Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Organizmy, które pozyskują pokarm w podobny sposób, zajmują to samo miejsce w łańcuchach pokarmowych - tworzą grupy nazywane,producenci,Wyróżnia się trzy poziomy troficzne:,poziomami troficznymi,reducenci,konsumenci,konsument I rzędu,producent,Schemat łańcucha pokarmowego,konsument II rzędu,konsument III rzędu,Zapamiętaj, że łańcuch pokarmowy zawsze zaczyna się od,Zależności pokarmowe,Wiesz już, że jedną z czynności życiowych jest odżywianie,Niektóre organizmy same produkują sobie pokarm, wykorzystując energię słoneczną. Pozostałe czerpią pokarm z innych organizmów - po prostu je zjadają.,Uporządkowany ciąg organizmów, w którym każdy organizm jest zjadany przez następny nazywamy,łańcuchem pokarmowym,producenta,W przyrodzie rzadko zdarzają się gatunki odżywiające się tylko jednym rodzajem pokarmu.Dlatego łańcuchy pokarmowe przeplatają się , tworząc sieci pokarmowe.,monofagi,Zrób notatkę:Na podstawie ilustracji "Sieć pokarmowa w lesie" 1. wypisz po dwa gatunki należące do:a) producentówb) konsumentów I rzęduc) konsumentów II rzędu2. zapisz trzy łańcuchy pokarmowe (zlożone z przynajmniej czterech ogniw).Tę samą ilustrację znajdziesz na str. 122 w Twoim podręczniku.,Twoje zadanie: Zapisz temat lekcji "Zależności pokarmowe",Równowaga biologiczna,Stabilny, prawidłowo działający ekosystem, dzięki procesom naturalnej regulacji, znajduje się w stanie równowagi dynamicznej (patrz +info). Niestety czasem dochodzi do zaburzenia równowagi w ekosystemie.Dzieje się tak, gdy- z ekosystemu zniknie jeden z gatunków- gdy znika drapieżnik (np. wilk), może dojść do nadmiernego rozwoju populacji roślinożerców- do ekosystemu zostanie wprowadzony obcy gatunek - przyklad królików w Australii.,+ info,+ info,+ info,Zauważ, że najczęstszą przyczyną zaburzeń równowagi ekologicznej jest działalność człowieka :(,Podsumowując:,Dziękuję za uwagę