Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

układ nerwowy

MISSION

INTRODUCTION

CHARACTERS

START

MISSION

INTRODUCTION

CHARACTERS

"Układ nerwowy to swoiste centrum zarządzania organizmem. To dzięki właściwej czynności układu nerwowego jesteśmy w stanie myśleć, czuć czy wykonywać rozmaite czynności. Układ nerwowy dzielić można różnie: na układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy czy nerwowy somatyczny i autonomiczny. Budowa układu nerwowego jest równie skomplikowana, jak jego funkcje."

MISSION

INTRODUCTION

CHARACTERS

Przejdz przez wszystkie miejsca i odpowiedz na pytania, dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego - kiedy udzielisz prawidłowych odpowiedzi dowiesz sie jaki jest kod do skrzyni. Po otworzeniu skrzyni wyślij hasło/odpowiedz do nauczyciela. Powodzenia!!!!

Oto czym będziemy się zajmować

MISSION

INTRODUCTION

CHARACTERS

synapsy

mózgowie

tkanka glejowa

budowa neuronów

Neuron, komórka nerwowa –podstawowa funkcjonalna i anatomiczna komórka układu nerwowego zwierząt; rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.

Komórki glejowe lub glej (ang. glial cells), stanowią obok komórek nerwowych drugi składnik tkanki nerwowej. System tworzony przez komórki glejowe nazywany jest neuroglejem. Występują w wielu różnych typach i pełnią wiele różnorodnych i do końca niezbadanych funkcji.

Mózgowie to najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców (w tym u człowieka) znajdująca się w czaszce. Najważniejsze jego funkcje to sterowanie, nadzorowanie działania, homeostaza organizmu (m.in. częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi, równowaga wodno-elektrolitowa, temperatura ciała), a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięć i uczenie się).

Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl po przeczytaniu słowa synapsa to nerw lub komórka. Jest to skojarzenie trafne. Otóż synapsa oznacza miejsce połączenia błony neuronalnej, która kończy akson z błoną komórkową innej komórki.

neurony

CHOOSE YOUR DESTINATION

mózgowie

tkanka glejowa

synapsa

kora mózgowa

TRY AGAIN?

Witam w świcie zagadek o neuronach

W 2010 roku badania młodej Brazylijki Suzany Herculano-Houzel z zastosowaniem tzw. frakcjonacji izotropowej pozwoliły na poznanie rzeczywistej liczby komórek nerwowych i glejowych w mózgu człowieka oraz wielu innych zwierząt - okazało się, że mamy ich 86 mld, a nie 100 mld, jak myśleliśmy. Co ciekawe, 80 proc. znajduje się w móżdżku, który stanowi zaledwie 10 proc. objętości naszego mózgu.

START

QUESTION 01

Długa wypustka neuronu nazywa się?

askon

dendryt

akson

QUESTION 02

Perykarion to określenie?

ciała komórki

wzgórka aksonalnego

mieliny

QUESTION 03

Rola osłonki aksonalnej osłonki

mielinowej to?

magazynowanie neuroprzekażników

przyspiesza przewodzenie impulsów

wytwarzanie gleju

CONGRATULATIONS

The first number is:

2

Zastanówmy z czego składa się mózgowie...

Główna różnica między ludzkim i zwierzęcym mózgiem to jego rozmiar. U dorosłego człowieka waży on ok. 1-2,5 kg, ma ok. 1,4 litra pojemności i stanowi ok. 2% masy całego ciała. Ludzie mają także więcej neuronów przypadających na jednostkę objętości w porównaniu ze zwierzętami i bardziej zaawansowaną strukturę budowy mózgu, czyli liczne bruzdy i fałdy.

START

QUESTION 01

Cyframi 1 i 2 oznaczono

odpowiednio?

płat ciemieniowy

i skroniowy

płat klinowy

i boczny

płat górny

i skroniowy

QUESTION 02

Kora mózgowa składa się z istoty:

A - białej

B- czarnej

A- białej

B-szarej

A- szarej

B-białej

QUESTION 03

Półkule mózgowe połączone są ze sobą?

