Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Szkoła Podstawowa nr 82

Kliknij, żeby przejść dalej

Drzwi otwarte online

2

1

4

Spis treści

Sale lekcyjne

Wyposażenie

2

3

Biblioteka

Świetlica szkolna

Osiągnięcia sportowe

4

5

6

Zajęcia dodatkowe

Pedagog i psycholog

Koncerty dla dzieci

7

8

9

Oddział przedszkolny

Akcje szkolne

Dane kontaktowe

10

11

12

Informacje ogólne

1

1

Szkoła Podstawowa nr 82

im. Księcia Przemysła I

Jesteśmy kamerlaną szkołą w centrum miasta, w której lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym.


Informacje ogólne

 • Aktualnie kształcimy 296 uczniów w 15 oddziałach klasowych, realizując przyjęte programy nauczania i uwzględniając integrację treści przedmiotowych oraz realizację ścieżek edukacyjnych.

 • Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.

Informacje ogólne

* W placówce zatrudniony jest logopeda.* Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
organizowanych na terenie całej Polski.* Uczniowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym regionu oraz w wycieczkach edukacyjnych.

* W szkole realizowany jest program edukacji finansowej "SKO".

Naszą kulinarną perełką jest stołówka, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Przykładowe menu:

- Zupa kapuśniak

- Udko grillowane, ziemniaki, sos drobiowy, buraczki, woda (150ml)


Informacje ogólne

+info

Stołówka szkolna

W szkole zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka. Opiekę stomatologiczną dla uczniów Sp 82 świadczą gabinety lekarskie Medicor

ul. Powstańców Wielkopolskich 4.

Opieka zdrowotna

Aby doskonalić poziom naszych usług oraz wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców, szkoła posiada wiele certyfikatów , które są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Certyfikaty”.

Certyfikaty

Opłaty za posiłki:

Śniadanie: 4,50 zł - bułka z obkładem, kakao/herbata

Obiad: 4,00 zł - zupa z pieczywem

8,50 zł - drugie danie, napój

11,00 zł - zupa, drugie danie, napój

Informacje ogólne

* W placówce zatrudnieni są fachowi i oddani szkole pracownicy administracji oraz obsługi.


* Kontaktom z rodzicami i opiekunami naszych wychowanków służą: dziennik elektroniczny, godziny nauczycielskich dyżurów , „drzwi otwarte" oraz szkolne wywiadówki organizowane zgodnie z planem pracy szkoły. Integracji sprzyjają także imprezy i uroczystości, przy których pomoc rodziców
okazuje się nieoceniona.* Propagujemy zdrowy styl życia, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czemu służą m.in. kamery monitoringu oraz aktywnie dyżurujący nauczyciele.

Sale lekcyjne

Posiadamy 14 przestronnych sal lekcyjnych.

Dwie wyposażone pracownie

komputerowe połączone wspólną siecią internetową.

Sale lekcyjne

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala gimnastyczna

Boisko przy szkole


Wyposażenie szkołyDzieci mają do dyspozycji nowe szafki skrytkowo-ubraniowe, które są umieszczone przy salach lekcyjnych na każdym piętrze.


Wyposażenie szkoły

Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty uczniowskie zostały w ostatnich latach wyremontowane.

Wyposażenie szkoły

Wzbogaceniu pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki służą uzupełniane zbiory szkolnej biblioteki, sprzęt AV, tablice i monitory interaktywne.

+info

Świetlica szkolna

Świetlica zaprasza dzieci

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.30 - 17.00. Oferujemy bogatą ofertę aktywności pozalekcyjnych. Codziennie pomagamy dzieciom w odrobieniu pracy domowej.

Plac zabaw przy szkole, na którym codziennie spędzamy czas.

Przestronna świetlicowa sala dla klas I

Chętne dzieci w wolnym czasie mogą pograć z rówieśnikami w różne ciekawe gry.

Zabawy ruchowe w sali

Świetlica ma do dyspozycji trzy sale

Świetlica szkolna organizuje wiele bezpłatnych wyjść do ciekawych miejsc w Poznaniu, m.in. do muzeum, teatru, kina , które są realizowane w ramach projektu pt.”Poznań instytucjami kultury malowany” przy współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto.

Szkolna biblioteka zaprasza uczniów do korzystania z jej zbiorów.

