Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

A WORLD OF SPORTS

Breakout

NERVOUS SYSTEM ESCAPE ROOM

Breakout

SUCCESS AND HAPPINESS (ESL)

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

ANIMALS AND PLANTS

Breakout

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

Transcript

*Próbuj jeszcze raz!,=,Prawidłowaodpowiedź,3600,* Liczbą, którą otrzymujesz w tej misji jest0,ZŁAODPOWIEDŹ,15,240,Jaki jest wynik tego działania?,24,360,x,2400,36,543 x 10 w notacji wykładniczej to 5,43 x 10,Pytanie 3 z 3,Prawda,Fałsz,GRATULACJE!!!,Numer z tej misji to 5.,2,Wskaż potęgę, której wartość jest mniejsza od 1000.,ZŁAODPOWIEDŹ,*Próbuj jeszcze raz!,x,Wskaż poprawną odpowiedź,5,(3 : 3),.,),:,3,10,27,270,Oblicz:,3600,(,900,=,9,Prawda,Pytanie 1 z 3,Gratulacje!Oblicz działanie poniżej.,2,Fałsz,),2,x,(,4,2,Zapamiętaj cyfrę dziesiątek z tego wyniku.,),2,Wskaż prawidłową odpowiedź,:,Obejrzyj film i odpowiedzpoprawnie,<,2,=,x,(,Przedstaw w postaci potęgi liczby 2:,>,:,(,2,x,Wskaż prawidłową odpowiedź,2,Jaki znak tutaj wstawić? 4 ...... (-4),2,),:,ZŁAODPOWIEDŹ,START,Potęgi,Spróbuj ponownie!,Zrób wszystko, aby wyjść z budynku!,ZŁAODPOWIEDŹ,WŁĄCZPROJEKTOR,*Próbuj jeszcze raz!,3,GRA SKOŃCZONA?,GRATULACJE,=,3,3,3,3600,Przedstaw jako potęgę liczby 3,9,GRATULUJĘ!,3600,2,2000000000 mg = 2,2 x 10 mg,:,Zapamiętaj wynik dzielnia poniżej. Będzie potrzebny później.,900,Pytanie 2 z 3,Prawda,Fałsz,Którą godzinę wskazuje zegar?,150,205,450,630,915,2,FINALMission,4,1,Twoje 4 misje, dzięki którym zdobędziesz sekretny kod :),205,3,820,915,630,150,Którą godzinę wskazuje zegar? ,450,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,ERROR,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,*,Enter the secret number,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Wpisz sekretnykod,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,*,Wpiszsekretnykod,***,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Wpiszsekretnykod,***,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,PRESS OK,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,**,Wpisz sekretnykod,**,NACIŚNIJ OK,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Wpiszsekretnykod,Wpiszsekretnykod,· Mission number 01 · Mission number 02 · Mission number 03 · Mission number 04,Option 03,Option 02,Wskaż piłkę, która powinna być następna.,Option 04,Option 01,Option 01,Option 03,Option 02,Option 04,Wskaż piłkę, która powinna być następna,Option 03,Option 04,Option 01,Wskaż piłkę, która powinna być następna.,?,Option 02,?,?,4,2,2,5,15,7,10,3,:,2,5,3,5,7,9,9,7,4,12,9,7,2,3,9,7,2,W notacji wykładniczej pierwszy czynnik jest liczbą większą od 1 i mniejszą od 10,9,3,5,Opracowała Aleksandra Jachna