Want to make creations as awesome as this one?

Klasa 6

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

2,Temat:,1,3,4,,Ptaki- kręgowce zdolne do lotu,Przystosowania do lotu,Ciało pokryte cienką i suchą skórą, z której wyrastają pióra. Pióra nadają opływowy (aerodynamiczny) kształt ciała oraz zwiększają powierzchnię ptaków podczas lotu.Kości ptaków są pneumatyczne – mają w środku przestrzenie wypełnione powietrzem., dzięki temu ciało tych zwierząt jest lekkie.Kończyny przednie ptaków mają postać skrzydeł.Posiadają silne mięśnie poruszające skrzydłami. Są one przyczepione do szerokiego grzebienia znajdującego się na mostku.Czaszka ptaków pozbawiona jest zębów, które obciążałyby głowę podczas lotu.Ptaki posiadają rurkowate płuca połączone z workami powietrznymi. Dzięki worką powietrznym, świeże powietrze przepływa przez płuca podczas wdechu i wydechu. Dzięki temu ich układ oddechowy jest bardzo wydajny (organizm ptaków produkuje więcej energii do latania i utrzymania stałej temperatury).,4,Zwierzęta zmiennocieplne,VS,Ptaki,Zwierzęta stałocieplne,Płazy,Ryby,Gady,Ssaki,Środowisko życia,2,Kliknij i zobacz jak rozwija się organizm ptaka-->,Dzięki wykształceniu stałocieplności ptaki posiadły zdolność do życia we wszystkich typach ekosystemów na wszystkich kontynentach ( kliknij w znacznik na mapie, a poznasz niektórych mieszkańców kontynentów).,1,to kręgowce stałocieplne.Jako jedyne zwierzęta, posiadają pióraoraz opanowały zdolność do lotu.Posiadają cztery kończyny, przy czym przednie są przekształcone w skrzydła, ich szczęki z kolei przekształciły sięw dziób.,Klik ----->,Ptaki -,5,Pióra ptaków dzieli się na puchowe i konturowe – pokrywowe, lotki i sterówki. Pióra puchowe wraz z zawartym między nimi powietrzem tworzą warstwę, która chroni ptaka przed zimnem. Pióra pokrywowe przykrywają puch i utrudniają wymianę ciepła z otoczeniem. Lotki porastają skrzydła i formują ich powierzchnię nośną. Podobne do lotek sterówki są ułożone wachlarzowato na ogonie i służą do sterowania lotem, utrzymania równowagi oraz wytracania prędkości w trakcie lądowania.,4,Dziękuję za uwagę:),3,1,Budowa i rodzaje piór,2,+info,Temperatura (w °C) poszczególnych części ciała ptaka w czasie szesnastostopniowego mrozu,Stałocieplność,Opieka nad potomstwem,to zdolność do utrzymania stałej temperatury ciała, niezależnie od temperatury otoczenia.Ptaki utrzymują wsględnie stałą temepraturę ciała ok.. 41‑42°C.Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego ptaki utrzymują taką wysoką temperaturę to kliknij na +info.,Zagniazdowniki,7,Gniazdowniki,Wylęgają się pokryte gęstym puchem i potrafią chodzić lub pływać. Podążają za rodzicem, który wyszukuje pokarm, samodzielnie zjadany przez pisklęta.,Wylęgają się z jaj niezdolne do samodzielnego życia. Pisklęta są nagie lub okryte rzadkim puchem, ślepe i nie potrafią samodzielnie zdobywać pożywienia. Osobniki dorosłe muszą im dostarczać pokarm, chronić przed deszczem i ogrzewać własnymi ciałami.,Zagrożenia i ochrona ptaków,Największym zagrożeniem jest działalność człowieka, taka jak:- wycinanie lasów,- zanieczyszenie gleby i zbiorników wodnchy,- połowy ryb z wykorzystaniem sieci,- budowa przezroczystych ekranów akustycznych.,Czy zastanawiałeś się kiedyś skąd się wzięły nazwy ptaków? Klik --->,11,Ochrona:- ograniczenia wycinki drzew,- unikanie nadmiernego osuszania łąk,- zakładanie skrzynek lęgowych,- zakładanie karmników,- ochrona zagrożonych gatunków.,A dla powtórki...posłuchaj:),Najlicznieszą grupę ptaków stanowią wikłacze czerwonodziobe. Ich populację ocenia się na 1,5 miliarda osobników. Zamieszkują Afrykę, na południe od Sahary. Potrafią niszczyć pola ze zbożem i kukurydzą.,Obejrzyj w wolnej chwili :)Klik ----->,OTOP