Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Kilka informacji o Niemczech

Ludność

Przemysł

DAWNIEJ

Co się stało?

Zmiany w przemyśle Niemiec

Zadanie domowe

Rekultywacja

Zagłębie Ruhry

Nadrenia Północna-Westfalia

Obecnie

Przypomnijmy, że przemysłto jeden z trzech sektorów gospodarki.Zajmuje się wytwarzaniem na masową skalę różnych produktów: przedmiotów, substancji, maszyn i urządzeń.Przemysł to też wydobycie surowców mineralnych (górnictwo) i wytwarzanie energii elektrycznej..

Ponad 50 lat temu rozpoczęły się przemiany: zmniejszenie znaczenia górnictwa i wzrost roli przetwórstwa przemysłowego.DLACZEGO?> Wzrost kosztów wydobycia węgla i stali >> zamknięcie kopalńPOTEM> Otwieranie nowoczesnych zakładów produkcyjnych (maszyny, urządzenia, samochody, elektronika, lekarstwa, tworzywa sztuczne, środki czystości, artykuły spożywcze)> Wzrost znaczenia usług

> Niemcyleżą w centralnej części Europy> graniczą z Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Belgią, Luksemburgiem, Holandią i Danią> 6 pod względem powierzchni państwo w Europie> klimat umiarkowany ciepły morski> zróżnicowane ukształtowanie powierzchni -> góry (np. Alpy), wyżyny (np. Wyżyna Bawarska), niziny (np. Nizina Niemiecka)> 2 miejsce w Europie pod względem liczby ludności> Niemcy to kraj związkowy,składają się z 16 landów> najlepiej rozwinięta gospodarka na świecie> stolica: Berlin> waluta: euro

Przeczytaj z podręcznika s. 136-137 (Oczami podróżnika), opisz w zeszycie jedną z przedstawionych atrakcji turystycznych.Dla chętnych - obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=IPbzWJNmndY (wybierz - przetłumacz automatycznie)w

Wydobycie surowców staje się mniej opłacalne.Kopalnie są zamykane, a surowce sprowadzane zza granicy.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ogromną rolę w niemieckiej gospodarce odgrywało górnictwo.DLACZEGO?Niemcy mają bogate złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego, rudy cynku, rudy ołowiu.

Najgęściej zaludnione obszary:> Aglomeracja to zespół powiązanych ze sobą miast.Zagłębie Ruhry –aglomeracja wielu dużych (Kolonia, Dortmund, Essen), średnich i małych miast licząca łącznie ponad 5 mln mieszkańców.Berlin – aglomeracja stolicy oraz Poczdamu i wielu mniejszych miejscowości zamieszkana przez prawie 4 mln osób;Hamburg i Monachium – dwie aglomeracje wielkich miast liczące po około 2 mln mieszkańców;Frankfurt, Norymberga, Stuttgart i in. – aglomeracje liczące mniej niż 1 mln mieszkańców.

Największą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe

>Najbardziej uprzemysłowiony obszar Niemiec to Nadrenia Północna-Westfalia>To tu odkryto bogate złoża węgla kamiennego, soli, rudy cynku i ołowiu>Powstały tu pierwsze zakłady przemysłowe - kopalnie, huty, elektrociepłownie, rafinerie ropy naftowej>Utworzyły one Zagłębie Ruhry [wym. rury] od rzeki Ruhry - największy obszar przemysłowy w zachodniej Europie

> Tereny po kopalniach i hutach poddano REKULTYWACJI - zakładano parki i zmieniano funkcje zakładów przemysłowych.> Powstały obiekty dziedzictwa przemysłowego, centra kulturalno-rozrywkowe i tereny rekreacyjne.> Na terenach poprzemysłowych zaczęto organizować targi(Düsseldorf), konferencje i imprezy kulturalne.

Najbardziej znane marki:> samochody - Volkswagen , Mercedes , BMW> sprzęt elektroniczny - Siemiens, Grundig> sprzęt optyczny - Zeiss> lekarstwa - BayerCzy rozpoznajesz ich loga?

Wieża szybowa (wydobycie węgla) w Zagłebiu Ruhry

Zrekultywowane tereny