Want to make creations as awesome as this one?

pomoc dla nauczycieli religii

Transcript

O

WIELKI TYDZIEŃ

Tajemnica naszego zbawienia

KATECHEZA 4


Zapraszam Cię do modlitwy

Znajdź czas dla Jezusa, który dla Ciebie cierpiał, umarł i zmartwychwstał.

W chwili refleksji podziękuj Mu za wszystko, czego dokonał na krzyżu.

WIELKI TYDZIEŃ

W chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta - Zmartwychwstania Pańskiego.

To czas w którym przeżywać będziemy najważniejsze wydarzenia związane z życiem Jezusa. Dziś dowiesz się co się wydarzyło od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Zmartwychwstania.

DZIŚ DOWIESZ SIĘ, CO WYDARZYŁO SIĘ W:

 1. NIEDZIELĘ PALMOWĄ
 2. WIELKI PONIEDZIAŁEK
 3. WIELKI WTOREK
 4. WIELKĄ ŚRODĘ
 5. WIELKI CZWARTEK
 6. WIELKI PIĄTEK
 7. WIELKĄ SOBOTĘ


NIEDZIELA PALMOWA

Rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ. Nazwa związana z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy podczas, którego ludzie w geście radości i powitania rzucali Mu pod nogi płaszcze i gałązki palmowe, a dzieci hebrajskie śpiewały radosne HOSANNA!

UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

"Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, oraz: "Król Izraela." (J 12, 12-13)

+info

NIEDZIELA PALMOWA DZISIAJ

Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy przynosimy do kościoła palmy, które zostają poświęcone. Czytany bądź śpiewany jest opis Męki Pańskiej, stąd nazwa NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ.

Spotkanie młodzieży z bpem Krzysztofem Nitkiewiczem podczas obchodów Niedzieli Palmowej w Sandomierzu w 2018 r.DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH

Niedziela Palmowa to święto młodych na całym świecie.

Również dzieci i młodzież diecezji sandomierskiej spotykają się na wspólnej modlitwie z Pasterzem diecezji. Odbywa się również konkurs na najpiękniejszą palmę.

Konkurs na najpiękniejszą palmę

WIELKI PONIEDZIAŁEK

Namaszczenie w Betanii

WIELKI WTOREK

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcie się PiotraWIELKA ŚRODA

Zdrada Judasza


"Jezus, umoczywszy kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi. A po spożyciu kawałka chleba, wszedł w niego szatan”.

"Właśnie wtedy szatan zwiódł Judasza z Kariotu, jednego z Dwunastu. Udał się on do najwyższych kapłanów i dowódców straży świątynnej, aby omówić najdogodniejszy sposób wydania im Jezusa. Ucieszeni tą propozycją, kapłani obiecali mu nagrodę. Judasz zgodził się na taki układ i czekał już tylko na sprzyjającą okazję, aby wydać Jezusa w chwili, gdy nie będzie wokół Niego tłumu ludzi." Łk22, 3-6

Namaszczenie Jezusa w Betanii


Na sześć dni przed rozpoczęciem Paschy Jezus przybył do Betanii, do Łazarza, którego niedawno wskrzesił z martwych. Przygotowano z tej okazji kolację. Marta im usługiwała, Łazarz siedział razem z Jezusem, natomiast Maria przyniosła butelkę bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła nim stopy Jezusa i otarła je własnymi włosami. Cały dom napełnił się wspaniałym zapachem. Na to Judasz, jeden z uczniów Jezusa (ten, który Go później zdradził), po wiedział: Przecież można było sprzedać te perfumy i uzyskaną w ten sposób znaczną sumę rozdać biednym! Powiedział to jednak nie z troski o biednych, ale dlatego, że był złodziejem. Jako skarbnik trzymał wspólną kasę i wykradał z niej pieniądze. Daj jej spokój!—odrzekł Jezus. —Przygotowała to na dzień mojego pogrzebu. Biedni zawsze będą wśród was, ale Mnie już wkrótce zabraknie. Gdy mieszkańcy Jerozolimy dowiedzieli się, że Jezus jest w Betanii, przybyli tam. Chcieli się bowiem z Nim spotkać, ale także zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Wówczas najwyżsi kapłani postanowili zabić również Łazarza, bo z jego powodu wielu Żydów uwierzyło . J12,1-11

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

TRIDUUM PASCHALNE

Trzy Święte Dni, które stanowią centrum roku liturgicznego.

WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej. Wspominamy ostatnią wieczerzę, którą Chrystus spożył wraz z uczniami oraz ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.


