Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Niedziela Palmowa

i Triduum Paschalne


2

1

4

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI TYDZIEŃ

NIEDZIELA PALMOWA


WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIGILIA PASCHALNA

NIEDZIELA WIELKANOCNAWIELKA SOBOTA

TRIDUUM PASCHALNE - 3 dni Paschy


Niedziela Palmowa


UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

POCZĄTEK WIELKIEGO TYGODNIA

W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Posłuchaj uroczysty wjazd Jezusa

Jezus przyjechał, by umrzeć za grzechy, dlatego w Niedzielę Palmową czytamy w kościołach Mękę Pana Jezusa.

Niedziela Palmowa

Zobacz, jak to mogło wyglądać w czasach Jezsusa i przejdź dalej

3

Triduum Paschalne

3 dni Paschy

wieczorem w Wielki Czwartek zaczyna się:

2

1

4

+info

Krew baranków

ratowała od śmierci

+info

Piersza Pascha odbyła się w Egipcie

Przejście przez Morze Czerwone

+info

Nowa Pascha
i Baranek Boży

Pascha to dosłownie "Przejście". Tej nocy przechodził przez Egipt anioł śmierci. Ocalały tylko te domy, które były oznaczone krwią baranka.

Pascha, bo Izraelici przeszli tej nocy przez Morze Czerwone. Pascha, bo przeszli z niewoli w Egipcie do wolności. Bóg uczynił wielki cud, morze się rozstąpiło, lud przeszedł przez Morze, a faraon został pokonany.

Pierwsza Pascha zapowiadała Nową Paschę: Pana Jezusa.

Pan Jezus jest nowym Barankiem, który gładzi grzechy świata.

1

WIELKI CZWARTEK

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ USTANOWIENIE SAKRAMENTU ECHARYSTII I SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA

W Wielki Czwartek Pan Jezsus:

Wyprawił

Ostatnią Wieczerzę

Ustanowił Sakrament Eucharystii

Ustanowił Sakrament Kapłaństwa

Pan Jezus mówiąc uczniom: "To czyńcie na moją pamiątkę" ustanowił sakrament kapłaństwa.

Uczniowie, a potem ich następcy (papież, biskupi, kapłani) czynią tę "pamiątkę" na Mszy świętej.

Dał nowe przykazanie:

przykazanie miłości

1

2

3

4

Ostatnia Wieczerza

Pan Jezus zaprosił uczniów na świętowanie tradycyjnej żydowskiej Paschy i ustanowił nową Paschę. On jest nowym Barankiem paschalnym, który przez wody chrztu świętego wyprowadza z niewoli grzechu i prowadzi do Ziemi Obiecanej - nieba.

Posłuchaj fragmentu Ewangelii

Pan Jezus nakazał uczniom czynić "na Jego pamiątkę" to, co On. W ten sposób ustanowił sakrament kapłaństwa. Uczniowie Pana Jezusa i ich następcy (papież, biskupi, kapłani), na każdej Mszy świętej uobecniają Ostatnią Wieczerzę, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pan Jezus umył uczniom nogi, Powiedział, że miłość polega na tym, żeby służyć.

Dał swoim uczniom nowe przykazanie - przykazanie miłości.

na początku/

dziś


+info

Wieczorem w Wielki Czwartek sprawowana jest bardzo uroczyście Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii
i kapłaństwa.

W wielu kościołach ma miejsce obrzęd umywania nóg 12 osobom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

na początku/

dziś

+info

+info

Po Wieczerzy Pan Jezus spędził całą noc na modlitwie w Ogrójcu.

Jego uczniowie spali. Tam także Judasz, jeden z 12 apostołów, zdradził Jezusa za 30 srebrników. Wydał Jezusa pocałunkiem.Potem Jezusa aresztowano. Uczniowie uciekli, a Piotr wyparł się Jezusa 3 razy


Po uroczystej Mszy świętej Najświętszy Sakrament zostaje wyjęty z tabernakulum i przeniesiony do bocznej kapliczki, tzw. ciemnicy. Jest to znak, że Jezus po Ostatniej Wieczerzy został pojmany. Następuje adoracja Najświętszego Sakramentu. Również ołtarz zostaje ogołocony i pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób aż do Wigilii Paschalnej.

