÍA

Segue tirando de la ruleta!

225 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 75 PUNTOS

CAL ERA O NOME DA MULLER DE RICARDO CARVALHO CALERO?

225 PUNTOS

MARÍA IGNACIA RAMOS

MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ

MARÍA MARIÑO CAROU

Segue tirando da ruleta!

300 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 500 PUNTOS

EN QUE PROVINCIA GALEGA SE RECOLLERON OS CONTOS POPULARES QUE RICARDO CARVALHO CALERO AXUDOU A PUBLICAR?

300 PUNTOS

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

Segue tirando da ruleta!

800 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 2O0 PUNTOS

COMO SE CHAMA A TEORÍA LINGÜÍSTICA QUE DEFENDEU RICARDO CARVALHO E NA QUE ESCRIBIU MOITOS DOS SEUS LIBROS?

800 PUNTOS

CUBISMO

REINTEGRACIONISMO

MODERNISMO

Segue tirando da ruleta!

1000 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 250 PUNTOS

EN QUE LIBROS ESTÁN RECOLLIDAS AS OBRAS DE TEATRO DE CARVALHO CALERO?

1000 PUNTOS

"A XENTE DA BARREIRA"

E "SCORPIO"

"CATRO PEZAS"

E "AS PITAS BAIXO A CHOIVA"

"CATRO PEZAS"

E NO VOLUME"TEATRO COMPLETO"

Segue tirando da ruleta!

1250 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 50 PUNTOS

CAL É A PRIMEIRA NOVELA EN GALEGO PUBLICADA DESPOIS DA GUERRA CIVIL EN 1951 DA QUE É AUTOR RICARDO CARVALHO ?

1250 PUNTOS

"SALTERIO DE FINGOI"

"XENTE DA BARREIRA"

"SCÓRPIO"

Segue tirando da ruleta!

1300 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 650 PUNTOS

QUE EDITORIAL PUBLICOU "LA GRAMÁTICA ELEMENTAL DEL GALLEGO COMÚN"?

1300 PUNTOS

XERAIS

GALAXIA

KALANDRAKA

Segue tirando da ruleta!

1950 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 250 PUNTOS

QUE ESCRITOR DIRIXÍA O COLEXIO ONDE RICARDO ESTUDOU O BACHARELATO?

1950 PUNTOS

MANUEL COMELLAS COÍMBRA

MANUEL CURROS ENRÍQUEZ

RAMÓN OTERO PEDRAYO

Segue tirando da ruleta!

2200 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 25 PUNTOS

DE QUE XÉNERO É O LIBRO SCÓRPIO?

2200 PUNTOS

POESÍA

TEATRO

NOVELA

Segue tirando da ruleta!

2225 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 200 PUNTOS

CAL FOI O LIBRO NO QUE RICARDO CARVALHO RESCATA DO ESQUECEMENTO A CENTOS DE ESCRITORES/AS QUE ESCRIBIRON EN GALEGO?

2225 PUNTOS

HISTORIA DA LITERATURA GALEGA CONTEMPORÁNEA

VIEIROS

A XENTE DA BARREIRA

Segue tirando da ruleta!

2425 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 75 PUNTOS

QUEN INSTAUROU A CELEBRACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS?

2425 PUNTOS

O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

A REAL ACADEMIA GALEGA

A REVISTA NÓS

Segue tirando da ruleta!

2500 PUNTOS

CORRECTO

TENTAR DE NOVO!

POR 500 PUNTOS

CANTOS ANOS CUMPRIU RICARDO CARVALHO CALERO CONDENA NO CÁRCERE DE XAÉN?

2500 PUNTOS

TRES

CINCO

DOUS

3000 PUNTOS

PARABÉNS!!!

TENTAR DE NOVO!