Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

EI-EP,NIVELLS,Fundat l'any 1884,PROJECTES,EI FOR YOUEscola d'idiomes,SERVEIS,Projecte Multilingüe,Escola LES TERESES,ASSEGURANÇA ESCOLARAlumnes,QUOTAEducació infantil i primària,MENJADOR,Projecte integràtic,ProjecteAtenció a la diversitat,Centre concertat per la Generalitat de Catalunya -Vilanova i la Geltrú-,Educació primària,CFGM,ACOLLIDA MATINAL,Educació Infantil,FEACEI-EP-ESO,AMPA,Educació Secundària,CFGS,GABINET PSICOPEDAGÒGIC,De 8 a 9h,ProjecteInnovació,Fixe o eventual,EI-EP-ESO-CF 2 professionals,QUOTAESO, CFGM i CFGS,Titularitat: Fundació Escola Teresiana,Els nostres horaris:,CFGMCFGS,ESO,+ Info,85€/ primer any (juliol)67 €/ resta de cursos (juliol),81,40€ (10 quotes - de setembre a juny)- Ensenyament complementari- Serveis psicopedagògic- Assegurança escolar- Serveis generals,Rebut escolar,AMPA,50 €/ anual per família,67 €/ anual (juny),Material,Despeses generals,2,4,3,1,Educació infantil i primària,85€/ primer any (juliol)67 €/ resta de cursos (juliol),ESO: 92,40€ (10 quotes - de set. a juny)CFGM: 80€ (10 quotes - de set. a juny)CFGS: contactar amb el centre.- Ensenyament complementari- Serveis psicopedagògic- Assegurança escolar- Serveis generals,Rebut escolar,AMPA,50 €/ anual per família,67 €/ anual (juny),Material,Despeses generals,1,3,2,4,ESO, CFGM i CFGS,- PROFESSORAT NATIU- GRUPS PER A NADONS & FAMÍLIES, JOVES I ADULTS- GRUPS DE CONVERSA REDUÏTS- CERTIFICATS DE CAMBRIDGE- ASSESSORAMENT I SEGUIMENT PERSONALITZAT- INNOVACIÓ METODOLÒGICA- APRENENTATGE MITJANÇANT LES TIC- COORDINACIÓ AMB ESPECIALISTES D'ANGLÈS,ESCOLA D'IDIOMES AL CENTRE,- Afavorim el desenvolupament de les capacitats - Treball globalitzat- Treball per Intel·ligències Múltiples, Ambients, EMAT, Cultura del Pensament- Estimulació primerenca.- Hores complementàries. - Inici de les TIC- AICLE- Projecte interioritat: Mirar-te- Contacte diari amb les famílies- Sortides, activitats lúdiques, convivències i participació en esdeveniments de la ciutat,De 3 a 6 anys,De 6 a 12 anys,Progressivament treballem perquè els nostres alumnes adquireixin les competències bàsiques.Es passen les proves d’avaluació diagnòstica a 2n i les proves de Competències Bàsiques a 6è.ALUMNES- Seguiment individualitzat - Desdoblaments i agrupaments flexibles - Grups reduïts RELACIÓ PROFESSORS/ES + ALUMNES- Tutories individuals, en petit grup i de classe/ aula petita fins a 4t RELACIÓ PROFESSORS/ES + FAMÍLIES- Reunions grupals, entrevistes individuals, participació a l'aula, acompanyants sortides,...,ESO (dels 12 als 16 anys),4 cursos acadèmics. MATÈRIES - Comunes: àmbit lingüístic, matemàtic, científic, social, tecnològic, artístic,... - Optatives: teatre, laboratori, informàtica, emprenedoria,... - Hores complementàries(tallers d'anglès, de llengua, de matemàtiques, de ciències,...) - Treballde Síntesi (de 1r a 3r) - Projecte de Recerca (a 4t) - OnMAT, treballar les matemàtiques a través de les intel·ligències múltiples - Robòtica i Lego, dins la matèria de Tecnologies - Llengua francesa, com 2a llengua estrangera - Innovació Educativa: Projecte Design For Chance, ABP, Cultura de pensament,Paisatge d'aprenentatge... - Ús de portàtils, de manera individual, com a eina d'aprenentatge - Llibres digitals i altres recursos digitalitzats amb finalitat ensenyament-aprenentatge - Servei Comunitari a 3r ESO (Campanya de donació de sang)Progressivament treballem perquè el nostre alumnat adquireixi les competències bàsiques i sigui autònom i crític. ,ESO (dels 12 als 16 anys), ALUMNES - Com a protagonista del seu propi aprenentatge - Tutories en grup - Seguiment individualitzat - Desdoblaments i agrupaments flexibles - Auxiliar de conversa: treballem l'expressió oral amb una persona nativa de parala anglesa - Orientació acadèmica i professional ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES - Tallers PAE que ofereix l'Ajuntament i altres entitats educatives - Sortides culturals i lúdiques - Colònies en anglès, dins del Treball de Síntesi de 2n - Estades al Regne Unit (de 1r a 3r) - Viatge de fi d'etapa a 4t (París i Disneyland) - Projectes Re@cciona (a 3r), Buchenwald (4t),Premi Menjallibres,...Treballem perquè el nostre alumnat desenvolupi la capacitat de ser creatiu i resolutiu, adaptant-se al món que l'envolta. ,Els nostres cicles formatius de grau mitjà,CFGM Gestió Administrativa,CFGM Activitats Comercials,CFGM Activitats Comercials,Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu.Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral. Possibilitat de cursar la FP DUAL.DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1650 hores de formació en el centre- 350 hores de formació en centres de treball (FCT) ,SORTIDES PROFESSIONALS- Comercial- Orientador/a comercial- Promotor/a- Venda a distància - Teleoperador/a- Caixer/a - Reponedor/a- Tècnic/a en Logística del Magatzem,MÒDULS- Dinamització del punt de venda- Gestió de compres- Processos de venda- Serveis d´atenció comercial- Màrqueting en l´activitat comercial,CFGM Gestió Administrativa,Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu.Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral. Possibilitat de cursar la FP DUAL.DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1650 hores de formació en el centre- 350 hores de formació en centres de treball (FCT) ,SORTIDES PROFESSIONALS- Auxiliar administratiu- Ajudant d´oficina- Administratiu/va comercial- Recepcionista- Auxiliar administratiu de gestió de personal,MÒDULS- Comunicació Empresarial i Atenció al Client- Operacions Administratives de Compravenda-Tècnica Comptable- Operacions Administratives de Recursos Humans,CFGS Educació Infantil,Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu.Realitzem classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, pràctiques amb alumnes d´Educació Infantil...Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral.DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1617hores de formació en el centre- 383hores de formació en centres de treball (FCT) ,SORTIDES PROFESSIONALS- Educador/a infantil en llars d´infants- Educador/a de suport al 2n cicle d´Ed. Infantil- Educador/a en programes o activitats d´oci i temps lliure infantil,MÒDULS- Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social- Didàctica de l´educació infantil- Expressió i comunicació- Projecte d´atenció a la infantesa,FP DUAL,La FP Dual és una variant de la Formació Professional tradicional que funciona des de fa uns anys, on es combina la formació en els centres educatius i un conjunt d´empreses adherides a aquests programes.L´alumne/a desenvolupa els seus estudis tant en el centre educatiu com en l´empresa.Amb aquesta modalitat d´estudis es pretèn, per una banda, fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per l´altra, adaptar els ensenyaments de Formació Professional a les necessitats del món labora i la realitat socioeconòmica ,FP DUAL,La FP Dual és una variant de la Formació Professional tradicional que funciona des de fa uns anys, on es combina la formació en els centres educatius i un conjunt d´empreses adherides a aquests programes.L´alumne/a desenvolupa els seus estudis tant en el centre educatiu com en l´empresa.Amb aquesta modalitat d´estudis es pretèn, per una banda, fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per l´altra, adaptar els ensenyaments de Formació Professional a les necessitats del món labora i la realitat socioeconòmica ,Borsa de treball,El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin. ,Borsa de