Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Król Salomon buduje Bogu świątynię

INTRODUCTION HERE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W świątyni Salomon umieścił "Arkę Przymierza" - przechowywano w niej święte przedmioty, które miały przypominać Izraelitom o przymierzu, czyli specjalnej umowie, zawartym z nimi przez Boga pod górą Synaj min. dwie kamienne tablice z Dekalogiem.Najpiękniej przyozdobionym miejscem w świątyni był Ołtarz i Miejsce Najświętsze - do którego przyniesiono Arkę Przymierza. Mógł tylko tutaj wejść najwyższy kapłan. Inni kapłani wchodzili do miejsca zwanego "świętym", natomiast wierni modlili się na dziedzińcach świątyni.

Izraelici mieli tylko jedną świątynie i wiele domów modlitwy.


Szczęść Boże. Witam Was serdecznie. Naszą lekcję rozpoczniemy od wspólnej modlitwy. Przejdź do punktu 2.

Pismo Święte mówi nam, że Salomon postanowił zbudować Bogu świątynię. Na początku chciał to uczynić król Dawid, lecz Bóg nie chciał ponieważ przez proroka Natana powiedział mu, że za dużo w swoim życiu przelał krwi.

Z czego została zbudowana świątynia? Salomon na budowę świątyni przeznaczył najlepsze materiały: złoto,najlepszy kamień, deski cedrowe i cyprysowe.


A co jest dla nas świątynią - domem modlitwy? Oczywiście kościół. W kościele przebywa sam Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie.

W Piśmie Świętym czytamy, że świątynią Boga jest także każdy z nas. Pan Jezus chce przebywać w naszych sercach. A więc my jako świątynia musimy być najpiękniejsi, czyści - bez grzechu. Pamiętaj o tym.

Pomyśl czy zawsze zachowujesz się dobrze w kościele? Czy zawsze dbasz o swoje serce - aby było czyste? Zaproś Pana Jezusa do siebie. On czeka.


To już koniec naszych dzisiejszych zajęć. Bardzo proszę abyś wykonał zadanie 1 str. 70 - zeszyt ćwiczeń.

Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.

Drodzy uczniowie życzę miłej nauki.

Po modlitwie przechodzimy do punktu 3