Ciałem migdałowatym

Spoidłem

dużym

Ciałem modzelowatym

CONGRATULATIONS

The second number is:

7

Co się kryje pod naszą czaszką?

Pierwsze neurony wykształcają się już ok. 4 tygodnia ciąży, natomiast zawiązki móżdżku pojawiają się dopiero w 12 tygodniu rozwoju płodowego. Największe tempo wzrostu i rozwoju mózgu obserwuje się u 5-miesięcznych niemowląt aż do pierwszego roku ich życia, a pełen proces kończy się dopiero w okolicach 18. roku życia.

START

QUESTION 01

Ośrodek korowy kontrolujący wzrok znajduje się w płacie?

czołowym

skroniowym

potylicznym

QUESTION 02

Funkcjonalny podział kory mózgowej obejmuje m.in.:

korę pofałdowaną

i prostą

ośrodki korowe

i podkorowe

korę czuciową

i ruchową

QUESTION 03

Kora mózgowa skupia głównie?

ciała komórkowe neuronów

dyndryty

aksony

CONGRATULATIONS

The third number is:

1

MUZYKA DLA UCHA CZY DLA MÓZGU?

W Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanford przeprowadzono badania, podczas których skanowano mózgi uczestników słuchających w tym czasie muzyki. Odkryto, że wśród wszystkich badanych muzyka miała niemal identyczny wpływ na pracę mózgu. Dodatkowo uaktywniły się obszary odpowiedzialne za ruch, planowanie, uwagę oraz pamięć. Kiedy słuchamy muzyki, nie przetwarzamy jedynie dźwięków (szum miasta, silnik samochodu, itp.). Nasz mózg czerpie z niej określone bodźce. Ponadto muzyka aktywuje w mózgu obszary odpowiedzialne za skojarzenia, emocje, dlatego niektórzy odbiorcy wybierają Chopina, a inni Nirvanę.

START

QUESTION 01

Osłonki mielinowe na obwodzie są zbudowane z ?

astrocytów

lemocytów

oligodenrocytów

QUESTION 02

Główna funkcja komórek mikrogleju to?

monitorowanie środowiska neuronów i usuwanie zagrożeń

budowa otoczki mielinowej

wytwarzenia impulsów nerwowych

QUESTION 03

Atrocyty ?

są komórkami posiadającymi nieliczne wypustki

posiadają liczne wypuski

nie posiadają jądra komórkowego

CONGRATULATIONS

The fourth number is:

9

Skomplikowane przemiany neurologiczne, które mają miejsce w synapsie pozwalają między innymi na przenoszenie sygnału (impulsu nerwowego) między komórkami. Tego rodzaju mechanizm przewodnictwa synaps umożliwia działanie układu nerwowego jako sieci informacyjnej oraz sterującej całym ustrojem. Ponadto, dzięki tym mechanizmom stają się możliwe procesy myślenia, zapamiętywania, a także rozwoju świadomości, inteligencji czy emocji.

START

QUESTION 01

Pęcherzyki magazynujące neuroprzekaźniki znajdują się w?

części postsynaptycznej synapsy

przestrzeni międzysynaptycznej

części presynaptycznej synapsy

QUESTION 02

Który zestaw cech opisuje synapsy elektryczne?

występuje szczelina synaptyczna

są szybkie
przewodzą w jedną stronę

przewodzą w obie strony

są szybkie
występuje połączenie szczelinowe

są wolne

wystepuje połaczenie szczelinowe
przewodzą w obie strony

QUESTION 03

¿Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące neuroprzekaźników (NP)?

Przykładem NP pobudzającego jest noradrenalina

Przykładem NP hamującego jest glutaminian

Przykładem NP pobudzającego jest glicyna

CONGRATULATIONS

The last number is:

3

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Enter the correct password

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECT

2

CONGRATULATIONS!

w nagrode obejrzyj film i napisz do mnie kilka słów o nim