Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NOTES DE TALL

COMPROVEM QUÈ SAPS SOBRE LES

Començam

1. Qué és la nota de tall?

La nota d’admissió, sobre 14, més baixa entre tots els estudiants admesos en aquell grau

1/7

La nota d’accés, sobre 10, més baixa entre tots els estudiants admesos en aquell grau

La nota de tall correspon a la nota d’admissió sobre 14 punts més baixa entre tots els estudiants admesos, després de la inscripció i l’adjudicació de la plaça d’aquell grau. L’alumne que es queda la darrera plaça estableix la nota de tall.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

La nota de tall correspon a la nota d’admissió sobre 14 punts més baixa entre tots els estudiants admesos, després de la inscripció i l’adjudicació de la plaça d’aquell grau. L’alumne que es queda la darrera plaça estableix la nota de tall.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

2. Què és la nota d’admissió?

La nota del bloc d’accés, sobre 10 punts

2/7

La suma de la nota d’accés més les assignatures que ponderen del bloc d'admissió

La nota d’admissió és sobre 14 punts, i correspon a la suma de la nota d’accés (sobre 10 punts) més les assignatures que ponderen del bloc d'admissió (màxim 4 punts).

SEGÜENT

¡CORRECTE!

La nota d’admissió és sobre 14 punts, i correspon a la suma del bloc d’accés (sobre 10 punts) i del bloc d’admissió (sobre 4 punts).

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

3. S’exigeix una nota mínima per accedir a una titulació?

3/7

No

No s’exigeix una nota mínima d’admissió preestablerta. Hi ha una nota de tall orientativa, però no fixa, que la marca l'últim alumne que apareix en la "llista d'admesos" després del procediment d’inscripció.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

No s’exigeix una nota mínima d’admissió preestablerta. Hi ha una nota de tall orientativa, però no fixa, que la marca l'últim alumne que apareix en la "llista d'admesos" després del procediment d’inscripció.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

4. És la nota de tall la mateixa a totes les universitats?

4/7

No

La nota de tall no és la mateixa a totes les universitats, ja que aquesta depèn del número de places disponibles per a cada grau, per tant es trien tants estudiants com números de places, començant pels que tenen les notes d’admissió més altes.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

La nota de tall no és la mateixa a totes les universitats, ja que aquesta depèn del número de places disponibles per a cada grau, per tant es trien tants estudiants com números de places, començant pels que tenen les notes d’admissió més altes.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

5. Les notes de tall són les mateixes cada any?

5/7

No

Les notes van canviant cada any, a vegades de manera brusca, però lo habitual es que oscil·lin unes dècimes. Aquests canvis depenen de la demanda i oferta de places del grau.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

Les notes van canviant cada any, a vegades de manera brusca, però lo habitual es que oscil·lin unes dècimes. Aquests canvis depenen de la demanda i oferta de places del grau.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

6. Com descriuries les notes de tall?

Són fixes

6/7

Són orientatives

Les notes de tall de l’últim curs són orientatives, et serveixen només com a referència, ja que la nota per a entrar a un determinat grau, depèn de les notes que treguin totes les persones que sol·licitin plaça en aquell grau.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

Les notes de tall de l’últim curs són orientatives, et serveixen només com a referència, ja que la nota per a entrar a un determinat grau, depèn de les notes que treguin totes les persones que sol·licitin plaça en aquell grau.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

7. Imagina que el nombre de places del grau d’Estudis Anglesos a la UIB és de deu estudiants, i n’hi ha dotze que hi han sol·licitat plaça. Tenint en compte les notes d’admissió següents, d’aquests dotze estudiants, quina seria la nota de tall del grau?

7/7

12,8

9,9

10,3

11,2

10,4

11,7

12,3

12,6

6,1

9,2

9,6

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

8,7

12

11

La nota de tall seria un 9,2, ja que el nombre de places d’aquest grau és de 10, i per tant, el darrer candidat admès serà el que tingui la dècima millor nota. El candidat número 11 i 12 no entrarien.

SEGÜENT

¡CORRECTE!

La nota de tall seria un 9,2, ja que el nombre de places d’aquest grau és de 10, i per tant, el darrer candidat admès serà el que tingui la dècima millor nota. El candidat número 11 i 12 no entrarien.

SEGÜENT

¡INCORRECTE!

Esperem que amb aquests exercicis hagis pogut aclarir alguns conceptes relacionats amb la PBAU.

En cas que t’hagin quedat dubtes per resoldre, sempre els pots consultar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica:

I recorda que si no tens clar què has d’estudiar, pots posar-te en contacte amb Orientació UIB a:

JA HAS ACABAT

SEGÜENT

https://saga.uib.cat/

https://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/