Want to make creations as awesome as this one?

pomoc dla nauczycieli religii

More creations to inspire you

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

Transcript

O,KATECHEZA 4,Tajemnica naszego zbawienia,WIELKI TYDZIEŃ,Znajdź czas dla Jezusa, który dla Ciebie cierpiał, umarł i zmartwychwstał.W chwili refleksji podziękuj Mu za wszystko, czego dokonał na krzyżu.,,Zapraszam Cię do modlitwy,WIELKI TYDZIEŃ,W chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta - Zmartwychwstania Pańskiego.,DZIŚ DOWIESZ SIĘ, CO WYDARZYŁO SIĘ W:,NIEDZIELĘ PALMOWĄWIELKI PONIEDZIAŁEKWIELKI WTOREKWIELKĄ ŚRODĘWIELKI CZWARTEKWIELKI PIĄTEKWIELKĄ SOBOTĘ,,Rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ. Nazwa związana z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy podczas, którego ludzie w geście radości i powitania rzucali Mu pod nogi płaszcze i gałązki palmowe, a dzieci hebrajskie śpiewały radosne HOSANNA!,NIEDZIELA PALMOWA,UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY,"Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, oraz: "Król Izraela." (J 12, 12-13),NIEDZIELA PALMOWA DZISIAJ,Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy przynosimy do kościoła palmy, które zostają poświęcone. Czytany bądź śpiewany jest opis Męki Pańskiej, stąd nazwa NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ. ,+info,DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH,Konkurs na najpiękniejszą palmę,,Niedziela Palmowa to święto młodych na całym świecie.Również dzieci i młodzież diecezji sandomierskiej spotykają się na wspólnej modlitwie z Pasterzem diecezji. Odbywa się również konkurs na najpiękniejszą palmę.,WIELKI WTOREKZapowiedź zdrady Judasza i zaparcie się Piotra,,WIELKI PONIEDZIAŁEKNamaszczenie w Betanii, WIELKA ŚRODA Zdrada Judasza,Wielki CzwartekWielki PiątekWielka Sobota,Trzy Święte Dni, które stanowią centrum roku liturgicznego.,TRIDUUM PASCHALNE,Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej. Wspominamy ostatnią wieczerzę,którą Chrystus spożył wrazz uczniami oraz ustanowił sakrament Eucharystiii Kapłaństwa.,WIELKI CZWARTEK,,PISMO ŚWIĘTE O USTANOWIENIU EUCHARYSIII KAPŁAŃSTWA,„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: »Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje«. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: »Pijcie z niego wszyscy,bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów« (...) To czyńcie na moją pamiątkę.”(Mt 26, 26-28),VS,+info,+info,MODLITWA W OGRÓJCU,"Ojcze jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." (Łk 22, 42),Na pamiątkę pojmaniai uwięzienia Jezusa na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do "ciemnicy".,WIELKI CZWARTEK W LITURGII,,MSZA KRZYŻMA,MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ,VS,,SPRAWOWANAW GODZINACH PORANNYCHW KOŚCIOŁACH KATEDRALNYCH PRZEZ BISKUPA WRAZ Z KAPŁANAMI, PODCZAS KTÓREJ BISKUP KONSEKRUJE KRZYŻMO I BŁOGOSŁAWI OLEJ CHORYCH.,SPRAWOWANAPO ZACHODZIE SŁOŃCA.NA ZAKOŃCZENIE LITURGII NASTĘPUJE PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO CIEMNICY.,ZOBACZ JAK W LITURGII WYGLĄDA,MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ,MSZA KRZYŻMA,+info,+info,Godzina 15.00 to wyjątkowy moment tego dnia .Zachowaj ciszę, trwaj na modlitwie przepraszając za swoje grzechy.,Dzień ciszy i refleksji.Pan Jezus został skazany przez Piłata na śmierć, przeszedł On drogę krzyżową i umarł na krzyżu.,WIELKI PIĄTEK,WIELKI PIĄTEKW LITURGII,KOŚCIÓŁ NIE SPRAWUJE MSZY ŚWIĘTEJCZYTANA LUB ŚPIEWANA JEST MĘKA PANA JEZUSAADORACJA KRZYŻAKOMUNIA ŚWIĘTAPRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO GROBU,Czas ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej. Wierni w ciszy adorują Chrystusaw Najświętszym Sakramencie wystawionego w tzw. Bożym Grobie.,Błogosławienie pokarmów,Adoracja Najświętszego Sakramentu,WIELKA SOBOTA,LITURGIA SŁOWA,LITURGIA CHRZCIELNA,LITURGIA EUCHARYSTYCZNA,LITURGIA ŚWIATŁA,WIGILIA PASCHALNA - rozpoczyna się po zachodzie słońca i jest niezwykle bogata w wydarzenia liturgiczne,Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojemi wiarą, niech da siłęw pokonywaniu trudnościi pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...,Błogosławionych Świąt,1,diec. sandomierska