Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

Aktualnie kształcimy 296 uczniów w 15 oddziałach klasowych, realizując przyjęte programy nauczania i uwzględniając integrację treści przedmiotowych oraz realizację ścieżek edukacyjnych.,Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.,Informacje ogólne,2,3,Kliknij, żeby przejść dalej,Drzwi otwarte online,4,,1,Szkoła Podstawowa nr 82,Posiadamy 14 przestronnych sal lekcyjnych.,Dwie wyposażone pracownie komputerowe połączone wspólną siecią internetową.,Jesteśmy kamerlaną szkołą w centrum miasta, w której lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym.,Sale lekcyjne,1,Szkoła Podstawowa nr 82im. Księcia Przemysła I,W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł”.W holu placówki można podziwiać puchary z różnych dziedzin sportu.Największe osiągnięcia mamy w rozgrywkach badmintonowych. ,Masz pytania?Zadzwoń lub napisz.,4,1,2,3,- Warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją „ Serdecznik” - Kółko historyczne „Templariusze” - Kółko Dziennikarskie - Zajęcia sportowe ( badminton, siatkówka, fitness) - Zajęcia językowe i przedmiotowe - Szkolne Koło Wolontariatu - Świetlicowe Kółko Taneczne - Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł” - Samorząd Uczniowski,Spis treści,Świetlica zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 17.00. Oferujemy bogatą ofertę aktywności pozalekcyjnych. Codziennie pomagamy dzieciom w odrobieniu pracy domowej.,Zapraszamy!,Zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań,Świetlica szkolna,4,Wyposażenie,6,12,Osiągnięcia sportowe,Koncerty dla dzieci,Oddział przedszkolny,7,11,Dane kontaktowe,3,Zajęcia dodatkowe,Biblioteka,10,5,Akcje szkolne,9,Sale lekcyjne,Pedagog i psycholog,1,Wieloletnią tradycją szkoły jest udział dzieci zklas I – III i oddziałówprzedszkolnych w koncertach Filharmonii Pomysłów.,Koncerty dla dzieci,Świetlica szkolna,+info,Informacje ogólne,8,2,* Propagujemy zdrowy styl życia, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czemu służą m.in. kamery monitoringu oraz aktywnie dyżurujący nauczyciele.,* Kontaktom z rodzicami i opiekunami naszych wychowanków służą: dziennik elektroniczny, godziny nauczycielskich dyżurów , „drzwi otwarte" oraz szkolne wywiadówki organizowane zgodnie z planem pracy szkoły. Integracji sprzyjają także imprezy i uroczystości, przy których pomoc rodzicówokazuje się nieoceniona. ,,Informacje ogólne,* W placówce zatrudnieni są fachowi i oddani szkole pracownicy administracji oraz obsługi.,,Aby doskonalić poziom naszych usług oraz wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców, szkoła posiada wiele certyfikatów , które są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Certyfikaty”.,Informacje ogólne,W szkole zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka. Opiekę stomatologiczną dla uczniów Sp 82 świadczą gabinety lekarskie Medicorul. Powstańców Wielkopolskich 4.,Opieka zdrowotna,Certyfikaty,Stołówka szkolna,Naszą kulinarną perełką jest stołówka, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Przykładowe menu:- Zupa kapuśniak- Udko grillowane, ziemniaki, sos drobiowy, buraczki, woda (150ml),+info,Wyposażenie szkoły,,,Dzieci mają do dyspozycji nowe szafki skrytkowo-ubraniowe, które są umieszczone przy salach lekcyjnych na każdym piętrze.,Sala gimnastyczna,Sala edukacji wczesnoszkolnej,Sale lekcyjne,Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty uczniowskie zostały w ostatnich latach wyremontowane.,Wyposażenie szkoły,Biblioteka szkolna,Szkolna biblioteka zaprasza uczniów do korzystania z jej zbiorów. Na dzieci czeka bogaty księgozbiór, a w nim: - bajeczki, wierszyki, opowiadania, - baśnie, legendy, - powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, przyrodnicze, historyczne, - poezja, utwory dramatyczne, - literatura popularno-naukowa. ,+info,Osiągnięciasportowe,Psychologprowadzi warsztaty w klasach oraz cykliczne zajęcia o charakterze terapeutycznym.Udziela pomocy, wsparcia, wskazówek zarówno uczniom, jak i rodzicom. Każdy może umówić się na indywidualne spotkanie.,Pedagog,Pedagog i psycholog w szkole,Psycholog,Pedagog doradza i pomaga dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.Dzieci mogą zgłaszać się z problemami związanymi z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, funkcjonawaniem w rodzinie.,+info,Dzieci mają również możliwość korzystania z częściowo lub pełnopłatnychzajęć według zainteresowań.- Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas II i III współfinansowane przez FundacjęAWF Poznań, które odbywają się na pływalni CITYZEN przy Drodze Dębińskiej- Zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone przez Centrum „Hajdasz” Więcej szczegółów na stronie https://hajdasz.pl/kontakt - Zajęcia z nauki gry na gitarze prowadzone przez „Music&More" Więcej szczegółów na stronie https://szkolamm.pl/#kontakt,Akcje szkolne,,Oddział przedszkolny,Zajęcia w bibliotece szkolnej.Zajęcia w-f w szkolnej sali gimnastycznej-powoli przyzwyczajamy się do szkoły.Zabawy na placu zabaw.Codzienne czytanie książek przez wychowaców.Popołudniowe zajęcia plastyczne.,Poranne zabawy i gry planszowe.Ćwiczenia poranne.Zajęcia dydaktyczne.Śniadania i obiady w szkolnej stołówce-uczymy się samodzielności.Zajęcia z języka angielskiego.Zajęcia rytmiki i tańca.,Dzień z życia przedszkola,Dzień z życia przedszkola,Zabawy z wykorzystaniem naszych kącików zainteresowań.Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej -KLANZA Ćwiczenia wyciszające wg. metody Weroniki Sherborne.Opieka nad szkolnym mini-ogródkiem.Udział w imprezach i uroczystościach.,Dane kontaktowe,Pytania dotyczące rekrutacji oraz funkcjonowania szkoły prosimy kierować: - na adres e-mail: sp82@poznan.interklasa.pl(W temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".)- dzwoniąc do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00) - bezpośrednio do dyrektora szkoły tel. kom. 609 484 742 ( w godz. 9:00-15:00),"Ekomisja - nie marnuję""Szlachetna paczka""Cała Polska Czyta Dzieciom""Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata""Wielka zbiórka książek"Kiermasze świąteczneFestyny sportowe i rodzinne,,Informacje ogólne,* Uczniowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym regionu oraz w wycieczkach edukacyjnych.,* W placówce zatrudniony jest logopeda.,Wyposażenie szkoły,Wzbogaceniu pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki służą uzupełniane zbiory szkolnej biblioteki, sprzęt AV, tablice i monitory interaktywne., * W szkole realizowany jest program edukacji finansowej "SKO".,* Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych na terenie całej Polski. ,,Projekty szkolne,Projekty unijne "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole"W szkole realizowane są zajęcia dla dzieci z klas I-III w ramach europejskiego projektu „ Zaprogramuj przyszłość”"Drzewo Franciszka"i wiele innych...