Want to make creations as awesome as this one?

Preguntes de ciències naturals sobre diferents conceptes treballats al llarg del primer i segon trimestre.

More creations to inspire you

HALLOWEEN QUIZ

Game

NEWS-QUIZ ÜBER SACHSEN-ANHALT

Game

GENIUS! SURVEY

Game

HALLOWEEN QUIZ

Game

PLANTS: TRUE OR FALSE

Game

Transcript

DE 10,Biòtop, biocenosi i les nombroses relacions que es donen entre tots.,Un ecosistema és un conjunt format per:,1,El biòtop i la biocenosi.,3,NIVEL 2,3,2,DE 10,X,NIVEL 3,1,Memebrana, citoplasma i material genètic.,Moneres, fongs i protoctists.,X,La cèl·lula de qualsevol ésser viu té tres parts:,Membrana, nucli i orgànuls.,2,X,1,DE 10,Nutrició autòtrofa i heteròtrofa.,2,Arrel i fulles.,Arrel, tija, fulles i vasos conductors.,3,NIVEL 1,La majoria de les plantes tenen una organització corporal bàsica, amb:,Quines substàncies del medi absorbixen les plantes?,3,Clorofil·la, saba bruta i saba elaborada.,2,Aigua, sals minerals i diòxid de carboni.,Oxigen, aigua i aire.,DE 10,NIVEL 4,X,1,2,Tot allò que agafem de la mar i que consumim per a fer les nostres activitats.,DE 10,3,Productes sense sucre.,Tot allò que agafem dels ecosistemes i que consumim per a fer les nostres activitats.,NIVEL 5,Un recurs natural és:,X,1,GRÀCIESPERJUGAR,CONTINUE?,999999,NEW HIGH SCORE,¡ENHORABONA!,© 2020 EL MESTRE ALVARO,Sí,GAME OVER,NO,EL MESTRE ÁLVARO,PRESS START,C.NATURALS,Components vius i o vius.,X,DE 10,3,1,Ulls, orelles, pituïtaria del nas, papil·les gustatives i la pell.,Els òrgans dels sentits són?,2,Orelles, cervell, ulls, oïda i pell.,NIVEL 6,Cristal·lí, pell, cervell, timpà i orella.,Autòtrofa.,DE 10,Heteròtrofa.,1,La nutrició de les plantes és:,3,X,2,NIVEL 7,Autòtrofa i heteròtrofa.,Sexual.,2,Les plantes es reproduïxen de forma:,Asexual.,3,X,Sexual i asexual.,NIVEL 9,DE 10,1,3,Perquè pot retirar de l'atmosfera gran part del diòxid de carboni.,Perquè ens proporciona la llum solar.,2,DE 10,X,Perquè ens proporciona aigua.,1,Per què és important el procés de la fotosíntesi per a la vida?,NIVEL 10,DE 10,Quins són els cinc regnes?,NIVEL 8,3,X,2,1,Moneres, protoctists, fongs, plantes i animals.,Moneres, fongs, plantes, peixos i mamífers.,Animals, fongs, teixits, moneres i cèl·lules.