Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

"Pan Tadeusz"
księga I Gospodarstwo

https://youtu.be/J3yTj9Futu0

Po obejrzeniu filmu, zapisz w zeszycie:

- daty i miejsca narodzin oraz śmierci poety,

- rok i miejsce wydania "Pana Tadeusza".

Wysłuchaj uważnie fragmentu księgi I "Pana Tadeusza" , postaraj się zapamiętać,czego dotyczyła mowa Sędziego. Kliknij w obrazek poniżej , przejdziesz na stronę www.wolne lektury.pl do tekstu "Pan Tadeusz", po prawej stronie w niebieskiej ramce znajduje się audiobook, odsłuchaj wskazany fragment( słuchaj tekstu od minuty 15.04 do minuty 20.35)
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Pan+Tadeusz1.Odpowiedz na poniższe pytania :


1. Jak zachowywał się Podkomorzy, idąc do stołu?

2. Kto zajął zaszczytne miejsce za stołem?

3. Co decydowało o porządku, w jakim goście siadali do stołu?

4. Kto usiadł przy Podkomorzym?

5. Jaki zwyczaj przestrzegany był przed posiłkiem?

6. Obok kogo usiadł Sędzia?

7. Gdzie usadowiono Tadeusza?

8. Jakie zasady obowiązywały podczas posiłku?

9. Czy od wszystkich oczekiwano takiego samego postępowania? Uzasadnij swoją odpowiedź.

10. Kto zmuszony był obsługiwać Podkomorzanki?


2. Wyjaśnij, dlaczego Sędzia uważał, że "grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą".


TRADYCJA - ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań (źródło: sjp.pwn.pl)


3. Jakie znaczenie ma dla Ciebie tradycja? Czy warto podtrzymywać tradycję?


4. Napisz, jakie dawne zwyczaje związane ze świętami kultywuje się w Twojej rodzinie.
(Wykorzystano materiały do podręcznika "NOWE Słowa na start 5" Nowej Ery)

"Pan Tadeusz" nazywany jest polską epopeją narodową, czyli dziełem mającym szczególne znaczenie dla narodu. Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" opowiada o porządku świata opartym na kultywowaniu obyczajów, szczegółowo opisuje życie szlachty. Mieszkańcy Soplicowa pielęgnują tradycję.
Ilustracja do księgi XII "Pana Tadeusza" Jan Marcin Szancer (fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA, Wydawnictwo Naukowe PWN)


Wyjaśnij słowo - kultywować.Co to jest grzeczność?

Czy dzisiaj grzeczność oznacza to samo, co dawniej?

Na czym polega polska grzeczność?

Po co nam grzeczność na co dzień?

Skąd dowiadujesz się, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach?


Czy wiesz, jak należy się zachować w sytuacji:

- powitania osób różnej płci i w różnym wieku,

- przedstawiania się, podawania ręki,

- odwiedzin u kogoś w domu ?


Dlaczego słowa: przepraszam, dziękuję, proszę są magiczne?

Co oznacza "savoir-vivre"? Z jakiego języka pochodzi? Jak inaczej można określić savoir-vivre?