Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Razlomci

Obojeni deo je:

Jedna polovina Jedna četvrtina Jedna desetina1 1 12 4 10

Kvadrat je podeljen na 2 jednaka dela.Jedno celo (kvadrat, krug, čokolada, jabuka....) ima 2 polovine.Kada se u zadacima traži polovina nekog broja delimo sa 2!Izračunaj 1 broja 10. 10 : 2 = 5 2

Kvadrat je podeljen na 4 jednaka dela.Jedno celo (kvadrat, krug, čokolada, jabuka) ima 4 četvrtine.Kada se u zadacima traži četvrtina nekog broja delimo sa 4!Izračunaj 1 broja 12. 12 : 4 = 3 4

Kvadrat je podeljen na 10 jednakih delova.Jedno celo (kvadrat, krug, čokolada, jabuka...) ima 10 desetina.Kada se u zadacima traži desetina nekog broja delimo na 10!Izračunaj 1 broja 150. 150 : 10 = 15 10

1 brojilac (broj izdvojenih delova)2 razlomačka crta imenilac (broj jednakih delova na koje je podeljeno jedno celo)

1 brojilac2 imenilacJedno celo (krug) podeljeno je na dva jednaka dela - to nam govori imenilac.Izdvojen je jedan deo (plavom bojom) - to nam govori brojilac.

Hvala na pažnji!