Want to make creations as awesome as this one?

SLOVKAJ SVOJE IME SLOVO PO SLOVO I IZVRŠI AKTIVNOST ZA SVAKO SLOVO SVOJEG IMENA.

Transcript

SKOČI 10 PUTA!

ZAVRTI SE 5 PUTA!

POSKOČI NA LIJEVOJ NOZI 8 PUTA!

POSKOČI NA DESNOJ NOZI 6 PUTA!

DOTRČI DO NAJBLIŽIH VRATA I VRATI SE!

HODAJ KAO MEDO BROJEĆI DO 10!

SKAČI KAO ŽABA 11 PUTA!

SKOČI KAO ZEKO 15 PUTA!

STOJ NA LIJEVOJ NOZI I BROJI DO 12!

MAŠIRAJ KAO VOJNIK BROJEĆI DO 13!

STOJ NA DESNOJ NOZI I BROJI DO 15!

PRETVARAJ SE DA PRESKAČEŠ VIJAČU 20 PUTA!

HODAJ UNATRAG 16 KORAKA!

NAPRAVI 5 SKLEKOVA!

HODAJ KAO RODA BROJEĆI DO 20!

SAGNI SE I DODIRNI NOŽNE PRSTE 8 PUTA!

DIGNI SE I SJEDNI 14 PUTA!

HODAJ KAO RAK (POSTRANCE) BROJEĆI DO 17!

LETI KAO PTICA (DIŽI I SPUŠTAJ RUKE) BROJEĆI DO 19!

PRETVARAJ SE DA JAŠEŠ KONJA BROJEĆI DO 18!

DIŽI SE NA PRSTE I POKUŠAJ "DOHVATITI" OBLAKE BROJEĆI DO 12!

HODAJ NA KOLJENIMA BROJEĆI DO 5!

ZAŽMIRI I LIJEVOM RUKOM DOTAKNI SI NOS. PONOVI 6 PUTA!

ZAŽMIRI I DESNOM RUKOM DOTAKNI SVOJ NOS! PONOVI 6 PUTA!

PRETVARAJ SE DA GAĐAŠ KOŠ BROJEĆI DO 17!

PRETVARAJ SE DA BACAŠ LOPTU U ZRAK BROJEĆI DO 10!ZAPLJESKAJ 5 PUTA!

ZAPLJESKAJ RUKAMA IZA LEĐA 7 PUTA!

NAPIŠI BROJ 8 PO ZRAKU 5 PUTA!

NAPIŠI SLOVO KOJE ŽELIŠ PO ZRAKU 4 PUTA!