Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Gospodarka Europy

Dzień dobry drodzy uczniowie! Zapoznajcie się proszę z materiałami, które udostępniam Wam w prezentacji. Klikajcie w interaktywne linki - znajdziecie tam krótkie notatki, odnośniki do filmów, interaktywne ćwiczenia i instrukcje jak należy z nich korzystać.

Rolnictwo Danii i Węgier

Ten film przypomni Ci - Czynniki rozwoju rolnictwa. https://www.youtube.com/watch?v=5ebNTrdE5QE

ćwiczenia

TA KARTA POMOŻE SPRAWDZIĆ TOBIE TWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TEMATU - dla chętnych ( nie musisz mi tego przesyłać) Rolnictwo Danii i Węgier 1. Pokoloruj ramki, w których znalazły się określenia opisujące funkcje rolnictwa, a następnie dokończ zdanie poniżej. Rolnictwo jest sektorem gospodarki, który ____________________________________________________________________ 2. Uzupełnij tabelę i porównaj warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier. Warunki rozwoju rolnictwa Dania Węgry Ukształtowanie powierzchni kraju Klimat Gleby Zamożność państwa Wielkość gospodarstw Od kiedy otrzymuje wsparcie Unii Europejskiej? Mechanizacja rolnictwa A może chcesz więcej ćwiczeń, zagraj: https://learningapps.org/watch?v=pe0iao8ja20&fbclid=IwAR1U3AB62UHzUVseMt-xgJmqi5auzekEsirZM6KMjNYHbI95TXoaI-mFk2I

Co powinniśmy wiedzieć o rolnictwie Danii , Węgier i nie tylko

Film https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=uWogefb4RjM&feature=emb_logo

Przemysł i Usługi we Francji

Francuskie technopolie. Teraz w związku z technopolią czeka Was małe wyzwanie techniczne Film nagrany jest w języku angielskim. Dla części z Was nie stanowi to pewnie większego problemu, ale zawsze można ułatwić sobie życie dodając tłumaczenie w języku polskim Robiłeś/ robiłaś to wcześniej ? NIE? Warto spróbować. Krótki instruktaż pozwoli ci wybrać odpowiednie opcje :) https://www.youtube.com/watch?v=bnjNKVgxLlw&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YUoqF6IsZGc&feature=emb_title

videolekcja

https://www.youtube.com/watch?v=yjXDQKUXrXI&feature=emb_title

Ruch turystyczny i biura turystyczne odnotowują straty. Są tam jednak takie miejsca, które warto zobaczyć już dziś.

Pora na małą podróż ! Teraz w związku z podróżą czeka Was małe wyzwanie techniczne Film nagrany jest w języku angielskim. Dla części z Was nie stanowi to pewnie większego problemu, ale zawsze można ułatwić sobie życie dodając tłumaczenie w języku polskim Robiłeś/ robiłaś to wcześniej ? NIE? Warto spróbować. Krótki instruktaż pozwoli ci wybrać odpowiednie opcje :) https://www.youtube.com/watch?v=bnjNKVgxLlw&feature=emb_title Zauważ, że współczesna sytuacja bardzo zaszkodzi TURYSTYCE. https://www.youtube.com/watch?v=2N7l6SSKeds&feature=emb_title i jeszcze krótki przewodnik po Paryżu. Warto zobaczyć teraz, gdy na samodzielny wyjazd na razie nie ma szans :( https://www.youtube.com/watch?v=1SYziI1df1g&feature=emb_title

Energetyka w Europie

Alternatywne źródła energii https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg Odnawialne źródła https://www.youtube.com/watch?v=SE7FzUFKUwY Powstawanie prądu https://www.youtube.com/watch?v=YGb4rmqSftI

ćwiczenia

TA KARTA POMOŻE SPRAWDZIĆ TOBIE TWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TEMATU - dla chętnych ( nie musisz mi tego przesyłać) Energetyka w Europie 1.Podkreśl nazwy odnawialnych źródeł energii elektrycznej. węgiel · energia wiatru · energia jądrowa · biomasa · energia geotermalna · energia wody · energia słoneczna · ropa naftowa · gaz ziemny 2. Wykonaj polecenia na podstawie wykresów przedstawiających strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy w 2016 roku. Wpisz pod wykresami właściwe nazwy państw wybrane spośród podanych. Polska · Islandia · Grecja · Dania 3. Wyjaśnij, dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie w strukturze produkcji energii elektrycznej w wymienionych państwach. - Elektrownie geotermalne: - Elektrownie wiatrowe: - Elektrownie cieplne: 4. Podkreśl właściwe informacje tak, aby podane zdania były zgodne z prawdą.

  • W państwach Unii Europejskiej prawie 1/2 / 1/4 energii elektrycznej jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych.
  • Niektóre / Wszystkie państwa Unii Europejskiej wykorzystują obecnie energię jądrową. W największym stopniu czyni to Austria / Francja.
  • W Europie wzrasta wykorzystanie odnawialnych / nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej.
  • Wśród odnawialnych źródeł energii elektrycznej największe znaczenie mają energia wód płynących i energia wiatru / energia słoneczna i energia geotermalna
Zapamiętaj
  1. Źródła energii dzielą się na nieodnawialne i odnawialne.
  2. Sposób wytwarzania energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków środowiska przyrodniczego.
  3. W Europie największą część energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach cieplnych. Wzrasta jednak znaczenie energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii.

