Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Ostatnia Wieczerza

1

2

3

4

5

6

7

Szczęść Boże. Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji religii. Bardzo proszę rozpocznijmy ją od wspólnej modlitwy.

Wierzę w Ciebie Boże żywy

w Trójcy jedyny prawdziwy.

Wierzę coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

A teraz bardzo proszę przejdziemy do kolejnego punktu lekcji. Obejrzymy za chwię krótki filmik. Proszę przejdź do punktu drugiego.

Kochani obejrzeliśmy krótki filmik o Ostatniej Wieczerzy.. Co to jest Wieczerza - jest to uroczysta kolacja na którą Pan Jezus zaprosił Apostołów - czyli swoich uczniów. Policz ile ich było?

Apostołów było dwunastu: Szymon któremu Pan Jezus zmienił imię na Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, Szymon z przydomkiem Gorliwy, Juda, Judasz Iskariota

Następnie Pan Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Ustanowił tego dnia dwa sakramenty: Sakrament Eucharystii i Sakrament kapłaństwa - czyli kapłani są następcami Apostołów i to oni odprawiają Msze Świętą. Pan Jezus powiedział:

"Bierzcie i jedźcie, to jest Ciało Moje"

"Bierzcie i pijcie, bo to jest Krew moja"

"To czyńcie na moją pamiątkę"

Zapamiętaj!
"Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Msze Świętą, którą inaczej nazywamy Eucharystią, a dając polecenie Apostołom, by czynili to samo, ustanowił kapłaństwo."

Symbolem Eucharystii jest:
Symbolem kapłaństwa jest stułaA teraz bardzo proszę, abyście wykonali zadanie 3 str. 81 w zeszycie ćwiczeń.

Na koniec odmówmy modlitwę:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem