Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Miłosierdzie Boże

- ratunkiemdlaświata -

Autor: s. Emanuela T. CSFN

Miłosierdzie Bożeprzesłaniem Jezusa dla ludzi

- Bóg jest dobry. Chętnie przebacza tym, którzy Go o to proszą.Pan Jezus przypomniał ludziom prawdę o miłosierdziu Bożym.PomogłaMuw tymśw. siostra Faustyna Kowalska.

czy wiesz?

HelenaKowalska

Poznaj jej historię

Tu więcej jej historii

kliknij czerwony przycisk

Helena przyszła na świat w ubogiej rodzinie. Bardzo kochała swoich rodziców. Lubiła się modlić, alei tańczyć. Pracowała jako służąca, opiekowała się dziećmi. Kiedyś poszła na zabawę i poznała przystojnego chłopca. Ukazał jej się Pan Jezus i poprosił by wstąpiła do zgromadzenia. Zgodziła się.Jezus wybrał ją na SEKRETARKĘswego MIŁOSIERDZIA.

25.08

To data urodzin Heleny - a był wtedy rok 1905a było to tu 👇👇👇

Jezus przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i oczekuje, abyśmyto miłosierdzie okazywali innym

czyn 1

Miłość Jezusa może przemienić serce grzesznego człowieka.

słowo 2

modlitwa 3

Bożą miłość i miłosierdzie możemy przekazywać przez nasze czyny, słowa i modlitwę

Obraz Jezusa Miłosiernego jest znakiemmiłości.

Słowa, które niosą pociechę, radość, dobro to są słowa pełne MIŁOSIERDZIA. Są też takie słowa, które ranią.UTWÓRZ w zeszycie CHMURĘ WYRAZOWĄ, która będzie zawierać takie słowa - może mieć kształt ♥ inspiracja 👇👇👇

Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 roku. W tej modlitwie prosimy o “miłosierdzie dla nas i całego świata" Najczęściej odmawia się ją o godzinie 15.Można ją odmawiać - KORONKA mówionalub śpiewać - KORONKA ŚPIEWANA

Córko Moja,Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

Jezus do s. Faustyny

Pragnę, aby ten obraz czczono najpierww kaplicy waszeji na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzieten obraz, nie zginie.

Siostra Faustyna nie była malarką, a mimo to dzięki niej powstał chyba najbardziej znany na świecie obraz. Jej malarska przygoda zaczęła się dokładnie 22 lutego 1931 roku.więcej - znajdziesz tu

Obraz

-Jezu ufam Tobie -

OBRAZ

KOŚCIÓŁ św. Ducha w Wilnie -tu w bocznym ołtarzu znajdował się Obraz Jezusa Miłosiernego zanim przeniesiono go do Sanktuarium.

SERCE

Serce Jezusa jest dla nas źródłem Jego miłosiernej miłości

QUIZy

i może jeszcze JEDEN?

WODA

Woda oznacza chrzest, który uwalnia od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi Bożymi i włącza nas do wspólnoty Kościoła. Są to łaski, o których przypomina blady promień.

Ciekawostki

To zdjęcie pochodzi zWilna-z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,gdzie przechowywany jest obraz Jezusa Miłosiernego namalowanyprzez p. Kazimirowskiegoto rękopisy zeszytów - zapisków s. Faustyny, które zostały wydane w formie DzienniczkaSercem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest kaplica klasztorna z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.Tutaj często modliła się s. Faustyna.

KREW

Krew oznacza Eucharystię, która daje nam życie w bliskości Boga. Tego sakramentu dotyczyły słowao promieniu czerwonym, będącym życiem dusz.

Ewangelia

Obraz Jezusa Miłosiernego nawiązuje do wydarzenia opisanegow Ewangelii św. Jana.przeczytaj:

MODLITWA

Siostra Faustyna dużo się modliła - często słowami, które podyktował jej Pan Jezus

-kliknij w napisyna stronie obok -

OBEJRZYJ i PRZECZYTAJ UWAŻNIE PREZENTACJĘLINK DO PREZENTACJI

Na klawiaturze pojawiły się literki - udało Ci się je "złapać" i odczytać hasło?...zajrzyj do ikonki "f", a następnie do pozostałych ikonek

J

E

U

Z

U

F

A

M

T

O

B

I

E

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia.

Napis „Jezu, ufam Tobie” przypomina, że ten, kto będzie prosił Zbawiciela o przebaczenie grzechów, otrzyma je i będzie zbawiony.

Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą

POMÓDL SIĘ tymi SŁOWAMI