Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Zapoznaj się z poniższą notatkę i przepisz do zeszytu przedmiotowego to, co zostało wyróżnione pogrubioną czcionką.


"Dziady" cz. II Adama Mickiewicza powstały w Kownie na przełomie 1820 i 1821 roku. Zostały opublikowane w 1823 r. razem z częścią IV. Są to tzw. "Dziady wileńsko-kowieńskie" (ze względu na miejsce ich powstania).

Musicie wiedzieć, że podczas pobytu na emigracji Mickiewicz napisał także cz. III "Dziadów", która, ze względu na miejsce ich powstania, określana jest jako "Dziady drezdeńskie". We wszystkich częściach utworu pojawia się postać młodzieńca, który, na początku cz. III, przechodzi przemianę wewnętrzną i przyjmuje imię Konrad.ROZPRAWCE

Temat: Schematy pisania rozprawki..

Porozmawiajmy o...

2

Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie zapisz ją w zeszycie przedmiotowym.


CZYM JEST ROZPRAWKA?


Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, która służy analizie i wyjaśnieniu jakiegoś zagadnienia lub ocenie ważnego problemu (moralnego, społecznego, filozoficznego itp.).

1

Drodzy Uczniowie!

Dzisiejszą lekcję poświęcimy rozprawce, czyli dłuższej formie wypowiedzi pisemnej, w której należy sformułować swoje stanowisko wobec problemu, który pojawia się w poleceniu.

mgr Monika SzkliniarzMonika Szkliniarz

Teza jest rodzajem opinii, sądu, co do którego jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani.

Tezę trzeba udowodnić odpowiednimi argumentami, a także zilustrować konkretnymi przykładami.

VS

+info

+info

ROZPRAWKA Z HIPOTEZĄ

ROZPRAWKA Z TEZĄ

Hipoteza jest poglądem, co do którego nie jesteśmy pewni, mamy jakieś wątpliwości.

Hipotezę trzeba potwierdzić lub podważyć za pomocą argumentów lub kontrargumentów, a także zilustrować odpowiednimi przykładami.

1

Przykład tezy:

Uważam, że miłość jest najważniejszą wartością w naszym życiu.

Przykłady hipotezy:

zdanie: Nie jestem pewna, czy miłość jest najważniejszą wartością w naszym życiu.


pytanie: Czy miłość jest najważniejszą wartością w naszym życiu?


Zapoznaj się z dwoma przykładami sposobu pisania rozprawek,

a następnie przepisz notatkę do zeszytu.

• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie), który pojawia się w temacie, oraz formułujemy tezę, czyli stwierdzenie, z którym w pełni się zgadzamy i które będziemy udowadniać (w jednym zdaniu,
z użyciem słów kluczowych, np. Moim zdaniem..., Uważam, że...);
• rozwinięcie - przedstawiamy w nim argumenty i przykłady na poparcie (słuszność) naszej tezy (najlepiej, gdyby prezentowane argumenty były ułożone w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego);
• zakończenie - podsumowujemy
w nim nasze rozważania, zawieramy puentę lub określamy trafność naszych argumentów (nawiązujemy do tezy).

SCHEMATY PISANIA ROZPRAWKI

SCHEMAT 2:

SCHEMAT 1:

SCHEMAT 3:

• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie) oraz formułujemy hipotezę, czyli stwierdzenie, które budzi nasze wątpliwości lub ma formę pytania (np. Nie jestem pewien..., Czy...?);
• rozwinięcie - najpierw gromadzimy wszystkie argumenty i przykłady przemawiające za postawioną hipotezą, a następnie analizujemy kontrargumenty oraz przykłady podważające tę hipotezę;
• podsumowanie (zakończenie) - rozstrzygamy nasze wątpliwości oraz stawiamy tezę wynikającą z wcześniejszych rozważań.


• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie) oraz formułujemy hipotezę, czyli stwierdzenie, które budzi nasze wątpliwości lub ma formę pytania (np. Nie jestem pewien..., Czy...?);
• rozwinięcie - podajemy po jednym argumencie i kontrargumencie dotyczącym poszczególnych kwestii zasygnalizowanych w hipotezie (wraz
z odpowiednimi przykładami), po czym przechodzimy do kolejnych argumentów i kontrargumentów oraz przykładów;
• podsumowanie (zakończenie) - rozstrzygamy nasze wątpliwości oraz stawiamy tezę wynikającą
z wcześniejszych rozważań.


1

Zapoznaj się z trzema schematami rozprawek,

a następnie przepisz notatkę do zeszytu.

ROZPRAWKA - ZASADY

F

  • Formułujemy 3 argumenty (można więcej, ale nie jest to wymagane).
  • Każdy argument (wraz z kontrargumentem
    w przypadku rozprawki z hipotezą) powinien być omówiony w osobnym akapicie
    i poparty odpowiednim przykładem.
  • Układaj argumenty (a także kontrargumenty)
    w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego (dla nas samych).

Praca powinna liczyć łącznie 5 akapitów:

  • akapit 1: wstęp łącznie z tezą (lub hipotezą),
  • akapity 2, 3, 4: rozwinięcie zawierające argumenty
    wraz z przykładami (lub argumenty i kontrargumenty wraz z przykładami),
  • akapit 5: zakończenie - potwierdzenie tezy (lub jej sformułowanie w przypadku rozprawki z hipotezą).

ROZPRAWKA

Przyjrzyj się karcie pracy przygotowanej przez p. Sylwię Oszczyk (jednej z mistrzyń grafonotek). Stanowi ona kwintesencję tego, co powinieneś wiedzieć na temat rozprawki. Jeśli masz taką możliwość, wydrukuj tę kartę i wklej do swojego zeszytu przedmiotowego. Jeśli nie, otrzymasz ją ode mnie, kiedy się spotkamy.

Odwiedź bloga "Filozofia sztuki", gdzie znajdziesz dokładny opis tego, jak napisać rozprawkę. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi słów kluczowych dla tej formy wypowiedzi. Zajrzyj także do swojego zeszytu przedmiotowego z języka polskiego (temat dotyczący wypowiedzi argumentacyjnej). Tam również znajdziesz przykłady słownictwa charakterystycznego dla rozprawki.


Kliknij w link.

Monika Szkliniarz

Dziękuję za udział w lekcji.