Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

pytanie2Z 5,NASTĘPNE PYTANIE,POPRAWNIE!,PYTANIE3z 5,kocina,Zaznacz wyraz jednosylabowy.,kot,kotek,6,7,5,5,Ile liter jest w wyrazie szyszka?,6,PYTANIE 1Z 5,4,4,Ile głosek jest w wyrazie koszyk?,5,6,pytanie4z 5,Ile samogłosek jestw wyrazie kolorowanka?,poprawnie!,wyniki gry,POPRAWNIE!,Ile spółgłósek jest w wyrazie telewizor?,POPRAWNIE!,NASTĘPNE PYTANIE,Następne pytanie,6,NASTĘPNE PYTANIE,poprawnie!,7,PYTANIE5Z 5,5,powodzenia,głoski, litery, sylaby,START,1 - 2 POPRAWNIE,WYNIKI,3 - 4 POPRAWNIE,0 POPRAWNIE,5 POPRAWNIE,+info,+info,+info,+info,przygotowała Aleksandra Schoen-Kamińska