Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DoRADZTWO

Zawodowe

klasa 7

SECTION

Back to School

Znowu to doradztwo zawodowe? Po co?

Dzisiaj na lekcji zajmiemy się naszym mózgiem. Co wy na to?

Jedźmy na wycieczkę!

Zabieram Was dzisiaj wycieczkę .

Ruszamy!

Każdy ma mózg i będą tego konsekwencje!

SECTION

Nasz mózg

Co wiemy na temat mózgu?

Kliknij na panel

Mózg

Masa: niemowlę średnio 350 gramów,

ok. 12% całkowitej wagi ciała.

Dorosły średnio 1375 gramów (od 1.0 2.5 kg).

Mózg Einsteina miał 1230 gramów.

Masa mózgu to ok. 2% całkowitej masy ciała.

Objętość to ok. 1.4 litra, z tego po odciśnięciu wody zostaje 130

gramów białka, niecałe 100 g. tłuszczów.

Zapraszam na filmik wprowadzający do tematu lekcji.

SECTION

Pytanie

Za co odpowiada lewa półkula mózgu ?

Odpowiedzi szukaj w nastepnym slajdzie

Jak uczy się i pracuje lewa półkula?

1.

układa szczegółowy plan i po kolei wprowadza go w życie

2.

logiczne, prowadzone krok po kroku rozumowanie

3.

lubi prelekcje i wykłady

4.

nie ma problemu z przetwarzaniem informacji

prezentowanych ustnie

5.

stopniowo i racjonalnie, analizuje

6.

świadomie i metodycznie

7.

znajduje powiązania przyczyn ze skutkiem

8.

lubi liczby, zasady, reguły, porządek

9.

woli pracować samodzielnie

10.

myśli linearnie

11.

ma świadomość czasu

12.

pracuje ze szczegółami, rozumie abstrakcję

13.

ceni powtarzający się, stały rytm dnia

Pytanie

Za co odpowiada prawa półkula mózgu?

Półkula dominująca lub mózg bez dominacji

SECTION

LEWA

Jak uczy się i pracuje lewa półkula?

1.

układa szczegółowy plan i po kolei wprowadza go w życie

2.

logiczne, prowadzone krok po kroku rozumowanie

3.

lubi prelekcje i wykłady

4.

nie ma problemu z przetwarzaniem informacji

prezentowanych ustnie

5.

stopniowo i racjonalnie, analizuje

6.

świadomie i metodycznie

7.

znajduje powiązania przyczyn ze skutkiem

8.

lubi liczby, zasady, reguły, porządek

9.

woli pracować samodzielnie

10.

myśli linearnie

11.

ma świadomość czasu

12.

pracuje ze szczegółami, rozumie abstrakcję

13.

ceni powtarzający się, stały rytm dnia

LEWA

PRAWA

Jak uczy się i pracuje prawa półkula?

spontanicznie, zrywami, na ostatnią chwilę

aby rozpocząć pracę, musi wiedzieć, jaki będzie koniec

kieruje się emocjami i wrażeniami intuicyjnymi

lubią mieć możliwość wyboru

używa metafor, porównań, skojarzeń

łatwo zapala się do nowych pomysłów

rozpatruje problem wielowymiarowo

posiada bujną wyobraźnię

wrażliwa na bodźce muzyczne i plastyczne

lubi pracę dynamiczną

myśli holistycznie, lateralnie, intuicyjnie

przeprowadza syntezę

wykorzystuje świadomość wizualno przestrzenną

zajmuje się kilkoma sprawami na raz

PRAWA

Jaka półkula dominuje u dziecka po prawej stronie , a jaka u dziecka po lewej? Domyślacie się?


Półkula mózgowa


Tu znajdziesz test

SECTION

Test

Rozwiązania

ARKUSZ OBSERWACJI - „MAM MÓZG ALE JAKI?”

Na podstawie: Ricki Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć?, Bertelsmann Media, Warszawa, 2000.

PRZECZYTAJ PONIŻSZE PYTANIA I STWIERDZENIA I ZAZNACZ ODPOWIEDŹ, KTÓRA JEST CI BLIŻSZA. ( Nie zastanawiaj się zbyt długo. Pierwsza myśl jest najlepsza)

Notuj na kartce swoje wyniki np. 1B, 2A itd1. Zamknij oczy. Zobacz czerwony. Co widzisz?

