Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

DÍA MUNDIAL DO AUTISMO

2 de abril

É un trastorno de orixe neurobiolóxico que afecta á configuración do sistema nervioso e ó funcionamento cerebral.

Qué é?

Polo xeral, presentan dificultades na comuniación e interacción social e na flexibilidade do pensamento e da conduta.

Non sempre levan asociada discapacidade intelectual.

Cunha identificación temperá e unha intervención axeitada, o seu desenvolvemento pode ser moi bo.

Cales son as principais características das persoas con TEA?

Cada un ten unha personalidade e un desenvolvemento diferente.

+ info

Interacción social

Comportamento e pensamento

Comunicación

Poden ter dificultades para relacionar cos demais, comprender o entorno e desenvolverse en determinadas situación sociais.

Adaptarse ós cambios e ás situación imprevistas pode supoñerlles un gran esforzó e xerarlles malestar, angustia ou ansiedade.Poden presentar alteracións no procesamento dos estímulos sensoriais, que se poden manifestar en malestar intenso ante determinados sonidos, olores, sabores…

Poden ter habilidades lingüísticas axeitadas, pero atopar dificultades para empregalas.Poden experimentar dificultades para empregar ou extraer o significado de xestos ou expresións faciais.Nos casos nos que non existe linguaxe verbal, é preciso empregar sistemas alternativos e/ou aumentativos de comunicación.

Orientacións a familias

Realizar e desfrutar de actividades en familia

Coordinarse cos profesores (por exemplo, na axuda coas tarefas escolares)

Fomentar el desarrollo de sus capacidades al máximo.

Involucralo nas tarefas do fogar

Favorecer a autonomía persoal

Empregaranse apoios visuais (esquemas, mapas conceptuais...) coas explicacións.

Empregar estratexias de moldeamento.

Empregar estratexias baseadas no aprendizaxe sen erro e motivadoras.

Orientacións a docentes

Anticiparase sempre o que vai acontecer.

Distribuirase o espazo en diferentes zonas.

Manter na clase un ambiente estructurado e predecible.

Entidades de referencia

Asociación Autismo Vigo

ASPANAES

Fundación Bata

Fundación Autismo Coruña

Down Vigo

Down Ourense

Capaces Lugo

Federación Autismo Galicia

Fundación Menela

"Podo APRENDER Podo TRABALLAR"

#DíaMundialAutismo