Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kilka informacji o Niemczech

Ludność

Przemysł

DAWNIEJ

Co się stało?

Zmiany w przemyśle Niemiec

Zadanie domowe

Rekultywacja

Zagłębie Ruhry

Nadrenia Północna-Westfalia

Obecnie

> Niemcy leżą w centralnej części Europy > graniczą z Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Belgią, Luksemburgiem, Holandią i Danią > 6 pod względem powierzchni państwo w Europie > klimat umiarkowany ciepły morski > zróżnicowane ukształtowanie powierzchni -> góry (np. Alpy), wyżyny (np. Wyżyna Bawarska), niziny (np. Nizina Niemiecka) > 2 miejsce w Europie pod względem liczby ludności > Niemcy to kraj związkowy, składają się z 16 landów > najlepiej rozwinięta gospodarka na świecie > stolica: Berlin > waluta: euro

Najgęściej zaludnione obszary: > Aglomeracja to zespół powiązanych ze sobą miast.

  • Zagłębie Ruhry –aglomeracja wielu dużych (Kolonia, Dortmund, Essen), średnich i małych miast licząca łącznie ponad 5 mln mieszkańców.
  • Berlin – aglomeracja stolicy oraz Poczdamu i wielu mniejszych miejscowości zamieszkana przez prawie 4 mln osób;
  • Hamburg i Monachium – dwie aglomeracje wielkich miast liczące po około 2 mln mieszkańców;
  • Frankfurt, Norymberga, Stuttgart i in. – aglomeracje liczące mniej niż 1 mln mieszkańców.

Przypomnijmy, że przemysł to jeden z trzech sektorów gospodarki. Zajmuje się wytwarzaniem na masową skalę różnych produktów: przedmiotów, substancji, maszyn i urządzeń. Przemysł to też wydobycie surowców mineralnych (górnictwo) i wytwarzanie energii elektrycznej. .

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ogromną rolę w niemieckiej gospodarce odgrywało górnictwo. DLACZEGO? Niemcy mają bogate złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego, rudy cynku, rudy ołowiu.

Wydobycie surowców staje się mniej opłacalne. Kopalnie są zamykane, a surowce sprowadzane zza granicy.

Największą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe

>Najbardziej uprzemysłowiony obszar Niemiec to Nadrenia Północna-Westfalia>To tu odkryto bogate złoża węgla kamiennego, soli, rudy cynku i ołowiu>Powstały tu pierwsze zakłady przemysłowe - kopalnie, huty, elektrociepłownie, rafinerie ropy naftowej>Utworzyły one Zagłębie Ruhry [wym. rury] od rzeki Ruhry - największy obszar przemysłowy w zachodniej Europie

> Tereny po kopalniach i hutach poddano REKULTYWACJI - zakładano parki i zmieniano funkcje zakładów przemysłowych. > Powstały obiekty dziedzictwa przemysłowego, centra kulturalno-rozrywkowe i tereny rekreacyjne. > Na terenach poprzemysłowych zaczęto organizować targi (Düsseldorf), konferencje i imprezy kulturalne.

Przeczytaj z podręcznika s. 136-137 (Oczami podróżnika), opisz w zeszycie jedną z przedstawionych atrakcji turystycznych. Dla chętnych - obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=IPbzWJNmndY (wybierz - przetłumacz automatycznie) w

Ponad 50 lat temu rozpoczęły się przemiany: zmniejszenie znaczenia górnictwa i wzrost roli przetwórstwa przemysłowego.DLACZEGO? > Wzrost kosztów wydobycia węgla i stali >> zamknięcie kopalń POTEM > Otwieranie nowoczesnych zakładów produkcyjnych (maszyny, urządzenia, samochody, elektronika, lekarstwa, tworzywa sztuczne, środki czystości, artykuły spożywcze) > Wzrost znaczenia usług

Najbardziej znane marki: > samochody - Volkswagen , Mercedes , BMW > sprzęt elektroniczny - Siemiens, Grundig > sprzęt optyczny - Zeiss > lekarstwa - Bayer Czy rozpoznajesz ich loga?

Wieża szybowa (wydobycie węgla) w Zagłebiu Ruhry

Zrekultywowane tereny