Na dzieci czeka bogaty księgozbiór, a w nim:

- bajeczki, wierszyki, opowiadania,

- baśnie, legendy,

- powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, przyrodnicze, historyczne,

- poezja, utwory dramatyczne,

- literatura popularno-naukowa.


Biblioteka szkolna

+info

W 2016 roku szkoła wzięła udział

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Uzyskane środki pozwoliły na wzbogacenie

księgozbioru i zaspokojenie potrzeb czytelniczych naszych uczniów.

W bibliotece znajduje się również Szkolne Centrum Informatyczne czyli cztery komputery ze stałym łączem internetowym i drukarką.

Uczniowie mogą tu wyszukiwać potrzebne informacje,odrabiać zadania domowe, przygotowywać się do konkursów, opracowywać referaty itp.

W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł”.

W holu placówki można podziwiać puchary z różnych dziedzin sportu. Największe osiągnięcia mamy w rozgrywkach badmintonowych.


Osiągnięcia
sportowe

Pedagog doradza i pomaga dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.

Dzieci mogą zgłaszać się z problemami związanymi z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, funkcjonawaniem w rodzinie.

Pedagog i psycholog w szkole

+info

Pedagog

Psycholog prowadzi warsztaty w klasach oraz cykliczne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Udziela pomocy, wsparcia, wskazówek zarówno uczniom, jak i rodzicom. Każdy może umówić się na indywidualne spotkanie.

Psycholog

Pedagog pełni również dyżury w godzinach popołudniowych.

Zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań


- Warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją „ Serdecznik”

- Kółko historyczne „Templariusze”

- Kółko Dziennikarskie

- Zajęcia sportowe ( badminton, siatkówka, fitness)

- Zajęcia językowe i przedmiotowe

- Szkolne Koło Wolontariatu

- Świetlicowe Kółko Taneczne

- Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł”

- Samorząd Uczniowski

Dzieci mają również możliwość korzystania z częściowo lub pełnopłatnych zajęć według zainteresowań.

- Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas II i III współfinansowane przez Fundację AWF Poznań, które odbywają się na pływalni CITYZEN przy Drodze Dębińskiej

- Zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone przez Centrum „Hajdasz”

Więcej szczegółów na stronie https://hajdasz.pl/kontakt

- Zajęcia z nauki gry na gitarze prowadzone przez „Music&More"

Więcej szczegółów na stronie https://szkolamm.pl/#kontakt

Koncerty dla dzieci

Wieloletnią tradycją szkoły jest udział dzieci z klas I – III i oddziałów

przedszkolnych w

koncertach Filharmonii Pomysłów.

Akcje szkolne


 • "Ekomisja - nie marnuję"
 • "Szlachetna paczka"
 • "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata"
 • "Wielka zbiórka książek"
 • Kiermasze świąteczne
 • Festyny sportowe i rodzinne

Projekty szkolne


 • Projekty unijne "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole"
 • W szkole realizowane są zajęcia dla dzieci z klas I-III w ramach europejskiego projektu „ Zaprogramuj przyszłość”
 • "Drzewo Franciszka"
 • i wiele innych...

Oddział przedszkolny

 • Poranne zabawy i gry planszowe.
 • Ćwiczenia poranne.
 • Zajęcia dydaktyczne.
 • Śniadania i obiady w szkolnej stołówce-uczymy się samodzielności.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Zajęcia rytmiki i tańca.

 • Zajęcia w bibliotece szkolnej.
 • Zajęcia w-f w szkolnej sali gimnastycznej-powoli przyzwyczajamy się do szkoły.
 • Zabawy na placu zabaw.
 • Codzienne czytanie książek przez wychowaców.
 • Popołudniowe zajęcia plastyczne.

Dzień z życia przedszkola

Dzień z życia przedszkola

 • Zabawy z wykorzystaniem naszych kącików zainteresowań.
 • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej -KLANZA
 • Ćwiczenia wyciszające wg. metody Weroniki Sherborne.
 • Opieka nad szkolnym mini-ogródkiem.
 • Udział w imprezach i uroczystościach.

3

2

1

4

Zapraszamy!

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz.

Telefon do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00)

sp82@poznan.interklasa.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące rekrutacji oraz funkcjonowania szkoły prosimy kierować:

- na adres e-mail: sp82@poznan.interklasa.pl
(W temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".)

- dzwoniąc do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00)

- bezpośrednio do dyrektora szkoły tel. kom. 609 484 742 ( w godz. 9:00-15:00)