Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Coneixes les normes i recomanacions de la PBAU?

Comença

1. Què heu de fer els dies previs als exàmens?

a. Estudiar tot el temps que puguem i acompanyats d’un bon cafè per estar ben desperts.

1/13

b. Aprofitar-los per descansar i desconnectar de tot.

c. Planificar-nos el temps per poder repassar les assignatures, però també per descansar i fer activitats que ens agradin.

Els dies previs, és necessari seguir una bona planificació del temps. És tan important repassar les assignatures com descansar i dormir les hores necessàries.
A més, també és recomanable que feu activitats que us agradin i, així, poder tenir alguns moments de desconnexió.

Correcte!

Els dies previs, és necessari seguir una bona planificació del temps. És tan important repassar les assignatures com descansar i dormir les hores necessàries.
A més, també és recomanable que feu activitats que us agradin i, així, poder tenir alguns moments de desconnexió.

Incorrecte!

2. Com cercareu l’horari i lloc on fareu els exàmens?

2/13

a. A través de la pàgina web.

b. Mirarem els horaris a la pàgina web i el mateix dia demanarem a consergeria de l’edifici que ens diguin on es fan les proves.

c. Ho demanarem a algun company de classe, que ell segur que ho sabrà.

Els dies previs a la prova, els alumnes heu de consultar a la pàgina web l’edifici, l’aula i l’horari en què us toca fer els exàmens.
Si no us trobàssiu a la distribució o hi detectàssiu algun error, us hauríeu de posar en contacte amb el SAGA. Per això, és important que ho mireu amb antelació.

Correcte!

Els dies previs a la prova, els alumnes heu de consultar a la pàgina web l’edifici, l’aula i l’horari en què us toca fer els exàmens.
Si no us trobàssiu a la distribució o hi detectàssiu algun error, us hauríeu de posar en contacte amb el SAGA. Per això, és important que ho mireu amb antelació

Incorrecte!

3. Què heu de dur per poder fer la prova?

3/13

a. El DNI, NIE o passaport, un bolígraf de qualsevol color, fulls en blanc per poder apuntar-hi les respostes, i totes les eines autoritzades que necessiteu per fer els exàmens.

b. El DNI, NIE o passaport, bolígraf blau o negre, corrector i totes les eines autoritzades que necessiteu per fer els exàmens.

c. Només el DNI, NIE o passaport. Allà us donen els bolígrafs i els fulls.

Tot el que cal dur per fer la PBAU és: NIE, DNI o passaport, bolígrafs de color blau o negre (no es permet qualsevol color), corrector i eines autoritzades, com ara calculadora, diccionaris i instruments de dibuix.
No heu d’aportar fulls en blanc de ca vostra. Per als exercicis que no hàgiu de respondre als fulls d’enunciats, disposareu d’un sol full de respostes (quadernet d’examen) per emplenar. Si us equivocau, podeu demanar un altre quadernet, però cal que valoreu si s’ho paga, perquè també heu de tenir en compte el temps. El quadernet que no utilitzeu, l’heu de tornar al professor.

Correcte!

Tot el que cal dur per fer la PBAU és: NIE, DNI o passaport, bolígrafs de color blau o negre (no es permet qualsevol color), corrector i eines autoritzades, com ara calculadora, diccionaris i instruments de dibuix.

No heu d’aportar fulls en blanc de ca vostra. Per als exercicis que no hàgiu de respondre als fulls d’enunciats, disposareu d’un sol full de respostes (quadernet d’examen) per emplenar. Si us equivocau, podeu demanar un altre quadernet, però cal que valoreu si s’ho paga, perquè també heu de tenir en compte el temps. El quadernet que no utilitzeu, l’heu de tornar al professor.

Incorrecte!

4. Quan arribareu a l’examen?

4/13

a. A punt per començar.

b. Amb el temps suficient

c. Tres hores abans.

Us aconsellam que arribeu amb temps suficient a l’examen, Ni molt prest ni molt tard. Pensau que a la carretera hi pot haver més trànsit que no esperàveu. Per tant, calculau el temps que necessitau per arribar on heu de fer les proves.
No arribeu amb més de trenta minuts d'antelació a l’edifici ni en passeu més de quinze defora de l’aula.

¡Correcte!

Us aconsellam que arribeu amb temps suficient a l’examen, Ni molt prest ni molt tard. Pensau que a la carretera hi pot haver més trànsit que no esperàveu. Per tant, calculau el temps que necessitau per arribar on heu de fer les proves.
No arribeu amb més de trenta minuts d'antelació a l’edifici ni en passeu més de quinze defora de l’aula.

Incorrecte!

5. Com es farà l’entrada dels alumnes a les aules?

5/15

a. Es farà per ordre d’arribada.

b. Es farà seguint l’ordre alfabètic de les etiquetes. També es farà així la distribució dels alumnes dins l’aula.

c. Es farà seguint l’ordre alfabètic de les etiquetes. Una vegada que sigueu a l’aula, podreu seure on vulgueu, mentre no us ajunteu amb els amics per «copiar».

5. Com es farà l’entrada dels alumnes a les aules?

5/15

a. Es farà per ordre d’arribada.

b. Es farà seguint l’ordre alfabètic de les etiquetes. També es farà així la distribució dels alumnes dins l’aula.

c. Es farà seguint l’ordre alfabètic de les etiquetes. Una vegada que sigueu a l’aula, podreu seure on vulgueu, mentre no us ajunteu amb els amics per «copiar».

Es farà seguint l’ordre alfabètic de les etiquetes. El professor us anomenarà en veu alta i us haureu d’identificar (amb el DNI, NIE o passaport). Quan us hàgiu identificat, us lliuraran unes etiquetes. Si quan el professor us anomeni no hi sou, no us preocupeu: parleu amb el professor encarregat i ja hi trobarà la solució. Així mateix, la distribució d’alumnes dins l’aula també es farà per ordre alfabètic, des de la primera fila a la darrera. Evidentment, no podeu parlar amb els companys ni compartir-hi informació, ja sigui de manera oral o escrita.

Incorrecte!

5. Per a què serveixen les etiquetes que us donaran?

5/13

a. Serveixen per identificar-vos i garanteixen l’anonimat en la correcció.

b. Venen amb un codi QR i els heu d’aferrar als fulls, ja que aporten informació necessària per fer la correcció.

c. Venen amb un codi de barres que serveixen per calcular la nota de l’examen.

A cada estudiant us lliuraran un joc d’etiquetes amb un codi de barres que us identifica i que garanteix l’anonimat en la correcció. L’estudiant ha d’aferrar les etiquetes amb cura als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen. Abans, cal que comproveu si hi ha cap error a les etiquetes.

Correcte!

A cada estudiant us lliuraran un joc d’etiquetes amb un codi de barres que us identifica i que garanteix l’anonimat en la correcció. L’estudiant ha d’aferrar les etiquetes amb cura als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen. Abans, cal que comproveu si hi ha cap error a les etiquetes.

Incorrecte!

7. Què heu de fer amb els objectes que no siguin per fer els exàmens?

7/15

a. Els heu de guardar dins la vostra bossa, deixar-la al vostre costat i posar el telèfon mòbil en silenci.

b. Els podeu deixar a la vostra taula sempre que no els toqueu i heu de posar el telèfon mòbil en silenci.

c. Els heu de dipositar a la tarima, i també el telèfon
mòbil, que ha d’estar desconnectat.

Efectivament, heu de dipositar a la tarima tot el material que dugueu (també el telèfon mòbil, que ha d’estar desconnectat), excepte el que estigui autoritzat per a la prova que hàgiu de fer. Cal recordar que no podeu consultar ni apunts, ni llibres ni cap tipus de document, excepte en les assignatures que ho permetin i només el material autoritzat. Tampoc no està permès utilitzar altres dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.

Correcte!

Heu de dipositar a la tarima tot el material que dugueu (també el telèfon mòbil, que ha d’estar desconnectat), excepte el que estigui autoritzat per a la prova que hàgiu de fer. Cal recordar que no podeu consultar ni apunts, ni llibres ni cap tipus de document, excepte en les assignatures que ho permetin i només el material autoritzat. Tampoc no està permès utilitzar altres dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.

Incorrecte!

6. Quin material podeu dur per fer l’examen de dibuix tècnic?

6/13

a. Podeu dur paral·lex i poliedres.

b. Només podeu dur paral·lex.

c. Podeu dur paral·lex, poliedres i el vostre bloc de dibuix.

Podeu dur paral·lex i poliedres. A més, podeu resoldre l’examen utilitzant llapis, tinta o qualsevol altre mitjà considerat adequat. Els alumnes que fan dibuix tècnic són els únics que tenen permès d’utilitzar llapis

¡Correcte!

Podeu dur paral·lex i poliedres. A més, podeu resoldre l’examen utilitzant llapis, tinta o qualsevol altre mitjà considerat adequat. Els alumnes que fan dibuix tècnic són els únics que tenen permès d’utilitzar llapis

Incorrecte!

7. A quines assignatures podeu dur la calculadora?

7/13

a. A les d’Economia d’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Química.

b. A les de Matemàtiques II i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.

c. A totes les assignatures que trobeu necessari.

Les úniques assignatures que es considera necessari l’ús de la calculadora són a les d’Economia d’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Incorrecte!

Les úniques assignatures que es considera necessari l’ús de la calculadora són a les d’Economia d’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Correcte!

