Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

-WSZYSTKO POUKŁĄDANE-

plecak pełen wiedzy -sygnały autyzmu

zaświeć się na niebiesko -szkolna akcja

garstka informacji-czym jest autyzm?

wsparcie rodziców i dzieci ze spektru autyzmu

puk! puk! kto tam?

Jak wspierać osoby ze spektrum autyzmu?

Trzeba mocno podkreślić: autyzm to sprawa rodzinna, to sprawa całego otoczenia. Ćwiczenia w gabinecie psychologa czy logopedy trwają krótko. Wyjście z gabinetu nie oznacza końca terapii. Dziecko z autyzmem wymaga specjalnego traktowania przez cały czas. Uczy się komunikacji, poznaje siebie, poznaje świat, uczy się radzić sobie w nim.

Ważne! To, co mówi rodzic o swoim dziecku, o tym, jak ma być traktowane (np. jeśli prosi o jakieś konkretne zachowania, choćby o to, by częstować dziecka słodyczami) powinno być przyjmowane ze zrozumieniem. Nie są to tematy do sporów i dyskusji, kto wie lepiej.

Trzeba kontynuować pewien proces. Rodzice muszą ściśle współpracować z terapeutami, uczyć się krok po kroku, jak to jest mieć dziecko z autyzmem. A potem uczyć tego innych – rodzeństwo, babcię, dziadka, przyjaciół… Tego, jak z dzieckiem rozmawiać, bawić się, czego unikać, na co zwracać uwagę.

Sygnały autyzmu

Czym jest Autyzm?

Jako całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. Jeśli dzieci mówią, to są to często echolalie. Nie potrafią one tworzyć dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem wymiany konwersacyjnej. Cechuje je brak lub ograniczenie rozumienia pojęć abstrakcyjnych. Nawet dobrze funkcjonujący autyści mają problemy z pragmatyką języka. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania – liczne stereotypie i rytuały, koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, skrajne formy zaburzeń koncentracji. U niektórych pojawiają się także zachowania agresywne i autoagresywne. cyt. Fumdacja Synapsis

Od kilku lat w Naszej Szkole trwa akcja zaświeć przykładem na niebiesko

JAk co roku włączamy się do międzynarodowej akcji jaką jest Dzień świadomości Autyzmu. Obchody tego dnia odbywają się 2 kwietnia, zachęcamy do robienia sobie zdjęć w niebieskich ubraniach, kapeluszach, maskach itp. i umieszczanie ich w galerii szkoły . pani Magda i pani Karolina