A – litery c-z-e-r-w-o-n-y lub nic się nie pojawia

B – kolor czerwony lub jakiś czerwony przedmiot


2. Rozmawiając, zazwyczaj:

A –często zmieniasz temat i zaczynasz mówić o czymś innym, co wydaje Ci się z nim związane,

B – trzymasz się tematu


3. Jeśli nikt nie mówi Ci, co masz zrobić, jak najprawdopodobniej postąpisz:

A – wykonasz wszystko zgodnie z planem, którego się trzymasz

B – wykonasz wszystko w ostatniej chwili lub według własnego tempa


4. Zwykle czytasz książkę lub czasopismo:

A – od końca do początku lub skacząc to tu to tam

B – od początku do końca


5. Jak określisz swoją sprawność fizyczną?

A – nie wykraczam ponad przeciętność.

B – jestem bardziej sprawny, niż inni


6. Czy łatwo zapamiętujesz widziane twarze?

A – tak

B – nie


7. Czy łatwo zapamiętujesz imiona i nazwiska nowopoznanych ludzi?

A – tak

B – nie


8. Gdy składasz cos lub montujesz wolisz:

A – czytać pisemne instrukcje, a następnie postępować zgodnie z ich wskazaniami

B – korzystać z ilustracji i diagramów lub po prostu samemu się wszystkim zająć bez jakichkolwiek wskazówek


9. Lubisz sporty, które:

A – mają ściśle określone przepisy i reguły, raczej zespołowe

B – umożliwiają swobodne zachowanie się, bez przestrzegania sztywnych reguł, raczej indywidualne


10. Gdy wybierasz ubranie:

A – zazwyczaj wybierasz stroje, które nie wyróżniają się zbytnio wśród innych

B – preferujesz oryginalność i to, aby Twoje ubranie wyróżniało się na tle innych.


11. Zazwyczaj:

A – często się spóźniam

B – jestem punktualny


12. Co bardziej do Ciebie pasuje?

A – wymawiam słowa poprawnie i we właściwym porządku,

B – czasami mieszam słowa w zdaniu lub wypowiadam inne słowo niż zamierzałem; wiem jednak, co chcę powiedzieć.


13. Jak z reguły uczysz się?

A – pracuję metodycznie i systematycznie, do zrozumienia dochodzę krok po kroku

B – uczę się zrywami, szperam wszędzie, gdzie to możliwe, zrozumienie pojawia się nagle, jakby wszystkie drzwi stanęły przede mną otworem


14. Lepiej radzisz sobie, mając do czynienia z:

A –liczbami, cyframi i słowami,

B – obrazami i przedmiotami


15. Gdy masz trafić w określone miejsce, to wolisz, aby:

A – ktoś pokazał Ci drogę na mapie lub planie; stworzył możliwość ogólnej orientacji w terenie

B –zapisał Ci po kolei kierunki, nazwy i znaki charakterystyczne


16. Jakie notowanie wolisz?

A – wypisywanie w punktach lub sporządzanie listy spraw

B – tworzenie map, kreślenie sieci wzajemnych powiązań


17. Gdy rozwiązujesz jakiś problem, łamigłówkę, zadanie czy:

A – wolisz zobaczyć efekt końcowy, zanim zabierzesz się do pracy

B – praca przebiega gładko, mimo, że nie widziałeś wcześniej efektu końcowego


18. Czy zasady gramatyczne są dla Ciebie jasne i zrozumiałe?

A – tak,

B – nie.


19. Czy w Twoim pokoju lub na Twoim biurku panuje:

A – ład i porządek,

B – bałagan i nieporządek z punktu widzenia innych, Ty jednak doskonale wiesz, gdzie co jest


20. Zwykle zajmujesz się:

A – wieloma zadaniami (tematami) jednocześnie

B – jednym zadaniem w danym momencie, zachowując określony porządek

KLUCZ znajdziesz obokKLUCZ DO TESTU NA PÓŁKULOWOŚĆ

Zobacz , która półkula jest u ciebie dominująca prawa , lewa ,a może jesteś osobą bez dominującej półkuli mózgowej ( każdy wynik jest poprawny). Każdy z nas jest inny.


Prawa : 1B, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11A, 12B, 13B, 14B, 15A, 16B, 17A, 18B, 19B, 20ALewa: 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A, 8A, 9A, 10A, 11B, 12A, 13A, 14A, 15B, 16A, 17B, 18A, 19A, 20B


Na podstawie uzyskanego wyniku test kwalifikuje Cię do jednej z trzech grup:

1 Osoby bez dominacji półkuli mózgowej ( tzw. równowaga półkul) uzyskują wynik : P- 10 L 1-0 lub P- 11 L -9 lub P- 9 L- 11

2.Osoby z dominującą prawą półkulą mózgową uzyskują wynik:

P-12 i więcej - L stosownie do liczby P.

