Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

3

4

5

6

Start

7

To nasza ostatnie katecheza przed Wielkanocą, przywitałam Cię więc wielkanocnym, radosnym pozdrowieniem chrześcijan .Zapisz dzisiejszy temat:T: Wielkanoc- szatan pokonanyOtwórz podręcznik na s. 193-195 i przeczytaj tekst katechezy.

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijan. Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze:"A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara." 1Kor 15,14Zastanów się, jak ważne są dla Ciebie wydarzenia Wielkiej Nocy.Czy wierzysz w pusty grób Chrystusa, czy ufasz Bogu, że i ty kiedyś zmartwychwstaniesz?

Mam nadzieję, że prezentacja przybliżyła lub przypomniała ci wydarzenia Triduum Paschalnego. Sprawdź swoją wiedzę (ikonka 4).

Zapisz w zeszycie z jakich części składa się Wigilia Paschalna (podręcznik s.195).Spójrz, jak współcześni pielgrzymi odwiedzają miejsce grobu Pana Jezusa.https://youtu.be/aUQLK-Dea4A

Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po ukrzyżowaniu.ZMARTWYCHWSTANIE to najważniejszy dogmat wiary chrześcijańskiej, mówiący o tym, że Jezus Chrystus powstał z martwych (dogmatto prawda uznana przez Kościół za objawioną przez Boga; jest to twierdzenie przyjmowane za pewne i prawdziwe na mocy autorytetu, który je wygłasza).Zmartwychwstanie Jezusa jest najlepiej udokumentowanym cudem, zostało opisane we wszystkich Ewangeliach:- Mt 28, 1-8- Mk 16, 1-8- Łk 24, 1-11- J 20, 1-10Zadanie dla chętnych: Przepisz powyższe sigla i do każdego dopisz imiona osób, które były świadkami pustego grobu.

Chrystus zmartwychwstał!Prawdziwie zmartwychwstał!

https://www.youtube.com/watch?v=k1REkbHNyOk

Nadchodząca Wielkanoc będzie nietypowa, bez dostępu do liturgii, często z dalaka od rodziny. Życzę ci jednak, aby to były Święta pełne nadziei i radości z triumfu życia, światła, Bożej Miłości. Alleluja !https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY