Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)


Estàs ben informat de com funciona la PBAU?
Comprovem-ho!

COMENÇAM

No

1. Si venc d'un CFGS, he de fer la PBAU per poder accedir a un grau?

1/11

SEGüENT

Incorrecte!

La nota que es té en compte per poder accedir a un grau de la Universitat és la nota mitjana obtinguda al CFGS cursat, que és la nota d'accés. Si vols pujar la nota d'admissió, et pots examinar de les matèries del bloc d'admissió de la PBAU, podent-la millorar fins a 4 punts.

Correcte!

La nota que es té en compte per poder accedir a un grau de la Universitat és la nota mitjana obtinguda al CFGS cursat, que és la nota d'accés. Si vols pujar la nota d'admissió, et pots examinar de les matèries del bloc d'admissió de la PBAU, podent-la millorar fins a 4 punts.

SEGüENT

No

2. L’examen del bloc d’admissió és el mateix per als titulats de batxillerat i de CFGS?

2/11

Correcte!

L'examen del bloc d’admissió dels alumnes de CFGS és el mateix que el de batxillerat. Les matèries formen part del currículum de segon de batxillerat i estan associades al grau que l'estudiant aspira a cursar.

SEGüENT

Incorrecte!

L'examen del bloc d’admissió dels alumnes de CFGS és el mateix que el de batxillerat. Les matèries formen part del currículum de segon de batxillerat i estan associades al grau que l'estudiant aspira a cursar.

SEGüENT

Les matèries d'opció del bloc d'assignatures troncal del segon curs de batxillerat

Les matèries troncals generals del segon curs de batxillerat

3. Quines matèries formen part del bloc d'admissió?

3/11

Correcte!

El bloc d'admissió consta de les matèries específiques cursades a segon de batxillerat.

SEGüENT

Incorrecte!

El bloc d'admissió consta de les matèries específiques cursades a segon de batxillerat.

SEGüENT

No

4. Puc examinar-me de la PBAU si no he acabat el CFGS ?

4/11

Incorrecte!

Pots examinar-te de la fase específica de la PBAU si estàs cursant el darrer any d'un CFGS i has superat tots els mòduls teòrics.

SEGüENT

Correcte!

Pots examinar-te de la fase específica de la PBAU si estàs cursant el darrer any d'un CFGS i has superat tots els mòduls teòrics.

SEGüENT

No hi podré fer res i hauré de triar un altre grau.

Podré pujar la meva nota fent el bloc d'accés de la PBAU

Podré pujar la meva nota fent el bloc d'admissió de la PBAU.

5. Què passa si la nota de tall per poder accedir a un grau és superior a la nota mitjana que he obtingut en el CFGS?

5/11

Incorrecte!

Pots pujar nota presentant-te al bloc d'admissió de la PBAU, i arribar a millorar-la fins a 4 punts.

SEGüENT

Incorrecte!

Pots pujar nota presentant-te al bloc d'admissió de la PBAU, i arribar a millorar-la fins a 4 punts.

SEGüENT

Correcte!

Pots pujar nota presentant-te al bloc d'admissió de la PBAU, i arribar a millorar-la fins a 4 punts.

SEGüENT

A una, dues o tres

Només a dues

A tres, obligatòriament

6. A quantes matèries del bloc d'admissió em puc presentar?

6/11

Correcte!

Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

Incorrecte!

Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

Incorrecte!

Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

No podré superar la PBAU

Em baixarà la nota d'accés

No implica cap canvi en la nota d'accés

7. Què passa si no aprov alguna matèria del bloc d'admissió?

7/11

Incorrecte!

Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

Incorrecte!

Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

Correcte!

Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

8. Com es calcula la nota d'accés des d'un CFGS?

Sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 40% de la nota del CFGS i el 60% de la nota del bloc d'admissió.

Sobre 10 punts i és el resultat d e la mitjana ponderada del 50% de la nota del CFGS t i el 50% de la nota del bloc d'admissió.

La nota nota d'accés serà la nota mitjana del CFGS cursat

8/11

Incorrecte!

La nota d'accés serà la nota mitjana del CFGS cursat.

SEGüENT

Inorrecte!

La nota d'accés serà la nota mitjana del CFGS cursat.

SEGüENT

Correcte!

La nota d'accés serà la nota mitjana del CFGS cursat.

SEGüENT

9. Com es calcula la nota d'admissió?

Sobre 14 punts. Les notes ponderades de les matèries del bloc d'admissió se sumen a la nota d'accés.

Sobre 10 punts. Les notes ponderades de les matèries del bloc d'admissió se sumen a la nota d'accés.

9/11

Correcte!

La nota d'admissió és sobre 14 i incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades en el bloc d'admissió.

SEGüENT

Incorrecte!

La nota d'admissió és sobre 14 i incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades en el bloc d'admissió.

SEGüENT

10. La nota caduca?

La nota d'accés no caduca i la nota del bloc d'admissió té una validesa de tres anys.

Ni la nota d'accés ni la del bloc d'admissió caduquen.

La nota d'admissió no caduca i la nota d'accés és vàlida durant tres anys.

10/11

Correcte!

La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

SEGüENT

SEGüENT

Incorrecte!

La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

Incorrecte!

La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

SEGüENT

No

11. Puc accedir a qualsevol estudi de grau amb el títol de tècnic superior?

11/11

Incorrecte!

Has de tenir en compte que, per poder accedir a uns estudis de grau a la UIB, tindran preferència les sol·licituds amb títol de tècnic superior adscrit a la branca de coneixement del grau.

SEGüENT

Correcte!

Has de tenir en compte que, per poder accedir a uns estudis de grau a la UIB, tindran preferència les sol·licituds amb títol de tècnic superior adscrit a la branca de coneixement del grau.

SEGüENT


Esperem que amb aquests exercicis hagis pogut aclarir alguns conceptes relacionats amb la PBAU.
En cas que t’hagin quedat dubtes per resoldre, sempre els pots consultar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

I recorda que si no tens clar què has d’estudiar, pots posar-te en contacte amb Orientació UIB a:

SEGüENT

Ja has acabat!

https://saga.uib.cat/

https://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/