treball,El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin. ,Borsa de treball,El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin. ,Mitjançant... LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES,BINDING,TIC,ENTUSIASMAT,ProjecteInnovació,Treball per PROJECTES,ProjecteInnovació,Paletes i projectes de comprensió,1 setmana,2h/setmana(medi i ABP/Kilpatrick/...),Educació emocional i espiritual,Mitjançant...,Cultura de pensament,Treball cooperatiu/ Treball interetapes,ProjecteInnovació,AVALUACIÓ,Mitjançant...,FAMÍLIES A LES AULES,EMPRENEDORIA,ProjecteInnovació,GAMIFIQUEM LES SESSIONS,i d'altres...,ProjecteInnovació,INTERIORITAT,COMUNITAT,i molt més...,SOLIDARITAT,VALORSTERESIANS,ESO i cicles,Ús de portàtils individuals,EI & EP,PISSARRES DIGITALS,Ipad's,INTEGREM LES TIC AL CURRÍCULUM,EDUCAMOS,Llibres digitals,Aula informàtica,PANTALLA INTERACTIVA,Impressora 3D,Robòtica amb LEGO,Bee-bots,Projecte integràtic,Colònies en anglès a 2n(Treball de Síntesi),ESO,EI & EP,AICLEMúsica i plàstica,Desdoblaments1r i 3r ESO,COLÒNIESBianual,Francès de 1r a 4t,COMPLEMENTÀRIES,Estades al Regne Unit,AUXILIAR DE CONVERSA,PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS,JORNADES MULTILÍNGÜES,Francès a 6èIniciació,Projecte Multilingüe,Reforç a l'aula,Grup reduïtDesdoblamentPlans individualitzatsMetodològicsAltes capacitats,Deteccióprecoç,COORDINACIÓ EQUIPS,CSMIJEAPCREDA...,VETLLADORA,PSICOPEDAGOGA,ProjecteAtenció a la diversitat,ATENCIÓPERSONALITZADA,Vetlla... per millorar a l'aula i ajudar a descobrir els talents i fortaleses del nostre alumnat,FEAC,FAMÍLIES,PROFESSORAT,ESPECIALÍSTES(convidats),Ofereix: ORIENTACIÓ A l'ALUMNATATENCIÓ A LES FAMÍLIESRECOLZAMENT AL PROFESSORAT,Col·labora amb el centre,- Organització d'activitats extraescolars- Aportacions de material al centre- Diades d'esports, de la Comunitat educativa,...- S'organitza en 4 comissions:Humanitats, activitats culturals i artístiques, estudis i esports ,MONITORS/ES propis del centre- Normal/ Règim/ Dieta- Proposta sopar- QUOTA:FIX: 7,95€EVENTUAL: 9€TALONARI (10 t): 81€ ,Menjador,PERSONAL QUALIFICAT propi del centre- Horari: 8:00-9:00h- SOCI (AMPA): 4€/dia - 40€/mes- No SOCI: 7€/dia - 70€/mes ,Un espai lúdic de diversió, joc i aprenentatge!,Acollida matinal,Diferents activitats dinàmiques,Més informació...,https://vilanova.escolateresiana.com,@TeresesVilanova,vilanova.escolateresiana.com,a8031502@xtec.cat,938930617 (amb l'escola oberta) 682436982 (durant el confinament),una escola Personalitzada,CREIEM EN EL POTENCIAL DE TOTS ELS NOSTRES ALUMNES,en les seves possibilitats i riquesa interior,Intel·ligènciaMatemàtica,Intel·ligènciaNaturalista,Intel·ligènciaLingüística,Intel·ligènciaCinètic-corporal,Intel·ligènciaInterpersonal,Intel·ligènciaVisual-espacial,Intel·ligènciaMusical,Intel·ligènciaIntrapersonal,Intel·ligènciaespiritual,Empàtica,MIREM AMB LA MIRADA DE l'ALTRE,les competències emocionals,interpersonals i socialssón de vital importància ,Intel·ligènciaVisual-espacial,Ens cuidem,ens estimemi ens respectem,Debats Exposicions Moments d'escolta ...,Units per un mateix objectiu,Basadaen lainclusió i en l'equitat,una escola social, plural, inTercultural,democràtica, inclusiva i solidària,Oberta,OBRIM LES PORTES AL NOSTRE ENTORNfent possible ser un lloc de trobada amb altres,Col·laborem en projectesacitivitats amb grups tallersde la ciutat,Interconnectada,creiem que l'autonomia personal, la reflexió, la comunicació i la creativitat,és el que necessitem per contruir la societat del futur ,La tecnologia, la mobilitat i la globalització han configurat un món hiperconnectat,Dissenyadora del canvi,escola en continu canvi,busca entorns facilitadors, trenca amb espais irols establerts i afavoreix l'intercanvi i la col·laboració ,Emprenem el vol junts?,T'atreveixes?,i moltes coses més....