Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CEVICHE

Guide

EUROPE IN FIGURES

Guide

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

Transcript

Wielki Poniedziałek,Droga,W Wielki Poniedziałek Jezus przebywa w Betanii u swoich przyjaciół Marty, Marii i Łazarza. Kiedy jedzą i rozmawiają przychodzi kobieta która namaszczaJezusa drogim olejkiem.,Krok 2: Zaprosisz Jezusa do Twego domu?,Krok 3: Czas na przeproszenie,W Wielki Wtorek przypominamy sobie zapowiedź Pana Jezusa o zdradzie Judaszai zaparcia się Piotra.,Wejdź,do Zmartwychwstałego,a potem po wykonaniu zadań, by przejść dalej klikaj kolejne cyferki,zaproszenie,Wielki Wtorek,Krok 1: już za nami ☺,Niedziela Palmowa,Niedziela Palmowa -Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.,Labirynt,Krok 5: Przyjęcie Miłości,Wielki Czwartek,zajrzyj,Wielki Piątek,Krok 4: Refleksja,Jesteśmy zaproszeni do WIECZERNIKA...Wieczernik to miejsce, gdzie narodził się Kościół. To tutaj Pan Jezus umył nogi Apostołów. Ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.,Około godziny 15 Jezus umierana krzyżu.To najważniejszy moment tego dnia.,Krok 6: Spotkanie z Ukrzyżowaną Miłością,Krok 8: radosne świętowanie,Życzenia,W Wielką Środę Judasz udał się do Arcykapłanów, aby zdradzić Pana Jezusa. Za zdradę otrzymał 30 srebrników.,Wielkanoc to najważnieszydzieńw roku. Przypominamy sobie zwycięstwoPana Jezusa nad śmiercią czyli Zmartwychwstanie.,Wielka Środa,Niedziela Wielkanocna,Wielka Sobota,Krok 7: Trwanie w oczekiwaniu,W Wielką Sobotę Jezus zstępuje do Szeolu -miejsca gdzie zmarliczekali na Zbawiciela.Zabiera ze sobą ludzi dobrychi wprowadza ichdo nieba.Wielka Sobota to dzień ciszy...