Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HALLOWEEN QUIZ

Game

NEWS-QUIZ ÜBER SACHSEN-ANHALT

Game

GENIUS! SURVEY

Game

HALLOWEEN QUIZ

Game

PLANTS: TRUE OR FALSE

Game

DAY OF THE DEAD

Game

Transcript

Ponovi igru,Čestitam! Stigao si do kraja!,PISANO DIJELJENJE (1036 : 74),KRENI,Djeljenik je broj za 2 manji od 9 986, a djelitelj prethodnik broja 40. Koliki je količnik?,256,966,1. zadatak,658,126 i ostatak 8,56 i ostatak 34,3. zadatak,599 i ostatak 5,Podijeli i provjeri množenjem:5 678 : 45,Broj manji za 340 od broja 10 000 umanji 35 puta.,2. zadatak,276,200,357,566,255,Pekar u svibnju ispeče 7 905 komada kruha. Svaki dan ispeče jednak broj. Koliko kruha ispeče u jednom danu?,201,4. zadatak,36,Kino mjesečno prikaže 1 116 filmova. Koliko se filmova prikaže na dan ako mjesec ima 31 dan i svaki dan se prikaže isti broj filmova?,20,6,5. zadatak