Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

A WORLD OF SPORTS

Breakout

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

ANIMALS AND PLANTS

Breakout

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

Transcript

Promotri fotografiju i odgovori na pitanja!,Kako se zove broj 6 u oduzimanju?,10,6,umanjitelj,,=,4,Rješavajte redom zadatke, završite potragu, osvojite nagradu!,UVOD,5,Koliko je na slici djece?,4,6,14,13,12,Koliko je voća na slici?,6,Koliko je na slici drveća?,4,5,Idemo dalje...,16,BRAVO!,8,A,6,19,Koji broj nedostaje u nizu?,Brojevi do 20,10,18,2,4,POČETAK,7,potraga,5,7,20,20,15,5,15,Koji broj ne pripada nizu?,16,13,14,Koji je broj prethodnik broja 15?,16,14,Koji je broj sljedbenikbroja 17?,18,broja 19,broja 20,broja 18,Čiji je sljebenikbroj 20?,ČESTITAM!,Stigli ste do kraja!,3,4,2,1,ZADATCI,NAGRADA!,Uključite projektor i pogledajte film.,820,205,Promotri fotografiju i odgovori.,630,150,450,915,-,razlika,umanjenik,10,Koja je po redu Iva?,915,820,205,630,Promotri fotografiju i odgovori.,Koji je tko po redu?,Ema,Marko,150,450,Stjepan,Lovro,Iva,Lara,2,2.,3.,3,820,915,Promotri fotografiju i odgovori.,205,630,Koji je po redu Stjepan?,450,150,6.,5,5.,6,630,820,915,Promotri fotografiju i odgovori.,205,5,450,5.,150,Koja je po redu Lara?,3,3.,NAGRADA!