to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków założone w 1991 r. Powadzą działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji.,,13,A potem sprawdź siebie:)Klik ----->,pożywienie dla licznych zwierząt,zjadają różne organizmy przez co regulują ich liczebność,rosiewają nasiona roślin,zapylają kwiaty,oczyszczają skórę zwierząt roślinożernych z pasożytów, np. bąkojady.,hodowla dla mięsa, piór i jaj,zjadają zwierzęta, które są szkodnikami pól uprawnych, lasów, sadów,ich odchody są używane jako nawóz do użyźniania glebymogą być przyczyną występowania strat w gospodarstwie (zjadają nasiona zbóż, niszczą owoce),przenoszą choroby i pasożyty (np. gołębie).,Budowa ptaków,3,10,W przyrodzie,Znaczenie ptaków,Dla człowieka,+info,W świecie ptaków,Ptaki są niezwykle zróżnicowaną grupą – znanych jest ponad 12 000 gatunków tych zwierząt. Spotyka się je we wszystkich niemal środowiskach – niektóre potrafią przeżyć nawet na gorących pustyniach. Większość ptaków posiada zdolność lotu, ale są i takie, które tego nie potrafią (struś, emu, kiwi). Pingwiny także utraciły zdolność lotu, ale za to doskonale pływają. Zdolność lotu pozwala ptakom na odbywanie długich wędrówek. Niektóre ptaki odbywają co roku wędrówki wynikające ze zmieniających się pór roku i okresowego braku pożywienia w środowisku. Najlepiej znamy coroczne wędrówki bocianów białych, które na zimę odlatują do wschodniej i południowej Afryki.Ptaki żwią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i bezkręgowcami (np. owadami) czy kręgowcami (np. rybami, gryzoniami). Wiele z nich zjada różne rodzaje pokarmu, zależnie od pory roku.,,9,8,Charakterystyczną cechą ptaków jest porozumiewanie się za pomocą różnych dźwięków. Śpiew jest charakterystyczny dla gatunku ptaka. Oprócz śpiewu ptaki wydają głosy służące w różnych sytuacjach życiowych, np. ostrzegawcze. Zwierzęta te wykazują specyficzne zachowania godowe zwane tokami. Samce wielu gatunków rywalizują o samice, wydając charakterystyczne odgłosy godowe.,Lubisz ptasie śpiewy? Klik ----->,Ptasie radio,Czego dziś się dowiesz?,+info,+info,+info,+info,+info,+info,+info,+info,Najszybszym ptakiem jest sokół wędrowny, który podczas pikowania w dół potrafi rozwinąć prędkość do 300 km/h. Cechuje go duża, krępa i silna sylwetka z długimi, ostro zakończonymi skrzydłami i masywną głową. Poluje w dzień na drobne kręgowce, głównie ptaki i ssaki. Zamieszkuje wszystkie kontynenty, najczęściej doliny rzeczne, obszary górskie i lasy położone blisko zbiorników wodnych. Może także występować na terenach miejskich.,Największy żyjący obecnie ptak to struś afrykański. Może on osiągnąć ponad 2,5 m wysokości i ważyć 150 kg. Jest nielotem, ale za to świetnie biega dzięki długim, silnie umięśnionym kończynom tylnym. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć, wynosi ponad 50 km/h.,U wielu ptaków występuje dymorfizm płciowy, czyli różnice w ubarwieniu i wielkości przedstawicieli obu płci. U ptaków ma miejsce zapłodnienie wewnętrzne. Samice składają jaja zwykle w gniazdach, gdzie są wysiadywane. Ciepło dostarczane jajom przez wysiadującą je samicę umożliwia rozwój zarodków. U niektórych ptaków, np. pingwinów i bocianów, jaja wysiadują także samce.Jaja ptaków otoczone są twardą, wapienną skorupką i zawierają dużą ilość żółtka.,12,,Sprawdź co tu się kryje ---->,6,Przystosowania do lotu,+info,1,Co im zagraża i jak je chronić?,Coś dla ciekawskich...,Ptaki- co to za zwierzęta ?,13,Rozmnażanie i rozwój,Rozmnażanie i rozwój,Środowisko życia,Znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,6,12,3,5,10,Coś dla ciekawskich,2,W świecie ptaków,Ptasie radio,+info,Budowa i rodzaje piór,4,8,Tak dla powtórki...,Opieka nad potomstwem,11,Budowa ptaków,9,+info,7,+info