Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

STAN

WOJENNY

+info

Oficjalnie władze PRL utrzymywały, że są gotowe do porozumienia, zapewniały o tym "Solidarność". Jednocześnie prowokowały kolejne konflikty, w wyniku których dochodziło do strajków i manifestacji.

Władze wykorzystywały strajki do przekonywania społeczeństwa, że to właśnie "Solidarność" odpowiada za trudną sytuację gospodarczą w kraju. Gdyby nie działanie "Solidarności", wszystkim byłoby lepiej, a tak, dochód narodowy spadał i trzeba było wprowadzić kartki...

Władza wobec "Solidarności"

Minister Obrony Narodowej, a w późniejszym czasie także premier I sekretarz KC PZPR. Zyskał upoważnienie do wprowadzenia stanu wojennego w dowolnie wybranym momencie.

generał Wojciech Jaruzelski

Plany Jaruzelskiego

Władza planowała użyć przeciwko społeczeństwu wojska. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu stanu wojennego.

Polska, 13 grudnia 1981r.

#0120

+dodatkowe informacje tutaj

Autor: Agnieszka Martowicz

Pierwszym znakiem nowej sytuacji było wyłączenie linii telefonicznej - zamilkły już wieczorem 12 grudnia.

Wprowadzenie stanu wojennego

Rozkaz Jaruzelskiego

Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Oficjalne:

 • pogarszająca się sytuacja w kraju,
 • groźba interwencji ZSRR

Nieoficjalne/prawdziwe:

 • obawa o utratę władzy w państwie
 • chęć zatrzymania "karnawału Solidarności"

Dlaczego?

+info

O północy telewizja przerwała nadawanie programu.

Na ulice miast wyjechały czołgi i opancerzone transportery.

Armia przeciwko narodowi

- wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Zapamiętaj tę datę!

13 grudnia 1981r.

Stan wojenny

Był wprowadzony w sposób niezgodny z obowiązującą wówczas Konstytucją PRL.
Na polecenie Jaruzelskiego dekret o wprowadzeniu stanu wojennego uchwaliła Rada Państwa.
Był to więc rodzaj wojskowego zamachu stanu - nielegalnego przejęcia władzy w kraju przez wojsko.

W stanie wojennym Jaruzelski objął władzę dyktatorską w państwie i odebrał ludności szereg przysługujących jej wolności i praw. W jednej chwili życie ludzi całkowicie się zmieniło.

Dyktatura Jaruzelskiego

 • Działalność wszystkich organizacji, a przede wszystkim "Solidarności" została zawieszona.
 • Strajki i manifestacje uznano za nielegalne.
 • Swobodne poruszanie się ludności było niemożliwe - wprowadzono godzinę milicyjną między 22 a 6 rano.


Dyktatura Jaruzelskiego


 • Korespondencja była cenzurowana.
 • Rozmowy telefoniczne (po ich przywróceniu) były kontrolowane.
 • Zakazano publikacji jakichkolwiek pism bez zgody władz.
 • Do zakładów pracy i instytucji wprowadzono wojsko (militaryzacja).

Komunikat Polskiego Radia
- wytyczne dla ludności

Jednym z pierwszych ruchów wykonanych przez władzę było aresztowanie, a następnie internowanie najważniejszych działaczy "Solidarności".
W pierwszym dniu aresztowano około 5 tysięcy ludzi, w kolejnych tygodniach, następne 5 tysiecy.

Aresztowanych umieszczano w specjalnie do tego przygotowanych obozach internowania.

Aresztowania