8. Quin material podeu dur a Llatí II, Grec II i Llengua Estrangera?

8/13

a. Podeu dur els diccionaris respectius de les tres assignatures.

b. Només podeu dur els diccionaris de Llatí II i Grec II.

c. Només podeu dur el diccionari de la llengua estrangera.

Només podeu dur els diccionaris amb gramàtica de Llatí II i Grec II. Per fer la prova de la llengua estrangera no podeu disposar de cap diccionari.

Correcte!

Només podeu dur els diccionaris amb gramàtica de Llatí II i Grec II. Per fer la prova de la llengua estrangera no podeu disposar de cap diccionari.

Incorrecte!

9. Us poden expulsar de l’aula durant la realització dels exàmens?

9/13

a. Sí, si el vostre comportament no és l’adequat.

b. Sí, en qualsevol circumstància.

c. No, en cap cas.

Durant el desenvolupament dels exàmens cal mantenir un silenci absolut i un comportament personal adequat. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l’aula els candidats que incompleixin les normals bàsiques d’ètica o d’ordre propis d’un examen i per anul·lar-los les proves.

Correcte!

Durant el desenvolupament dels exàmens cal mantenir un silenci absolut i un comportament personal adequat. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l’aula els candidats que incompleixin les normals bàsiques d’ètica o d’ordre propis d’un examen i per anul·lar-los les proves.

Incorrecte!

10. Què passa si arribau tard?

10/13

a. No podreu entrar a fer la prova i a la nota de l’examen sortirà com «no presentat».

b. Només es permetrà que un estudiant entri a l’aula durant els primers 15 minuts des del començament de l’examen.

c. L’alumne podrà entrar a l’aula sempre que tingui una bona justificació.

Tingui una bona justificació o no, només es permetrà entrar a l’aula durant els primers 15 minuts des del començament de l’examen.

Correcte!

Tingui una bona justificació o no, només es permetrà entrar a l’aula durant els primers 15 minuts des del començament de l’examen.

Incorrecte!

11. Quan podreu sortir de l’aula?

11/15

a. Tot d’una que hàgiu acabat l’examen.

b. No podreu sortir-ne fins que tothom no hagi lliurat l’examen.

c. Quan hagin transcorregut 30 minuts des del començament de l’examen.

Efectivament, han d’haver passat 30 minuts des del començament de l’examen. Una vegada que hàgiu abandonat l’aula, no hi podreu tornar a entrar fins a l’examen següent, si no és amb una autorització expressa del tribunal.

Correcte!

Han d’haver passat 30 minuts des del començament de l’examen. Una vegada que hàgiu abandonat l’aula, no hi podreu tornar a entrar fins a l’examen següent, si no és amb una autorització expressa del tribunal.

Incorrecte!

12. En quin idioma podeu fer els exàmens?

12/15

a. En català o castellà, excepte les assignatures d’idiomes.

b. És obligatori que els feu en català.

c. En l’idioma que cadascú vulgui.

Els exàmens els heu de fer en català o castellà, excepte les assignatures de Llengua i Literatura Catalana, Castellana i la de Primera Llengua Estrangera, que els heu de fer en l’idioma que correspongui.

Correcte!

Els exàmens els heu de fer en català o castellà, excepte les assignatures de Llengua i Literatura Catalana, Castellana i la de Primera Llengua Estrangera, que els heu de fer en l’idioma que correspongui.

Incorrecte!

13. Durant els exàmens del bloc d’admissió, quines circumstàncies es poden donar?

13/13

a. Si no us hi presentau, la qualificació serà de suspens.

b. Heu de decidir en els primers 30 minuts si feu l’examen o no i, en aquest darrer cas, sortir.

c. Si decidiu entrar a fer l’examen, ja no us deixaran sortir de l’aula si no és amb una autorització del tribunal.

En les matèries del bloc d’admissió, els estudiants poden optar per:

  • No presentar-s’hi i, per tant, no entrar a l’aula sense haver-ho de comunicar.
  • Entrar a l’aula i, en el termini dels trenta minuts primers, decidir no lliurar l’examen i sortir-ne.
En els dos casos, la qualificació serà de no presentat. Aquesta possibilitat no existeix per al bloc d’accés.

Correcte!

En les matèries del bloc d’admissió, els estudiants poden optar per:

  • No presentar-s’hi i, per tant, no entrar a l’aula sense haver-ho de comunicar.
  • Entrar a l’aula i, en el termini dels trenta minuts primers, decidir no lliurar l’examen i sortir-ne.
En els dos casos, la qualificació serà de no presentat. Aquesta possibilitat no existeix per al bloc d’accés.

Incorrecte!

Si tens més dubtes sobre el funcionament de la UIB o no saps quin estudi has de triar, et pots posar en contacte amb nosaltres a través dels enllaços que tens més amunt.

Has acabat!!

Fins aviat!

ORIENTACIÓ UIB

SAGA