Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Wykonała: Ilona Błazińska

Temat: Co to jest krajobraz?

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

1. Krajobraz to wygląd powierzchni Ziemi wyróżniający się charakterystycznymi cechami. 2. Krajobraz naturalny czyli pierwotny i nie naruszony przez człowieka. Krajobraz kulturowy jest częściowo lub całkowicie przekształcony przez działalność człowieka. 3. Krajobraz naturalny np. las, pustynia, krajobraz górski Krajobraz kulturowy: np. krajobraz przemysłowy, miejski i rolniczy.

Krajobrazy kulturowe zostały podzielone na trzy kategorie: - krajobrazy miejskie Jego główne elementy to domy, ulice, skwery, parki, które zostały stworzone przez człowieka - krajobrazy przemysłowe Dominują fabryki i kopalnie. - krajobrazy rolnicze Przeważają pola uprawne, sady, łąki i pastwiska utworzone przez człowieka. Krajobrazowi rolniczemu towarzyszy charakterystyczny krajobraz wiejski.

Przykłady krajobrazów naturalnych, czyli nie przekształconych przez człowieka: - krajobraz leśny - krajobraz górski - krajobraz pustynny -krajobraz pojezierny

Krajobrazy możemy podzielić na dwie kategorie: - krajobrazy naturalne, czyli Pierwotne i nie naruszone przez człowieka. Spotykamy je coraz rzadziej. Las jest przykładem krajobrazu naturalnego. - krajobrazy kulturowe, czyli częściowo lub całkowicie przekształcone przez działalność człowieka. Krajobraz miejski jest przykładem krajobrazu kulturowego.

Opisując dany krajobraz należy uwzględnić takie elementy jak: 1.Wodę powierzchniową 2. Skały 3. Szatę roślinną 4. Zwierzęta 5. Budynki

Krajobraz to wygląd powierzchni Ziemi wyróżniający się charakterystycznymi cechami. Na zdjęciu przykładowy krajobraz rolniczy.

Kiedy jesteś na wycieczce w górach możesz podziwiać krajobraz górski , a kiedy jesteś na terenie gdzie przeważają pola uprawne, patrzysz na krajobraz rolniczy . Każdy z nich ma swoje określone cechy. Dzisiaj zajmiemy się rozpoznawanie typów krajobrazów