Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Figury przestrzenne

QUIZ

Start

1. Ile widzisz graniastosłupów?

2

3

4

2. Ile widzisz ostrosłupów?

3

7

4

3. Bryły przedstawione na poniższych rysunkach to:

I - walec, II - stożek, III - graniastosłup, IV - ostrosłup

I - walec, II - stożek, III - ostrosłup, IV - graniastosłup

I - walec, II - ostrosłup, III - stożek, IV - graniastosłup

4. Które z poniższych zdań jest fałszywe?

Ściany boczne graniastosłupów prostych są zawsze prostokątami.

Ściany boczne graniastosłupów i ostrosłupów mogą być dowolnymi wielokątami.

Podstawą walca i stożka jest koło.

5. Jaki kształt mają ściany boczne ostrosłupów?

trójkątów

kół

prostokątów

6. Oceń, które zdanie jest prawdziwe.

Sześcian ma 6 ścian, 6 wierzchołków i 12 krawędzi

Sześcian ma 4 ściany, 8wierzchołków i 12 krawędzi

Sześcian ma 6 ścian, 8wierzchołków i 12 krawędzi.

7. Piłka do siatkówki ma kształt bryły matematycznej. Podaj jakiej

graniastosłupa

walca

kuli

8. Które zdanie nieprawidłowo opisuje poniższy rysunek?

Dach domku ma kształt graniastosłupa trójkątnego.

Dach domku ma kształt ostrosłupa

Domek ma kształt graniastosłupa pięciokątnego.

9. Które pary wymienionych przedmiotów mają kształt stożka?

Piłka do gry w piłkę nożną i pomarańcza.

Puszka z napojem i walec drogowy.

Lody rożki i czapeczka urodzinowa.

10. Na rysunku obok znajduje się siatka graniastosłupa czworokątnego, którego podstawą jest trapez. Które zdanie dotyczące tego graniastosłupa jest prawdziwe?

Graniastosłup ten ma 14 wierzchołków.

Każda ściana boczna tego graniastosłupa ma takie same wymiary.

Graniastosłup ten ma 12 krawędzi.

Congratulations!

5