Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Ogród i jego rodzina

kliknij, by się przekonać

opracowała Asia Krzemińskawww.zakreconybelfer.pl

Jeśli nie pamiętasz, jak może wyglądać rodzina wyrazów, zerknij tu

Rodzina, ah rodzina

*Przypomnj sobie, co to jest rodzina wyrazów.*Czy potrafisz sam stworzyć rodzinę wyrazów? Spróbuj.

Jeśli masz nie pamiętasz, czym jest wyraz podstawowy, a czym pochodny, zerknij tu

Wyraz podstawowy, wyraz pochodny

*Zastanów się, czym jest wyraz podstawowy, a czym pochodny.*Jakie zależności pomiędzy tymi wyrazami dostrzegasz?*W stworzonej przez siebie rodzinie wyrazów podkreśl tę cząstkę, która powtarza się w wyrazie podstawowym i pochodnych.

Jeśli nie wiesz, jaka zależność może zachodzic pomiędzy wyrazem podstawowym a pochodnym,zerknij tu

Ogrodowa ortografia

*Przyjrzyj się uważnie rodzinom wyrazów, które znajdziesz na wcześniejszych stronach.*Czy zauważasz zależność pomiędzy ortografią, a wyrazami z tej samej rodziny? Jaka to zależność?*Zpisz swój przykład rodziny wyrazów, w której trudność ortograficzna wyrazu podstawowego zniknie w wyrazach pochodnych.

Do zobaczenia na kolejnej lekcji online :)

Zanotuj w zeszycie najważniejsze informacje z lekcji. Kieruj się wytycznymi, które znajdziesz na wcześniejszych stronach. Gdybyś miał jakiś kłopot, bądź pytanie, napisz do mnie. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie :)