Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zrób wszystko, aby wyjść z budynku!

Potęgi

START

Opracowała Aleksandra Jachna

Twoje 4 misje, dzięki którym zdobędziesz sekretny kod :)

1

2

3

4

FINALMission

15

=

4

x

24

240

360

2400

3600

36

Jaki jest wynik tego działania?

2

2

9

=

3

3

3

3

3600

Przedstaw jako potęgę liczby 3

5

15

7

10

3

.

=

10

9

27

270

(3 : 3)

900

3600

Oblicz:

:

2

5

3

GRATULUJĘ!

3600

:

900

Zapamiętaj wynik dzielnia poniżej. Będzie potrzebny później.

ZŁAODPOWIEDŹ

*Próbuj jeszcze raz!

Wskaż poprawną odpowiedź

Wskaż potęgę, której wartość jest mniejsza od 1000.

5

3

2

x

:

(

)

5

7

9

Wskaż prawidłową odpowiedź

Przedstaw w postaci potęgi liczby 2:

2

2

2

x

:

2

(

)

9

7

4

12

Wskaż prawidłową odpowiedź

Jaki znak tutaj wstawić? 4 ...... (-4)

<

>

=

x

:

2

2

(

)

9

7

2

3

Gratulacje! Oblicz działanie poniżej.

x

:

2

2

(

)

4

Zapamiętaj cyfrę dziesiątek z tego wyniku.

9

7

2

ZŁAODPOWIEDŹ

*Próbuj jeszcze raz!

450

630

150

205

820

915

Którą godzinę wskazuje zegar?

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

450

630

150

205

915

Którą godzinę wskazuje zegar?

Pora na relaks. Weź klucz i idź do sali gimnastycznej :)

?

Wskaż piłkę, która powinna być następna.

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Wskaż piłkę, która powinna być następna

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Wskaż piłkę, która powinna być następna.

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

ZŁAODPOWIEDŹ

*Próbuj jeszcze raz!

Prawidłowaodpowiedź

* Liczbą, którą otrzymujesz w tej misji jest 0

WŁĄCZPROJEKTOR

Obejrzyj film i odpowiedzpoprawnie

Prawda

Fałsz

Pytanie 1 z 3

W notacji wykładniczej pierwszy czynnik jest liczbą większą od 1 i mniejszą od 10

2,2000000000 mg = 2,2 x 10 mg

Prawda

Fałsz

Pytanie 2 z 3

9

543 x 10 w notacji wykładniczej to 5,43 x 10

Prawda

Fałsz

Pytanie 3 z 3

3

5

GRATULACJE!!!

Numer z tej misji to 5.

ZŁA ODPOWIEDŹ

Spróbuj ponownie!

Wpisz sekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

Wpisz sekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

*

Wpisz sekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

**

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

***

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

PRESS OK

Enter the secret number

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

*

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

**

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

***

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

NACIŚNIJ OK

Wpiszsekretnykod

· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04

ERROR

GRATULACJE

GRA SKOŃCZONA?