A teraz przegląd elektrowni. Zastanowimy się jakie muszą być spełnione warunki, aby powstał dany rodzaj energii.

A teraz przegląd rodzajów elektrowni Zastanowimy się jakie warunki przyrodnicze są niezbędne, aby powstał dany rodzaj elektrowni: 1. Elektrownie cieplne Elektrownie cieplne opalane jakimiś surowcami najczęściej zlokalizowane są w niewielkiej odległości od miejsca występowania surowca ( np. węgiel brunatny, węgiel kamienny) 2. Elektrownie wodne Aby powstała elektrownia wodna niezbędne są duże różnice wysokości, aby pozyskać energię z szybko płynącej wody. 3. Elektrownie geotermalne Elektrownie geotermalne buduje się w miejscach gdzie występują źródła geotermalne ( źródła ciepła) 4. Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe buduje się na obszarach o silnych porywach wiatru

Turystyka w Europie Południowej

To na pewno pamiętasz z poprzedniej lekcji WALORY TURYSTYCZNE KRAJÓW EUROPY POŁUDNIOWEJ WALORY PRZYRODNICZE WALORY KULTUROWE KLIMAT PODZWROTNIKOWY (roślinność typu makia oraz lasy podzwrotnikowe) ZABYTKI Z CZASÓW STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU CIEPŁE MORZE (plaże) STARÓWKI MIAST UROZMAICONE WYBRZEŻE (piękne zatoki i wyspy; strome klify; wybrzeża lagunowe we Włoszech i dalmatyńskie w Grecji i na Chorwacji) ŚWIĄTYNIE ( np. Sagrada Família) MUZEA ( np. Muzeum Akropolu w Atenach) UROZMAICONA RZEŹBA TERENU ( góry, wyżyny, wulkany) DOBRZE ROZBUDOWANA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA (drogi dojazdowe, lotniska, dobrej jakości hotele i restauracje) OBSZARY O RZEŹBIE KRASOWEJ ( jaskinie, wąwozy, jeziora zwłaszcza Słowenia i Chorwacja) TRADYCJE ( folklor, kultura, oryginalna kuchnia)

ćwiczenia

Wiesz już bardzo dużo o Europie Południowej?; sprawdź: https://learningapps.org/5067708 Już dobrze znasz zabytki?; sprawdź: https://learningapps.org/2594623

Usługi turystyczne w tych krajach odgrywają najważniejszą rolę w ich gospodarkach.

Kliknij na link a przeniesie Cię w świat, który warto zobaczyć w Europie Południowej. Używaj myszki, albo klawiatury do sterowania panoramą. Rzym jest jednym z najbardziej znanych i najpiękniejszych miast na świecie. Upadek imperium rzymskiego nie wpłynął na renomę miasta: jego chwała nie została zniszczona, ale nabrała innego charakteru. Obecnie niezliczone zabytki Rzymu zbudowane w legendarnych czasach przyciągają wielu turystów ... https://www.airpano.com/360photo/Rome-Italy/ Rome, ItalyRome is one of the most famous and beautiful cities in the world. The fall of the Roman empire didn't affect the city's renown: its glory wasn't...AirPanoJak każde inne starożytne miasto, Florencja ma wiele do zaoferowania turystom. Jednak jego wyróżniająca cecha jest prezentowana nie tylko w elementach architektonicznych, ale raczej w ciągłym związku z historią i kulturą świata. Dante, Petrarch, Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli i wielu innych wielkich mistrzów mieszkało i pracowało we Florencji ... https://www.airpano.com/360photo/Florence-Italy/ Florence, ItalyAs any other ancient city, Florence has a lot to offer to tourists. However, its distinguishing feature is not presented in architectural elements,...AirPanoBędąc jednym z najstarszych miast na świecie, po raz pierwszy wspomniano o Atenach w XV wieku pne. Ateny nazywane są „kolebką cywilizacji” - to miejsce narodzin demokracji, zachodniej filozofii, nauk politycznych, literatury, teatru i igrzysk olimpijskich ... https://www.airpano.com/360photo/Athens-Greece/ Athens, GreeceHospitable Greeks helped us organize our trip to Athens. We are very grateful to Yiannis Yiannakakis, head of Athens Walking Tours travel agency. In...AirPanoKompleks klasztorny Metéora w Grecji jest jednym z niewielu zabytków na naszej planecie, który został stworzony zarówno przez człowieka, jak i przyrodę. Metéora to wyjątkowo wyjątkowy przykład harmonijnego rzemiosła, który wzbogaca lokalny krajobraz bez zmiany go ... https://www.airpano.com/360photo/Meteora-Monasteries-Greece/ Meteora, GreeceThe monastery complex of Meteora in Greece is one of the very few monuments on our planet that was created both by man and nature. The Meteora is a...AirPano Będąc stolicą Hiszpanii i jej największym miastem, Madryt jest również popularnym miejscem turystycznym. Różnorodność zabytków z różnych epok, bogata historia i wyjątkowa kultura przyciągają turystów z całego świata. Madryt, zapisując zabytki swojej legendarnej przeszłości, budował nowe ekscytujące arcydzieła architektury ... https://www.airpano.com/360photo/Madrid-Spain/ Madrid, SpainBeing the capital of Spain and its largest city, Madrid is also a popular tourist destination. Variety of monuments from different epochs, rich...AirPano Na tej stronie możesz zobaczyć wiele innych ciekawych miejsc tej części Europy i nie tylko https://www.airpano.com/360video/Video-Venice-Carnival-2/ Carnival of Venice. Part IIWith this video clip we continue our big 360° video series of one of the most famous cities in the World - Venice. The city enables the possibility...AirPano

