Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRZYRODY

Na tej lekcji:

  • zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące form ochrony przyrody obowiązujących w Polsce;
  • dowiesz się, dlaczego należy zachować walory dziedzictwa przyrodniczego.

FORMY OCHRONY

W przygotowanej dla Ciebie prezentacji umieszczono wszystkie niezbędne materiały do nauki zdalnej z geografii na najbliższy tydzień. Klikając w zakładki przeniesiesz się do materiałów, które przeprowadzą Cię przez temat. Zapoznaj się z nimi, oglądaj filmy, czytaj notatki, analizuj schematy... ( w prawym górnym roku klikając na okrągły odnośnik zobaczysz wszystkie aktywne elementy na danej stronie) POWODZENIA

Formy ochrony przyrody - po co to komu?

Do degradacji środowiska naturalnego w największym stopniu przyczynia się człowiek. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą, czyli rozwój zrównoważony. Służą temu rozmaite działania człowieka mające na celu ochronę środowiska. Często jednak stajemy przed dylematem – rozwój gospodarczy albo ochrona przyrody. Czy taki dylemat rzeczywiście jest słuszny? Czy nie można rozwijać gospodarki bez szkody dla środowiska? Przykłady negatywnego i pozytywnego wpływu człowieka na środowisko naturalneDEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ CZŁOWIEKA DZIAŁANIA CZŁOWIEKA BEZPOŚREDNIO CHRONIĄCE ŚRODOWISKO Niszczenie roślinności, w tym lasów, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, osadnictwa. Większe wykorzystanie odpadów, w tym surowców wtórnych. Lepsze zagospodarowanie istniejących terenów rolniczych i osiedlowych. Zanieczyszczanie powietrza na skutek spalania paliw w przemyśle i gospodarstwach domowych. Stosowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Zanieczyszczanie powietrza spalinami samochodowymi i innych środków transportu. Stosowanie benzyn bezołowiowych i katalizatorów spalin. Wykorzystanie gazu, biopaliw, baterii elektrycznych i słonecznych czy innych źródeł napędu pojazdów. Zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami przemysłowymi i komunalnymi (miejskimi). Budowa oczyszczalni ścieków, zwłaszcza ekologicznych. Racjonalne gospodarowanie wodą. Zanieczyszczanie gleb i wód wskutek stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Rozwój rolnictwa ekologicznego, wykorzystującego m.in. nawozy naturalne. Racjonalna gospodarka żywnościowa. Składowiska odpadów, wysypiska śmieci – „bomby ekologiczne z opóźnionym zapłonem” – zagrażają całej okolicznej przyrodzie. Segregacja śmieci i powtórne ich wykorzystanie. Budowa przyjaznych środowisku spalarni śmieci. Utylizacja pozostałych odpadów. Rekultywacja wysypisk i składowisk. Radioaktywne odpady z elektrowni atomowych powodują napromieniowanie organizmów, co zagraża ich życiu i zdrowiu. Utylizacja odpadów radioaktywnych. Większa ostrożność i dokładniejsze zabezpieczenia przy użytkowaniu substancji promieniotwórczych.

Formy ochrony przyrody

Parki Narodowe

Obejrzyj i zastanów się , który z tych Parków Narodowych chciałbyś/chciałabyś odwiedzić https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs&feature=share&fbclid=IwAR3vm5XT9u8gbgF9-zsBNyZ7ppgH4SuwfuX68KTgtqkVsN9BlpmbTfgU1IU

Rezerwaty przyrodyParki krajobrazowePomniki przyrody

https://www.youtube.com/watch?v=_gvHCb1HD1I

Przećwicz interaktywnie

Notatka do uzupełnienia

NIC NIE ODSYŁAJ

Park Narodowy Yellowstone

Park Narodowy Yellowstone w USA jest pierwszym i najstarszym parkiem narodowym na świecie. Znajduje się na terenie stanów Idaho, Montana, Wyoming. Park obejmuje część Gór Skalistych wraz z dolinami rzek Yellowstone i Snake Park. Został utworzony ustawą Prezydenta Granta z 1 marca 1872 roku. Kliknij na link a przeniesie Cię w świat, który warto zobaczyć w USA. Używaj myszki, albo klawiatury do sterowania panoramą. https://www.airpano.com/360photo/Yellowstone-USA/ Yellowstone National Park, USANowadays apocalyptic articles about approaching eruption of presently dormant stratovolcano, which is situated in Yellowstone National Park in...AirPano Więcej informacji o Yellowstone znajdziesz tu https://www.wakacyjnyklimat.pl/niesamowity-park-narodowy-yellowstone-w-usa/ Niesamowity Park Narodowy Yellowstone w USAPark Narodowy Yellowstone w USA jest pierwszym i najstarszym parkiem narodowym na świecie. Znajduje się na terenie stanów Idaho, Montana, Wyoming....Wakacyjny Klimat

wirtualne parki

Karkonoski Park Narodowy http://www.zdjecialotnicze.pl/upload/kpn_2.4/flash.html Karkonoski Park Narodowy | Virtual tour generated by PanotourVirtual tour generated by...Zdjecialotnicze

Wioletta Orłowska

Na ochronie środowiska Twoje zdrowie tylko zyska

Film pokazuje co my ludzie robimy ze ...; a no właśnie co? https://www.youtube.com/watch?v=UbdIiNewoTM&fbclid=IwAR1Z9TnkwSqpkaD9ITt-ENHhSWp2MF97esH6HfZUOc6e3mw9Kd7qyOCkCr0

Strona, na której zebrano informacje o Parkach Narodowych http://zpppn.pl/parki-narodowe?fbclid=IwAR2IWn2Igc4UzKduY0g2eHWNYl36DrRYVHvjhN4Y3fFsBHIkmu-CnG98Usk Parki NarodoweParki Narodowe Polskie Parki...Zpppn Mapa logo Parków Narodowych

Kliknij na grę, aby uruchomić https://wordwall.net/pl/resource/660032/parki-narodowe parki narodoweMateriał dydaktyczny | najmniejszy - Ojcowski, największy - Biebrzański, najstarszy - Pieniński, najmłodszy - Ujścia...Wordwall - Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie https://wordwall.net/pl/resource/927816/parki-narodowe-polski Parki Narodowe PolskiBiałowieski PN - żubry, Kmpinoski PN - łosie, Słowiński PN - ruchome wydmy, Woliński PN - klify, Tatrzański PN - kozice, PN Gór Stołowych - Góry...Wordwall - Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Tę notatkę przerysuj do zeszytu i uzupełnij. Jeśli czegoś nie rozumiesz skontaktuj się ze mną drogą emailową ( email, już znasz, ten sam co do tej pory).

Środowisko ponad wszystko

You still have to learn a lot

Przećwicz

Kliknij na grę, aby uruchomić https://quizizz.com/admin/quiz/5cdc61c7300406001f75c8e2/formy-ochrony-przyrody-w-polsce Formy ochrony przyrody w Polsce - QuizPreview this quiz on Quizizz. Chronią szatę roślinną, świat zwierząt, ukształtowanie terenu, krajobraz. Tworzone są w celu ochrony najmniej...Quizizz

A to film z poprzedniej lekcji, nie dał Ci nic do myślenia? Jeśli go obejrzałeś/obejrzałaś, to zadaj sobie kilka pytań:

  • czy powinniśmy o tym mówić?
  • czy powinniśmy tworzyć twory zwane formami ochrony przyrody?
https://www.youtube.com/watch?v=6BRy9rpiQlg