Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Aktualnie kształcimy 296 uczniów w 15 oddziałach klasowych, realizując przyjęte programy nauczania i uwzględniając integrację treści przedmiotowych oraz realizację ścieżek edukacyjnych.. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.. Informacje ogólne. 2. 3. Kliknij, żeby przejść dalej. Drzwi otwarte online. 4. 1. Szkoła Podstawowa nr 82. . Dwie wyposażone pracownie komputerowe połączone wspólną siecią internetową.. Posiadamy 14 przestronnych sal lekcyjnych.. Jesteśmy kamerlaną szkołą w centrum miasta, w której lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym.. Sale lekcyjne. 1. Szkoła Podstawowa nr 82im. Księcia Przemysła I. W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł”.W holu placówki można podziwiać puchary z różnych dziedzin sportu.Największe osiągnięcia mamy w rozgrywkach badmintonowych. . 1. 4. Masz pytania?Zadzwoń lub napisz.. 3. 2. - Warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją „ Serdecznik” - Kółko historyczne „Templariusze” - Kółko Dziennikarskie - Zajęcia sportowe ( badminton, siatkówka, fitness) - Zajęcia językowe i przedmiotowe - Szkolne Koło Wolontariatu - Świetlicowe Kółko Taneczne - Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł” - Samorząd Uczniowski. Spis treści. Świetlica zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 17.00. Oferujemy bogatą ofertę aktywności pozalekcyjnych. Codziennie pomagamy dzieciom w odrobieniu pracy domowej.. Zapraszamy!. Zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań. Świetlica szkolna. Wyposażenie. 6. 12. Osiągnięcia sportowe. 4. 7. Koncerty dla dzieci. Oddział przedszkolny. 11. Biblioteka. 10. Dane kontaktowe. Zajęcia dodatkowe. 3. 5. 9. Akcje szkolne. Sale lekcyjne. 1. Pedagog i psycholog. Wieloletnią tradycją szkoły jest udział dzieci zklas I – III i oddziałówprzedszkolnych w koncertach Filharmonii Pomysłów.. Koncerty dla dzieci. +info. Świetlica szkolna. Informacje ogólne. 2. 8. * Kontaktom z rodzicami i opiekunami naszych wychowanków służą: dziennik elektroniczny, godziny nauczycielskich dyżurów , „drzwi otwarte" oraz szkolne wywiadówki organizowane zgodnie z planem pracy szkoły. Integracji sprzyjają także imprezy i uroczystości, przy których pomoc rodzicówokazuje się nieoceniona. . * Propagujemy zdrowy styl życia, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czemu służą m.in. kamery monitoringu oraz aktywnie dyżurujący nauczyciele.. . * W placówce zatrudnieni są fachowi i oddani szkole pracownicy administracji oraz obsługi.. Informacje ogólne. . Informacje ogólne. Aby doskonalić poziom naszych usług oraz wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców, szkoła posiada wiele certyfikatów , które są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Certyfikaty”.. Opieka zdrowotna. W szkole zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka. Opiekę stomatologiczną dla uczniów Sp 82 świadczą gabinety lekarskie Medicorul. Powstańców Wielkopolskich 4.. Certyfikaty. Naszą kulinarną perełką jest stołówka, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Przykładowe menu:- Zupa kapuśniak- Udko grillowane, ziemniaki, sos drobiowy, buraczki, woda (150ml). Stołówka szkolna. +info. . Wyposażenie szkoły. . Dzieci mają do dyspozycji nowe szafki skrytkowo-ubraniowe, które są umieszczone przy salach lekcyjnych na każdym piętrze.. Sala edukacji wczesnoszkolnej. Sala gimnastyczna. Sale lekcyjne. Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty uczniowskie zostały w ostatnich latach wyremontowane.. Wyposażenie szkoły. Biblioteka szkolna. Szkolna biblioteka zaprasza uczniów do korzystania z jej zbiorów. Na dzieci czeka bogaty księgozbiór, a w nim: - bajeczki, wierszyki, opowiadania, - baśnie, legendy, - powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, przyrodnicze, historyczne, - poezja, utwory dramatyczne, - literatura popularno-naukowa. . +info. Osiągnięciasportowe. Pedagog i psycholog w szkole. Psychologprowadzi warsztaty w klasach oraz cykliczne zajęcia o charakterze terapeutycznym.Udziela pomocy, wsparcia, wskazówek zarówno uczniom, jak i rodzicom. Każdy może umówić się na indywidualne spotkanie.. Psycholog. Pedagog. +info. Pedagog doradza i pomaga dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.Dzieci mogą zgłaszać się z problemami związanymi z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, funkcjonawaniem w rodzinie.. Dzieci mają również możliwość korzystania z częściowo lub pełnopłatnychzajęć według zainteresowań.- Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas II i III współfinansowane przez FundacjęAWF Poznań, które odbywają się na pływalni CITYZEN przy Drodze Dębińskiej- Zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone przez Centrum „Hajdasz” Więcej szczegółów na stronie https://hajdasz.pl/kontakt - Zajęcia z nauki gry na gitarze prowadzone przez „Music&More" Więcej szczegółów na stronie https://szkolamm.pl/#kontakt. Akcje szkolne. . Zajęcia w bibliotece szkolnej.Zajęcia w-f w szkolnej sali gimnastycznej-powoli przyzwyczajamy się do szkoły.Zabawy na placu zabaw.Codzienne czytanie książek przez wychowaców.Popołudniowe zajęcia plastyczne.. Oddział przedszkolny. Poranne zabawy i gry planszowe.Ćwiczenia poranne.Zajęcia dydaktyczne.Śniadania i obiady w szkolnej stołówce-uczymy się samodzielności.Zajęcia z języka angielskiego.Zajęcia rytmiki i tańca.. Dzień z życia przedszkola. Dzień z życia przedszkola. Zabawy z wykorzystaniem naszych kącików zainteresowań.Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej -KLANZA Ćwiczenia wyciszające wg. metody Weroniki Sherborne.Opieka nad szkolnym mini-ogródkiem.Udział w imprezach i uroczystościach.. Dane kontaktowe. Pytania dotyczące rekrutacji oraz funkcjonowania szkoły prosimy kierować: - na adres e-mail: sp82@poznan.interklasa.pl(W temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".)- dzwoniąc do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00) - bezpośrednio do dyrektora szkoły tel. kom. 609 484 742 ( w godz. 9:00-15:00). "Ekomisja - nie marnuję""Szlachetna paczka""Cała Polska Czyta Dzieciom""Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata""Wielka zbiórka książek"Kiermasze świąteczneFestyny sportowe i rodzinne. Informacje ogólne. . * W placówce zatrudniony jest logopeda.. * Uczniowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym regionu oraz w wycieczkach edukacyjnych.. Wyposażenie szkoły. Wzbogaceniu pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki służą uzupełniane zbiory szkolnej biblioteki, sprzęt AV, tablice i monitory interaktywne.. * W szkole realizowany jest program edukacji finansowej "SKO".. * Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych na terenie całej Polski. . . Projekty szkolne. Projekty unijne "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole"W szkole realizowane są zajęcia dla dzieci z klas I-III w ramach europejskiego projektu „ Zaprogramuj przyszłość”"Drzewo Franciszka"i wiele innych.... Świetlica szkolna organizuje wiele bezpłatnych wyjść do ciekawych miejsc w Poznaniu, m.in. domuzeum, teatru, kina , które są realizowane w ramach projektu pt.”Poznań instytucjamikultury malowany” przy współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto.. Chętne dzieci w wolnym czasie mogą pograć z rówieśnikami w różne ciekawe gry.. Zabawy ruchowe w sali. Plac zabaw przy szkole, na którym codziennie spędzamy czas.. Świetlica ma do dyspozycji trzy sale. Przestronna świetlicowa sala dla klas I. W 2016 roku szkoła wzięła udziałw Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.Uzyskane środki pozwoliły na wzbogacenieksięgozbioru i zaspokojenie potrzeb czytelniczych naszych uczniów.. W bibliotece znajduje się również Szkolne Centrum Informatyczne czyli cztery komputery ze stałym łączem internetowym i drukarką.Uczniowie mogą tu wyszukiwać potrzebne informacje,odrabiać zadania domowe, przygotowywać się do konkursów, opracowywać referaty itp.. . Pedagog pełni również dyżury w godzinach popołudniowych.. Telefon do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00). . Opłaty za posiłki:Śniadanie: 4,50 zł - bułka z obkładem, kakao/herbataObiad: 4,00 zł - zupa z pieczywem8,50 zł - drugie danie, napój11,00 zł - zupa, drugie danie, napój. Boisko przy szkole. sp82@poznan.interklasa.plW temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".