PISMO ŚWIĘTE O USTANOWIENIU EUCHARYSII

I KAPŁAŃSTWA

„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: »Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje«. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: »Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów« (...) To czyńcie na moją pamiątkę.” (Mt 26, 26-28)

VS

+info

+info

" TO JEST CIAŁO MOJE.... TO JEST KREW MOJA"

"TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"

MODLITWA W OGRÓJCU

"Ojcze jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." (Łk 22, 42)

WIELKI CZWARTEK W LITURGII

Na pamiątkę pojmania

i uwięzienia Jezusa na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do "ciemnicy".

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

MSZA KRZYŻMA

Krzyżmo - mieszanina oliwy i balsamu, używana do namaszczania przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów wieczystych, konsekracji biskupów oraz przy konsekracji kościołów i ołtarzy.

VS


SPRAWOWANA

W GODZINACH PORANNYCH

W KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH PRZEZ BISKUPA WRAZ Z KAPŁANAMI, PODCZAS KTÓREJ BISKUP KONSEKRUJE KRZYŻMO I BŁOGOSŁAWI OLEJ CHORYCH.


SPRAWOWANA

PO ZACHODZIE SŁOŃCA.

NA ZAKOŃCZENIE LITURGII NASTĘPUJE PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO CIEMNICY.


Krzyżmo – mieszanina oliwy i balsamu, używana do namaszczania przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów wieczystych, konsekracji biskupów oraz przy konsekracji kościołów i ołtarzy.

+info

MSZA KRZYŻMA

+info

ZOBACZ JAK W LITURGII WYGLĄDA

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Msza Krzyżma to uroczysta Msza Święta odprawiana we wszystkich kościołach katedralnych w Wielki Czwartek

w godzinach porannych. Koncelebrowana przez kapanów z całej diecezji. Głównym celebransem jest zawsze biskup ordynariusz. W Eucharystii uczestniczą także diakoni

i ministranci. Biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo.

Podczas mszy w trakcie hymnu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. W czasie przeistoczenia używane są kołatki bez gongu. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą, gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, zdejmując świece, mszał, krzyż i obrus. Gest ten symbolizuje odarcie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Tabernakulum pozostaje otwarte i puste.

Godzina 15.00 to wyjątkowy moment tego dnia .

Zachowaj ciszę, trwaj na modlitwie przepraszając za swoje grzechy.

WIELKI PIĄTEK

Dzień ciszy i refleksji.

Pan Jezus został skazany przez Piłata na śmierć, przeszedł On drogę krzyżową i umarł na krzyżu.

WIELKI PIĄTEK

W LITURGII

 1. KOŚCIÓŁ NIE SPRAWUJE MSZY ŚWIĘTEJ
 2. CZYTANA LUB ŚPIEWANA JEST MĘKA PANA JEZUSA
 3. ADORACJA KRZYŻA
 4. KOMUNIA ŚWIĘTA
 5. PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO GROBU

WIELKA SOBOTA

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czas ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej. Wierni w ciszy adorują Chrystusa

w Najświętszym Sakramencie wystawionego w tzw. Bożym Grobie.

Błogosławienie pokarmów

WIGILIA PASCHALNA - rozpoczyna się po zachodzie słońca i jest niezwykle bogata w wydarzenia liturgiczne

LITURGIA ŚWIATŁA

LITURGIA CHRZCIELNA

LITURGIA SŁOWA

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA


Liturgia światła rozpoczyna się od poświęcenia ognia, który rozpala się przed kościołem, a potem od tego ognia zapala się paschał, symbol zmartwychwstałego Chrystusa, który - jak głosi Kościół - jest "światłością świata". Po wniesieniu paschału do świątyni wierni zapalają od niego swoje świece, następnie zostają zapalone także wszystkie światła elektryczne, a paschał celebrans stawia przy ołtarzu.

Liturgia chrzcielna nawiązuje do cudownego przejścia narodu wybranego z egipskiej niewoli do Izraela przez Morze Czerwone. W tradycji Kościoła było to zawsze postrzegane jako zapowiedź obmycia wiernych w wodach sakramentu chrztu świętego. Później odbywa się przejście do chrzcielnicy, podczas którego śpiewa się skróconą wersję litanii do wszystkich świętych. Jeśli w danej parafii są dorośli, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, staja w tym momencie przy chrzcielnicy i przystępują do sakramentu chrztu św.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu. Przypominają one ważne momenty w całej historii zbawienia W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza się w dzwony, a celebrans intonuje hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Po radosnym Alleluja, odśpiewanym po raz pierwszy od 40 dni, czytany jest tekst Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia.

Przebieg liturgii eucharystycznej nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od tradycyjnej Mszy świętej. Uroczystości Wigilii Paschalnej kończą się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem

i wiarą, niech da siłę

w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

1

diec. sandomierska

Błogosławionych Świąt