Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Prvi faktor je 4, a umnožak je 8. Koliki je drugi faktor?

Prvi faktor je 8, a drugi faktor je 2. Koliki je umnožak?

Djeljenik je 18, a djelitelj je 2. Koliki je količnik?

Djeco, pomozite mi pronaći pisanice tako da riješite zadatke!

Jasna i Ivana su zajedno imale 6 jagoda. Žele ih raspodijeliti tako da svaka dobije jednako jagoda. Koliko će jagoda svaka dobiti?

Djelitelj je 2, a količnik je 7. Koliki je djeljenik?

Borna je skupio 5 Pokemon sličica, a Ivo 2 Pokemon sličice. Koliko su zajedno skupili sličica?

Kako se nazivaju članovi množenja?

Kako se zovu članovi u dijeljenju?

Umnožak je 16.

Količnik je 9.

Drugi faktor je 2.

R: 6 : 2 = 3O: Svaka će dobiti 3 jagode.

Djeljenik je 14.

R: 5 x 2 = 10O: Zajedno su skupili 10 Pokemon sličica.

Prvi faktor, drugi faktor i umnožak.

Djeljenik, djelitelj i količnik.