2

WIELKI PIĄTEK

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

ADORACJA KRZYŻA

W Wielki Piątek Pan Jezus:

był osądzony

dźwigał krzyż

umarł na krzyżu

został pogrzebany

1

2

3

4

Od wczesnego ranka w Wielki Piątek rozpoczął się sąd nad Jezusem.

Najpierw Jezus stanął przed Sanhedrynem (Wysoką Radą). Potem zastał zaprowadzony do Piłata. Piłat odesłał Jezusa do Heroda, a Herod z powrotem wysłał Jezusa do Piłata.

Piłat uznał, że Jezus jest niewinny i próbował Go uwolnić. Skazał Go najpierw na biczowanie

Następnie postawił Jezusa obok przestępcy Barabasza i kazał ludziom wybierać, kogo ma uwolnić. Jednak ludzie krzyczeli głośno: "na krzyż z Nim"!

Piłat wtedy umył ręce na znak, że nie jest winien krwi Jezusa.


Pan Jezus wziął krzyż z miłością, bo niósł na nim grzechy wszystkich ludzi. Tę drogę Jezusa z krzyżem nazywamy drogą krzyżową.

Droga krzyżowa była bardzo ciężka. Pan Jezus wiele wycierpiał, aż w końcu przyszedł na Golgotę. Wisiał na krzyżu między dwoma przestępcami. Jeden z nich (nazywamy go dobrym łotrem)poprosił Pana Jezusa o wybaczenie. Pan Jezus obiecał mu niebo.

Pan Jezus cały czas modlił się za ludzi, szczególnie za tych, którzy Go krzywdzili. Prosił Ojca w niebie: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".

Zmarł o godzinie 15.00. Wielu ludzi uwierzyło, że prawdziwie Jezus był Synem Bożym i Mesjaszem. Posłuchaj fragmentu Biblii.

Przyjaciel Pana Jezusa, Józef, poprosił Piłata o zgodę na pogrzeb Jezusa.

Piłat zgodził się i Pan Jezus został złożony w grobie. Na wejście do grobu wtoczono wielki kamień i postawiono strażników.

na początku/

dziś

+info

W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej.

Po południu odprawiana jest natomiast Liturgia Męki Pańskiej. Adorujemy Krzyż Pana Jezusa. Celebrans śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".

Umieszcza się Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Monstrancja okryta jest białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

3

WIELKA SOBOTA

DZIEŃ CISZY I OCZEKIWANIA

W Wielką Sobotę Pan Jezus leżal w grobie

Adorujemy Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim

Tradycyjnie w Wielką Sobotę święcimy pokarmy: chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięso - ponieważ skończył się już post; jajka - symbolizują nowe życie, sól - bo mamy być solą dla świata. W koszyczku powinien być także baranek z chorągiewką, który symbolizuje zmartwychwstałego Pana Jezusa.

W zwyczaju jest odwiedzanie różnych kościołów i modlitwa
przy Grobach Pańskich.

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Maryja.

Tego dnia nie ma Mszy świętej.

Pan Jezus po śmierci zstąpił do otchłani (Szeolu) i "obudził" ze snu śmierci
do nowego życia Adama i Ewę oraz cały rodzaj ludzki, który czekał na Mesjasza, aby móc wejść do nieba.4

WIGILIA PASCHALNA


WIELKA NOC -

NOC, W KTÓREJ JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁ

Wielkanoc rozpoczyna się
od Wigilii Paschalnej

Liturgia Światła

Liturgia Słowa

Liturgia Chrzcielna

Liturgia Eucharystyczna

i procesja rezurekcyjnaLi

1

2

3

4

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Liturgia światła rozpoczyna się na zewnątrz kościoła. Kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.

Paschał wnosi się do okrytej mrokiem świątyni. Wierni odpalają od paschału swoje świecie i Światło Chrystusa wypełnia stopniowo cały kościół.

Czytania przypominają całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W końcu rozbrzmiewa ALLELUJA!

Następuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do Chrztu świętego. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Trójcę Świętą.
W niektórych wspólnotach w noc paschalną chrzci się katechumenów.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Procesja ze względów praktycznych jest często przenoszona na niedzielny poranek.

na poozątku/

dziś

+info

+info

Posłuchaj Ewangelii o zmartwychwstaniu:

Pusty grób

Procesja rezurekcyjna pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Cud Zmartwychwstania nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał.

VIDEO

Posłuchaj, pośpiewaj o tej niezwykłej nocy