Want to make creations as awesome as this one?

Obszary i obiekty chronione

Transcript

Quiz
obszary i obiekty chronione

Start

Hanna Goldmann-Połom

Chronią szatę roślinną, świat zwierząt, ukształtowanie terenu, krajobraz. Tworzone są w celu ochrony najmniej zmienionych przez człowieka, cennych fragmentów przyrody. Mają co najmniej 1000 hektarów.

Parki krajobrazowe


Rezerwaty przyrody


Parki narodowe

Obszar krajobrazu chronionego, na którym przyroda naturalna objęta jest całkowitą lub częściową ochroną. Mogą być niewielkie.

Parki narodowe


Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe


Obszary w obrębie, których można prowadzić działalność gospadarczą o ile nie szkodzi to środowisku.

Rezerwaty przyrody


Parki krajobrazowe

Parki narodowe


Obszary w obrębie, których można prowadzić działalność gospadarczą o ile nie szkodzi to środowisku.

Rezerwaty przyrody


Parki krajobrazowe

Parki narodowe


Pomnikiem przyrody ożywionej może być:

wodospad


pojedyńcze skałki


aleja drzew

Ile parków narodowych mamy obecnie w Polsce?

23

17


22


Na obszarze objętym ścisłą ochroną człowiek nie może prowadzić żadnej działalności.

Fałsz


Prawda

Na obszarze objętym ochroną częściową człowiek nie może np. odnawiać lasów.

Prawda


Fałsz

Do form ochrony przyrody nie zaliczamy

Puszczy

Parków narodowych


Rezewatów przyrody


Najstarszy park narodowy założony w 1932r. w naszym kraju to

Białowieski Park Narodowy


Park Narodowy Ujście Warty


Pieniński Park Narodowy

W Słowińskim Parku Narodowym mozna spotkać :

wydmy

wodospady


wulkany


Congratulations!

Retry