Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

Odgovori na sljedeća pitanja klikom na točan odgovor.,Životna zajednica šume,PITANJE 1 OD 5,zelene šume.,listopadne šume.,Dopuni. Šume u kojima drveće odbacuje lišće zovemo....,mješovite šume.,grmolike biljke.,Točno!,Dopuni.Hrast, bukva jasen i grab su:,proljetnice.,mješovite šume.,bjelogorične šume.,PITANJE 3 OD 5,listopadna stabla.,Dopuni. Šume u kojima drveće ne odbacuje lišće zovemo...,PITANJE 2 OD 5,vazdazelene šume.,Točno!,Sljedeće,Dopuni. Medvjed, vuk i ris su:,PITANJE 5 OD 5,zaštićeneživotinje.,Točno!,kućniljubimci.,pitomeživotinje.,Sljedeće,mješovitastabla.,Sljedeće,Točno!,vazdazelena stabla.,PITANJE 4 OD 5,Sljedeće,Točno!,bjelogorična stabla.,Dopuni. Jela, smreka i bor su: