Want to make creations as awesome as this one?

Opowieść o rzeczy niezwykłej na podstawie tekstu Władysława Kopalińskiego

More creations to inspire you

Transcript

Najstarsza?

O czym pisano w Acta Diurna?

Wiadomo, że w starożytnym Rzymie, jeszcze przed naszą erą wydawano rodzaj gazety codziennej nazywanej Acta Diurna ("Wydarzenia codzienne"

Czy tylko w Rzymie?

Oczywiście, że nie. W Chinachod czasów panowania dynastii Tang (od 618r.) wydawano biuletyn dworski, który w różnych formach publikowany był aż do roku 1911.

walki gladiatorów, i ich wyniki

rozporządzenia, obrady senatu

niezwykłe wydarzenia -np. wybuchy wulkanów

śluby, rozwody

narodziny, zgony

Opowieści o rzeczach powszednich

Rzymianie potocznie nazywali tę gazetę "diurnalis" czyli codzienniak.

W Europie w XVIw. zaczęły ukazywać się drukowane biuletyny na temat ważnych aktualnych wydarzeń politycznych lub skandali.

Gazeta

Prawdziwa gazeta

Pierwsze prawdziwe gazety, zawierające rozmaite wiadomości i ukazujące się w miarę regularnie, pojawiły się około roku 1605.

Pierwsza polska gazeta ukazała się w 1661r. za panowania Jana Kazimierza. Nosiła tytuł "Merkuriusz Polski, Dzieje Wszystkiego Świata w sobie Zamykający dla Informacji Pospolitej"

Na podstawie książki Władysława Kopalińskiego opracowała Agnieszka Martowicz