Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ktoś zamknął w tej skrzyni zwierzątko. Uwolnij je czym prędzej!

START

INSTRUKCJA

1. Narysuj w zeszycie planszę, jak do gry w statki2. Musisz przejść przez 4 misje, aby otrzymać kod do zamalowania odpowiednich pól3. Po każdej misji otrzymasz pewną cyfrę. Zapisz ją sobie

Tu naciśnij

OTO 4 MISJE

1

2

3

4

FINALMission

7

=

7000

x

10

1000

A

100

Jakiej liczby brakuje?

16

=

17

33

-

÷

x

B

+

14

Jakiego działania brakuje?

÷

=

21

210

10

1000

C

100

14

-

Jakiej liczby brakuje?

GRATULACJE!

14

-

7

* Zapamiętaj wynik działania, które jest pod spodem

NIE

*Spróbuj jeszcze raz

NIE

*Spróbuj jeszcze raz

NIE

*Spróbuj jeszcze raz

Przyjrzyj się dokładnie obrazkowi i odpowiedz na 3 pytania

MATHEMATICS - ALGEBRA

APPLIED MATHEMATICS

MATHEMATICS

GEOGRAPHY

ETHICS

Physical education

Social Sciences

1

2

3

Jaką wartość ma jedna para trampek?

5

6

10

+

-

(

)

Jaką wartość ma jeden chłopczyk?

5

10

6

+

-

10

(

)

Jaką wartość ma jeden rożek?

2

4

8

+

-

10

5

(

)

GRATULACJE!

+

-

10

5

(

)

2

Zapamietaj wynik tego działania!Pamiętaj o kolejności wykonywania działań

NIE

*Spróbuj jeszcze raz

450

630

150

205

820

915

Wskaż właściwe drzwi

Którą godzinę wskazuje zegar?

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

450

630

150

205

915

Którą godzinę wskazuje zegar?

Czas na relaks na sali gimnastycznej. Naciśnij klucz!

?

Która piłka powinna być następna?

01

02

03

04

?

01

02

03

04

Która piłka powinna być następna?

NIE

*Spróbuj jeszcze raz

DOBRZE

* Zapamietaj numer dla tej misjiJest to numer 0

Włącz projektor

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania

Czy proste na rysunku są równoległe?

TAK

NIE

Pytanie 1 z 3

Czy proste na rysunku są prostopadłe?

TAK

NIE

Pytanie 2 z 3

Czy proste na rysunku są prostopadłe?

Nie

Pytanie 3 z 3

Tak

GRATULACJE!

Numer dla tej misji to 5

NIE

*Spróbuj jeszcze raz!

NIE

*Spróbuj jeszcze raz!

NIE

*Spróbuj jeszcze raz!

Wciśnij swoje sekretne liczby

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

*

**

Wciśnij swoje sekretne liczby

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

***

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

PRESS OK

Wciśnij swoje sekretne liczby

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

*

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

**

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

***

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

PRESS OK

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

ERROR

· Misja numer 1 · Misja numer 2 · Misja numer 3 · Misja numer 4

Wciśnij swoje sekretne liczby

GRATULACJE!

Już za chwilę uwolnisz zwierzątko. Pokoloruj planszę zgodnie z instrukcją

To jest tylko połowa obrazka. Drugą połowę pokoloruj symetrycznie

Co było w skrzyni?