Want to make creations as awesome as this one?

Prezentacja na potrzeby lekcji wg wyd. Jedność. Dziękuję za inspirację smonikamchr

Transcript

klasa V

Katecheza

- milczący opiekun -

Święty Józef

Św. Józef - pochodził z rodu króla Dawida. Mimo to nie posiadał majątku, a na życie zarabiał jako cieśla... Był ziemskim opiekunem Jezusa.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Co mówi Pismo Święte?

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystu-sa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali ra-zem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesła-wienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Lilia to atrybut (przedmiot/symbol po którym rozpoznajemy świętego) św. Józefa.Biała lilia symbolizuje czystość, sprawiedliwość i miłość.

Lilia!

Dlaczego z lilią?

19

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii.

św. Józefa Oblubieńca

MARZEC

01

Pismo Święte nie tylko nie potępia pracy, ale ją zaleca i nakazuje, i to we wszelkich odmianach, także gdy chodzi o pracę fizyczną. Całe swoje życie św. Józef spędził w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają go mianem rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp.

św. Józefa Robotnika

MAJ

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

Litania do św. Józefa

Na wezwania księdza odpowiadamy słowami: MÓDL SIĘ ZA NAMI

przebij balon

Zadanie 3

Zadanie 2

Znajdź słowo

Zadanie 1

MEMORY - znajdź parę