Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Modlitwa

w Ogrodzie Oliwnym

1

2

3

4

5

6

7

8

Witam Was na kolejnej naszej lekcji. Pomódlmy się modlitwą "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami".

Na ostatniej katechezie poznaliście co stało się podczas Ostatniej Wieczerzy: Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA i SAKRAMENT EUCHARYSTII.

Oprócz tego Pan Jezus dał nam jeszcze przykazanie miłości. Posłuchajcie


Pamiętajcie należy kochać Pana Boga, ale również bliźniego jak siebie samego.

Po uroczystej kolacji, która odbyła się w Wieczerniku Jerozolimskim. Pan Jezus za brał ze sobą trzech uczniów i udał się do Ogrodu Oliwnego. Posłuchaj.

Słyszeliście co się stało w Ogrodzie? Pan Jezus został pojmany przez żołnierzy. Ponieważ jeden z uczniów - Judasz wydał Go. Następnie zaprowadzono go przed Annasza i Kajfasza na przesłuchanie.


Tam starano się za wszelką cenę udowodnić winę Pana Jezusa. A przecież On był niewinny.


Zadanie

Bardzo proszę abyście zrobili zadanie 2 i 3 str. 83 - zeszyt ćwiczeń. W zadaniu drugim należy ułożyć puzzle. Znajdują się one na początku waszego zeszytu ćwiczeń. Powodzenia.

Zostańcie z Bogiem.

Pan Jezus zgodził się na to wszystko ponieważ kocha każdego człowieka. W ten sposób otworzył nam bramy nieba. Wypełnił wolę Boga. Posłuchaj jeszcze pewnej piosenki: