Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PISANO DIJELJENJE (1036 : 74)

KRENI

Djeljenik je broj za 2 manji od 9 986, a djelitelj prethodnik broja 40. Koliki je količnik?

1. zadatak

658


256

966


Broj manji za 340 od broja 10 000 umanji 35 puta.

2. zadatak

200


357


276

Podijeli i provjeri množenjem:

5 678 : 45

3. zadatak

599 i ostatak 5


56 i ostatak 34


126 i ostatak 8

Pekar u svibnju ispeče 7 905 komada kruha. Svaki dan ispeče jednak broj. Koliko kruha ispeče u jednom danu?

4. zadatak

255

566


201


Kino mjesečno prikaže 1 116 filmova. Koliko se filmova prikaže na dan ako mjesec ima 31 dan i svaki dan se prikaže isti broj filmova?

5. zadatak

20


6


36

Čestitam! Stigao si do kraja!

Ponovi igru