Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

Wyróżnia się trzy poziomy troficzne:,Organizmy, które pozyskują pokarm w podobny sposób, zajmują to samo miejsce w łańcuchach pokarmowych - tworzą grupy nazywane,producenci,poziomami troficznymi,konsumenci,reducenci,konsument I rzędu,Schemat łańcucha pokarmowego,producent,konsument II rzędu,konsument III rzędu,Zapamiętaj, że łańcuch pokarmowy zawsze zaczyna się od,Zależności pokarmowe,Niektóre organizmy same produkują sobie pokarm, wykorzystując energię słoneczną. Pozostałe czerpią pokarm z innych organizmów - po prostu je zjadają.,Wiesz już, że jedną z czynności życiowych jest odżywianie,Uporządkowany ciąg organizmów, w którym każdy organizm jest zjadany przez następny nazywamy,łańcuchem pokarmowym,producenta,W przyrodzie rzadko zdarzają się gatunki odżywiające się tylko jednym rodzajem pokarmu.Dlatego łańcuchy pokarmowe przeplatają się , tworząc sieci pokarmowe.,monofagi,Zrób notatkę:Na podstawie ilustracji "Sieć pokarmowa w lesie" 1. wypisz po dwa gatunki należące do:a) producentówb) konsumentów I rzęduc) konsumentów II rzędu2. zapisz trzy łańcuchy pokarmowe (zlożone z przynajmniej czterech ogniw).Tę samą ilustrację znajdziesz na str. 122 w Twoim podręczniku.,Twoje zadanie: Zapisz temat lekcji "Zależności pokarmowe",Równowaga biologiczna,Stabilny, prawidłowo działający ekosystem, dzięki procesom naturalnej regulacji, znajduje się w stanie równowagi dynamicznej (patrz +info). Niestety czasem dochodzi do zaburzenia równowagi w ekosystemie.Dzieje się tak, gdy- z ekosystemu zniknie jeden z gatunków- gdy znika drapieżnik (np. wilk), może dojść do nadmiernego rozwoju populacji roślinożerców- do ekosystemu zostanie wprowadzony obcy gatunek - przyklad królików w Australii.,+ info,+ info,+ info,Zauważ, że najczęstszą przyczyną zaburzeń równowagi ekologicznej jest działalność człowieka :(,Podsumowując:,Dziękuję za uwagę