Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

SPRÓBUJ SIĘ Z NIEGO WYDOSTAĆ!

ESCAPE ROOM

MATEMATYCZNY

QUESTION 01 of 05

Od iloczynu liczb 4 i 7 odejmij sumę liczb 9 i 13.
Uzyskany wynik pomnóż przez 3.

17

18

16

RIGHT!

NEXT
QUESTION

QUESTION 01 of 05

YOU LOST

QUESTION 02 of 05

SPOŚrÓD PODANYCH LICZB ODSZUKAJ TE, KTÓRE DZIELĄ SIĘ PRZEZ 3 I ZOSTAW JE W SPOKOJU. POZOSTAŁE LICZBY DODAJ. JAKi WYNIK UZYSKAŁEŚ?

10, 24, 11, 27, 21,12,4

23

25

24

QUESTION 02 of 05

RIGHT!

NEXT
QUESTION

YOU LOST

QUESTION 03 of 05

SPÓJRZ NA ZESTAWY LICZB. WEDŁUG JAKIEJ ZASADY SĄ ONE ZAPISANE? PODAJ BRAKUJĄCĄ LICZBĘ

A. 14,2,7 B. 24,3,8 C. 21,?,7

2

3

4

QUESTION 03 of 05

RIGHT!

NEXT
QUESTION

YOU LOST

QUESTION 04 of 05

PIĘĆ BUTELEK SOKU KOSZTUJE 20ZŁ. ILE KOSZTUJE BUTELKA? Adam kupił dwie butelki. Ile otrzymał reszty, jeżeli do kasy dał 10zł?

3

1

2

QUESTION 04 of 05

RIGHT!

NEXT
QUESTION

YOU LOST

QUESTION 05 of 05

alicja obchodziłA urodziny. mama ustawiłA 7 trzyosobowych stolików. Gdy Wszyscy goście zajęli swoje miejsca, pozostało 5 wolnych miejsc. Ile gości przyszło na urodziny alicji?

12

16

14

YOU LOST

QUIZ COMPLETE

BACK?

CONGRATULATIONS!

MOŻESZ ZATAŃCZYĆ TANIEC ZWYCIĘZCÓW ;)