powtórzenie wiadomości

Dział ten składał się z 4 jednostek lekcyjnych, po każdej lekcji powinieneś nabyć nowe wiadomości i umiejętności. 1. Rolnictwo Danii i Węgier, uczeń: • przedstawia zadania i funkcje rolnictwa jako ważnego sektora gospodarki w Europie • wymienia warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Europie • porównuje sprzyjające rozwojowi rolnictwa cechy środowiska przyrodniczego Danii i Węgier na podstawie mapy • omawia strukturę upraw i hodowli zwierząt w Danii i na Węgrzech na podstawie wykresów i map tematycznych • porównuje cechy rolnictwa Danii i Węgier z uwzględnieniem wydajności rolnictwa na podstawie danych statystycznych 2. Przemysł i usługi we Francji, uczeń : • wymienia przykłady produktów wytwarzanych w różnych działach przetwórstwa przemysłowego • omawia zadania i funkcje przemysłu jako sektora gospodarki • przedstawia główne działy przetwórstwa przemysłowego we Francji na podstawie diagramu kołowego • omawia czynniki rozwoju przemysłu we Francji • wskazuje na mapie Francji największe technopolie • wymienia przykłady działów nowoczesnego przemysłu we Francji • omawia znaczenie nowoczesnego przemysłu we Francji • wymienia znane i cenione na świecie francuskie wyroby przemysłowe • omawia znaczenie nowoczesnych usług we Francji • przedstawia strukturę zatrudnienia we Francji według sektorów gospodarki i strukturę PKB Francji na podstawie diagramów kołowych 3.Energetyka w Europie, uczeń: • podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii • wymienia czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w Europie • omawia wpływ środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy na wykorzystanie różnych źródeł energii • omawia strukturę produkcji energii w wybranych krajach Europy na podstawie diagramów kołowych • wymienia rodzaje elektrowni • przedstawia zalety i wady różnych rodzajów elektrowni • omawia zmiany w stopniu wykorzystania źródeł energii w Unii Europejskiej w XX i XXI w. na podstawie wykresu 4. Turystyka w Europie Południowej, uczeń: omawia walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej na podstawie mapy ogólnogeograficznej i fotografii • wymienia elementy infrastruktury turystycznej w krajach śródziemnomorskich na podstawie fotografii • wymienia atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej na podstawie mapy tematycznej i fotografii • omawia znaczenie turystyki dla krajów śródziemnomorskich z wykorzystaniem wykresów dotyczących liczby turystów i wysokości przychodów z turystyki

sp stawiski

Sp poryte

Wioletta Orłowska

Wioletta Orłowska

WiolettaOrłowska

O Europie już dużo wiem z poprzedniego działu https://geografia.gozych.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/europa_1_kl_6.pdf

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Porytem. Zobacz jak będzie wyglądał sprawdzian. Instrukcja odesłania karty w formularzu, kliknij na link a otworzy się w nowym oknie. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YXRsIGSArUD3aGJndFYH9DIzlEBcpvNfKUWcBF9x1MVkfA/viewform

Filmy o tych dwóch krajach przybliży wam wiele ciekawych informacji. https://www.youtube.com/watch?v=voCyRYn43KE&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=7l9Z7pFUka4&feature=emb_logo

Rysnotki pomogą Ci usystematyzować wiedzę, którą wiesz z tej lekcji

W Polsce najwięcej energii pozyskuje się ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Wykorzystanie energii zmieniało się na przestrzeni lat. Dzisiaj stawia się na jak największe wykorzystanie źródeł energii odnawialnych. W Europie największą część energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach cieplnych. Wiąże się to przede wszystkim z negatywnym wpływem elektrowni cieplnych na środowisko – ich praca powoduje duże zanieczyszczenie powietrza, wyczerpują się złoża surowców mineralnych. Wzrasta jednak znaczenie energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii.

Prezentacja Pani Małgorzaty Żychowskiej do tego tematu https://geografia.gozych.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/europa_poludniowa_turystyka.pdf

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Zobacz jak będzie wyglądał sprawdzian. Instrukcja odesłania karty w formularzu, skopiuj link i wrzuć do wyszukiwarki https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8O-a_LFSyrphrhgLwU5gxxEwmZsrX54akdEiM3p9j80YLA/viewform