Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Holokaust

P.Macierzyński "Stworzenie KL Auschwitz"

1. Zagłada Żydów - Holocaust oznaczające w języku jidisz „całopalenie, ofiara całopalna”) – ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. 2. Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Stanowiła, łącznie z Zagładą Romów, przerażającą próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali Stanowiła systematyczny i realizowany przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu. 3. Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. 4. Po wybuchu wojny polityka nazistów przybierała formy rejestracji osób pochodzenia żydowskiego, zmuszania do noszenia na ubraniach znaków identyfikacyjnych (najczęściej niebieskiej gwiazdy Dawida), wprowadzania różnych zakazów i posunięć dyskryminujących, w państwach z liczną ludnością żydowską (m.in. w Polsce) izolację w dzielnicach zamkniętych (gettach), często otoczonych murem. Wobec Żydów łamiących przepisy dyskryminacyjne albo opuszczających zamknięte dzielnice wprowadzano kary śmierci. Również surowe kary wprowadzano wobec osób pomagających Żydom (w Polsce kara śmierci obowiązywała za pomoc w ukrywaniu się albo za dostarczanie żywności). Koncentracja dużych mas ludzi w niewielkich obszarach powodowała częste choroby, a ograniczone dostawy żywności – częstą śmierć głodową.

https://www.youtube.com/watch?v=StFGIHDyZOo

audio wiersza KLIKNIJ (dla posiadaczy konta GWO)

1. Zwróć uwagę na liczbę strof w wierszu. Od czego zaczyna się każda z części? 2. Jakie zwroty językowe zastosowane w wierszu są odwołaniami do Księgi Rodzaju? Zacytuj fragment z Biblii i fragment z wiersza? BIBLIA "Stworzenie świata""Stworzenie KL Auschwitz" A.Macierzyńskicytatcytatcytatcytatcytatcytat 3. * Zastanów się dlaczego autor wiersza zmienia tekst odnoszący się do dnia siódmego? 4. Napisz w zeszycie, na czym polega kontrast, przeciwieństwo między wymową tekstu biblijnego i wiersza Piotra Macierzyńskiego KLIKNIJ Analiza fragmentu KSIĘGI RODZAJU (Biblia- opis stworzenia świata)

Dlaczego się o tym uczę?

Czerwony tekst przepisz do zeszytu Temat: Odczytanie nawiązań do Biblii w wierszu P.Macierzyńskiego "Stworzenie KL Auschwitz". Cel: Interpretacja wiersza w kontekście historycznym i literackim. Kryteria: 1. Potrafię krótko wyjaśnić termin HOLOKAUST 2. Porównuję pod względem językowym dwa teksty- fragment Biblii i wiersz współczesny 3. Wskazuję elementy kontrastu (przeciwieństwa) w znaczeniu obu tekstów Zobacz krótki film przy terminie HOLOKAUST, a następnie przejdź kolejne punkty lekcji. Tekst wiersza znajduje się na stronie 267 podręcznika Obejrzyj wszystkie materiały do lekcji (także z drugiej strony) i zrób w zeszycie ćwiczenie z ostatniej zakładki.

Auschwitz Birkenau

Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.

Obóz zagłady w Treblince – niemiecki nazistowski obóz zagłady funkcjonujący od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku. Liczba ofiar Treblinki sięgnęła prawdopodobnie ok. 800 tys. osób. Był to największy ośrodek zagłady w Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem drugi po Auschwitz-Birkenau w okupowanej Europie.

Obóz zagłady w Bełżcu – niemiecki nazistowski obóz zagłady funkcjonujący w czasie II wojny światowej, od marca 1942 roku do czerwca 1943 roku. Więźniowie – docelowo również skazani na śmierć – byli narażeni na głód, choroby oraz bestialstwo strażników. Po likwidacji obozu ostatnich więźniów wywieziono do ośrodka zagłady w Sobiborze, gdzie zostali zgładzeni. Liczba Żydów, którym udało się zbiec z Bełżca i przeżyć wojnę, jest szacowana na 2–4 osoby.