Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

Transcript

Porozmawiajmy o...,ROZPRAWCE,1,Temat: Schematy pisania rozprawki..,,2,,ROZPRAWKA,Dziękuję za udział w lekcji.,Monika Szkliniarz,Tezę trzeba udowodnić odpowiednimi argumentami, a także zilustrować konkretnymi przykładami.,VS,Teza jest rodzajem opinii, sądu, co do którego jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani.,+info,+info,ROZPRAWKA Z HIPOTEZĄ,ROZPRAWKA Z TEZĄ,Hipoteza jest poglądem, co do którego nie jesteśmy pewni, mamy jakieś wątpliwości.,Hipotezę trzeba potwierdzić lub podważyć za pomocą argumentów lub kontrargumentów, a także zilustrować odpowiednimi przykładami.,1,• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie), który pojawia się w temacie, oraz formułujemy tezę, czyli stwierdzenie, z którym w pełni się zgadzamy i które będziemy udowadniać (w jednym zdaniu, z użyciem słów kluczowych, np. Moim zdaniem..., Uważam, że...);• rozwinięcie - przedstawiamy w nim argumenty i przykłady na poparcie (słuszność) naszej tezy (najlepiej, gdyby prezentowane argumenty były ułożone w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego);• zakończenie - podsumowujemy w nim nasze rozważania, zawieramy puentę lub określamy trafność naszych argumentów (nawiązujemy do tezy).,SCHEMATY PISANIA ROZPRAWKI,SCHEMAT 2:,SCHEMAT 1:,SCHEMAT 3:,• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie) oraz formułujemy hipotezę, czyli stwierdzenie, które budzi nasze wątpliwości lub ma formę pytania (np. Nie jestem pewien..., Czy...?);• rozwinięcie - najpierw gromadzimy wszystkie argumenty i przykłady przemawiające za postawioną hipotezą, a następnie analizujemy kontrargumenty oraz przykłady podważające tę hipotezę;• podsumowanie (zakończenie) - rozstrzygamy nasze wątpliwości oraz stawiamy tezę wynikającą z wcześniejszych rozważań.,• wstęp - wprowadzamy w temat (ogólnie) oraz formułujemy hipotezę, czyli stwierdzenie, które budzi nasze wątpliwości lub ma formę pytania (np. Nie jestem pewien..., Czy...?);• rozwinięcie - podajemy po jednym argumencie i kontrargumencie dotyczącym poszczególnych kwestii zasygnalizowanych w hipotezie (wraz z odpowiednimi przykładami), po czym przechodzimy do kolejnych argumentów i kontrargumentów oraz przykładów;• podsumowanie (zakończenie) - rozstrzygamy nasze wątpliwości oraz stawiamy tezę wynikającą z wcześniejszych rozważań.,1,F,ROZPRAWKA - ZASADY,Formułujemy 3 argumenty (można więcej, ale nie jest to wymagane). Każdy argument (wraz z kontrargumentem w przypadku rozprawki z hipotezą) powinien być omówiony w osobnym akapicie i poparty odpowiednim przykładem.Układaj argumenty (a także kontrargumenty) w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego (dla nas samych).,Praca powinna liczyć łącznie 5 akapitów:akapit 1: wstęp łącznie z tezą (lub hipotezą), akapity 2, 3, 4: rozwinięcie zawierające argumenty wraz z przykładami (lub argumenty i kontrargumenty wraz z przykładami), akapit 5: zakończenie - potwierdzenie tezy (lub jej sformułowanie w przypadku rozprawki z hipotezą).,Monika Szkliniarz