3. Osoby z dominującą lewa półkulą mózgową uzyskują wynik:

L 12 i więcej - P stosownie do liczby L.LEWA Kolor czarny PRAWA kolor czerwony

 stopniowo całościowo

 kolejno, detale jednocześnie

 logika, rozum uczucia, intuicja

 reguły, zasady, metody kreatywność, twórczość

 analiza synteza

 agresja uległość

 świadomość czasu świadomość przestrzeni

 dosłowność metaforyczność

 słowa opisowość, gestykulacja

 symbole wyobraźnia

 intelekt zmysłowość

 wiedza policzalna wiedza empiryczna

 myślenie matematyczne (nauka) myślenie obrazami

 komunikacja werbalna komunikacja pozawerbalna

 od szczegółu do ogółu od ogółu do szczegółu

 świadome myśli nieświadome myśli

 analiza logiczna reakcje emocjonalne

 świadomość zewnętrzna świadomość wewnętrzna

 używanie mowy użycie intuicji


SECTION

Lewa półkula

Prawa półkula

Osoba bez dominującej półkuli mózgowej

Lewa półkula, racjonalna lub logiczna, ma za zadanie przetwarzanie otrzymywanych bodźców do postaci logicznych lub fonetycznych odpowiedników rzeczywistości oraz komunikowanie się ze światem zewnętrznym, w oparciu o tego rodzaju logiczna analizę. Jej domeną jest czytanie, pisanie, rachowanie oraz przeliczanie. Dostarczana informacja jest przetwarzana logicznie bit po bicie w trybie liniowym. Procesy myślowe przebiegają według opisanego mechanizmu są określane mianem myślenia linearnego. Lewa półkula zawiaduje większością układów i systemów stworzonych przez człowieka , jak przykładowo wojsko czy administracja.

LEWA-----Jestem naukowcem. Matematykiem. Uwielbiam znane. Klasyfikuję. Jestem dokładny. Liniowy. Analityczny. Strategiczny. Jestem praktyczny. Lubię mieć pod kontrolą. Jestem mistrzem słowa i języka. Jestem realistyczny. Obliczam równania, bawię się liczbami. Jestem uporządkowany. Jestem logiczny. Dokładnie wiem, kim jestem.


Prawa półkula jest intuicyjnym obszarem mózgu, tu działa wyobraźnia, a pojmowania ma charakter całościowy, zintegrowany. Tu mieści się wrażliwość plastyczna i muzyczna, tutaj również przebiegają szlaki ludzkiej wiary, religii, rytuałów, a także powstają uczucia. To ona kontroluje podświadome myśli oraz wewnętrzną świadomość. Po tej stronie mózgu drobne elementy większej całości są skrupulatnie zbierane , dopasowywane do siebie , przy okazji dając zaczyn nowym pojęciom i ideom.

Procesy myślowe charakteryzujące się wymienionymi atrybutami są określane jako myślenie holistyczne ( całościowe) intuicyjne, czy tez metafizyczne. Myśląc w ten sposób staramy się ogarnąć skomplikowane i złożone relacje, zależności, zjawiska, obiekty i struktury.

PRAWA------Jestem kreatywna. Wolny duch. Żyję z pasją. Jestem zmysłowa. Wybucham śmiechem. Żyję w lekkości. Smakuję. Lubię dotyk piasku pod bosymi stopami. Jestem w ruchu. Jestem wyobraźnią bez granic. Sztuka. Poezja. Kolory. Wyczuwam. Czuję. Jestem wszystkim czym chciałbym być.

Osoba bez dominującej półkuli mózgowej

lewej lub prawej półkuli, czyli tzw. mózgiem bez dominacji ma wyjątkowe umiejętności i łatwość wyboru i dopasowania strategii do wykonywania różnych zadań- raz jest szczegółowa i precyzyjna , kiedy indziej potrafi fantazjować i pracować wielowątkowo. Jest raczej umiarkowanie wylewna pod względem emocjonalnym ,ale potrafi być bardzo otwarta i szczera w kontaktach międzyludzkich. Czasem zaskakuje zmiennością swojego zachowania. Jest mniej przewidywalna niż osoba z dominującą prawą lub lewa półkulą mózgową, którzy są bardzo charakterystyczni w swoich zachowaniach. Na tle osób z dominującą lewą półkulą , osoby z mózgiem bez dominacji przejawiają jednak cechy bardziej nastawione na relacje. Lubią pracować w zespole, są komunikatywne i dobrze sobie radzą z długoterminowymi celami i projektami. W pracy lubią rytm, porządek i powtarzające się zadania. Przywiązują się do miejsc, ludzi i rutynowych działań.


SECTION

Back to School

Podzielcie się waszymi wynikami. Kto z was ma dominującą prawą półkulę, a kto lewą?

Czy są wsród was osoby , które moją brak dominacji półkul? Napiszcie do mnie!


Nasza wycieczka

dobiegła końca

SECTION

do zobaczenia