Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

A WORLD OF SPORTS

Breakout

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

ANIMALS AND PLANTS

Breakout

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

Transcript

*Próbuj jeszcze raz!,Prawidłowaodpowiedź,=,ZŁAODPOWIEDŹ,3600,* Liczbą, którą otrzymujesz w tej misji jest0,15,240,Jaki jest wynik tego działania?,24,2400,x,36,360,543 x 10 w notacji wykładniczej to 5,43 x 10,Prawda,Fałsz,Pytanie 3 z 3,GRATULACJE!!!,Numer z tej misji to 5.,2,Wskaż potęgę, której wartość jest mniejsza od 1000.,*Próbuj jeszcze raz!,ZŁAODPOWIEDŹ,(3 : 3),x,Wskaż poprawną odpowiedź,5,3,10,.,),:,3600,(,27,Oblicz:,270,900,9,=,Prawda,Gratulacje!Oblicz działanie poniżej.,Pytanie 1 z 3,x,),2,Fałsz,2,4,(,Zapamiętaj cyfrę dziesiątek z tego wyniku.,2,),2,Obejrzyj film i odpowiedzpoprawnie,Wskaż prawidłową odpowiedź,:,<,(,=,2,x,:,2,Przedstaw w postaci potęgi liczby 2:,>,(,x,Wskaż prawidłową odpowiedź,2,Jaki znak tutaj wstawić? 4 ...... (-4),),2,:,ZŁAODPOWIEDŹ,Potęgi,Spróbuj ponownie!,START,Zrób wszystko, aby wyjść z budynku!,ZŁAODPOWIEDŹ,WŁĄCZPROJEKTOR,*Próbuj jeszcze raz!,3,GRA SKOŃCZONA?,=,GRATULACJE,3,3,3,3600,9,Przedstaw jako potęgę liczby 3,3600,GRATULUJĘ!,:,2,2000000000 mg = 2,2 x 10 mg,Zapamiętaj wynik dzielnia poniżej. Będzie potrzebny później.,900,Pytanie 2 z 3,Prawda,Fałsz,150,Którą godzinę wskazuje zegar?,915,205,450,630,FINALMission,4,2,820,3,205,1,Twoje 4 misje, dzięki którym zdobędziesz sekretny kod :),450,Którą godzinę wskazuje zegar? ,150,630,915,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Enter the secret number,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,ERROR,*,Wpiszsekretnykod,Wpisz sekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,*,***,Wpiszsekretnykod,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,***,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,PRESS OK,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,NACIŚNIJ OK,**,**,Wpisz sekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Wpiszsekretnykod,Wpiszsekretnykod,Option 03,Option 02,Wskaż piłkę, która powinna być następna.,Option 04,Option 01,Option 02,Option 04,Option 01,Option 03,Option 03,Wskaż piłkę, która powinna być następna,Option 01,Option 04,Wskaż piłkę, która powinna być następna.,Option 02,?,?,?,4,2,2,5,15,7,10,3,:,2,5,3,5,7,9,9,7,4,12,9,7,2,3,9,7,2,W notacji wykładniczej pierwszy czynnik jest liczbą większą od 1 i mniejszą od 10,9,3,5,Opracowała Aleksandra Jachna