Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

SPRÓBUJ SIĘ Z NIEGO WYDOSTAĆ!

ESCAPE ROOM

MATEMATYCZNY

QUESTION01of 05

Od iloczynu liczb 4 i 7 odejmij sumę liczb 9 i 13.Uzyskany wynik pomnóż przez 3.

17

18

16

RIGHT!

NEXTQUESTION

QUESTION01of 05

YOU LOST

QUESTION02 of05

SPOŚrÓD PODANYCH LICZB ODSZUKAJ TE, KTÓRE DZIELĄ SIĘ PRZEZ 3 I ZOSTAW JE W SPOKOJU. POZOSTAŁE LICZBY DODAJ. JAKi WYNIK UZYSKAŁEŚ?10, 24, 11, 27, 21,12,4

23

25

24

QUESTION02of 05

RIGHT!

NEXTQUESTION

YOU LOST

QUESTION03 of05

SPÓJRZ NA ZESTAWY LICZB. WEDŁUG JAKIEJ ZASADY SĄ ONE ZAPISANE? PODAJ BRAKUJĄCĄ LICZBĘ A. 14,2,7 B. 24,3,8 C. 21,?,7

2

3

4

QUESTION03of 05

RIGHT!

NEXTQUESTION

YOU LOST

QUESTION04 of05

PIĘĆ BUTELEK SOKU KOSZTUJE 20ZŁ. ILE KOSZTUJE BUTELKA? Adam kupił dwie butelki. Ile otrzymał reszty, jeżeli do kasy dał 10zł?

3

1

2

QUESTION04 of05

RIGHT!

NEXTQUESTION

YOU LOST

QUESTION05 of 05

alicja obchodziłA urodziny. mama ustawiłA 7 trzyosobowych stolików. Gdy Wszyscy goście zajęli swoje miejsca, pozostało 5 wolnych miejsc. Ile gości przyszło na urodziny alicji?

12

16

14

YOU LOST

QUIZCOMPLETE

BACK?

CONGRATULATIONS!

MOŻESZ ZATAŃCZYĆ TANIEC ZWYCIĘZCÓW ;)