Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

Transcript

Czym jest ekosystem?,Na dobry początek piosenka. A, że nie znalazłam nic ciekawego w języku polskim - po angielsku. Ale myślę, że zrozumiesz więcej niż ja ;),+ info,Z czego się składa ekosystem?,Przyjrzyj się ilustracjom,Wyróżniono na nich dwie grupy elementów. Pojawiły się, nieznane Ci dotąd, pojęcia: BIOCENOZA i BIOTOP,Ekosystem jest podstawową jednostką funkcjonowania przyrody, utworzoną z biocenozy oraz biotopu. Organizmy tworzące biocenozę żyją w określonym środowisku fizycznym ( klimat , ukształtowanie terenu, wody, gleby i skały ), czyli – biotopie.Ekosystem stanowi więc całość przyrody dużego lasu, łąki, jeziora czy morza. W ekosystemach można zaobserwować wzajemne związki między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.,Wiesz już, żeEKOSYSTEM = BIOCENOZA + BIOTOP,Step 3,Wśród ekosystemów wyróżniamy takie, które powstały bez udziału człowieka.Wpływ człowieka na te ekosystemy jest żaden lub, przynajmniej, ograniczony. Takie ekosystemy, to,ekosystemy naturalne,Step 1,Step 2,+ info,+ info,Step 4,+ info,+ info,Step 3,Ekosystemy stworzone i przetwarzane przez człowieka, to,Step 1,Step 4,Step 2,ekosystemy sztuczne,+ info,+ info,+ info,+ info,Korzyści niematerialne,Co nam daja ekosystemy?,Pozyskiwanie żywności,Uzyskiwanie surowców,Jak powiedział grecki filozof Heraklit z Efezu: "Panta rhei" - wszystko płynie - nic w przyrodzie nie jest stałe.Ekosystemy też podlegają ciągłym zmianom. Taką zmianę ekosystemu nazywamy sukcesją ekologiczną.Wyróżniamy sukcesję pierwotną i wtórną (film).,+ info,Zapisz temat lekcji: Czym jest ekosystem?,Zrób notatkę wg. wzoru:,Autorka sketchnotki: Małgosia Walczak,Dziękuję za uwagę