Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Ostatnia Wieczerza

Start

1

2

3

4

5

6

Dziś dowiemy się jak wyglądała Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i jak obchodzimy Wielki Czawartek.

W Wielki Czwartek, Pan Jezus zaprosił swoich uczniów na świętowanie PASCHY.Pascha to święto żydowskie na pamiątkę wyjścia Ludu Izraela z Egiptu. Podczas pierwszej paschy znak krwi baranka ocalał domy od śmierci.

Posłuchaj, ostatnia wieczerza

Pan Jezus ustanawia Nową Paschę - Mszę świętą. Karmi uczniów swoim Ciałem i Krwią."Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje""Bierzcie i pijcie to jest Krew moja"W taki sposób w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii.

Pan Jezus nakazał uczniom: "To czyńcie na moją pamiątkę". Uczniowie i ich następcy czynią tę "pamiątkę" na każdej Mszy świętej.W taki sposób Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek sakrament Święceń (Kapłaństwa).

Pan Jezus umył uczniom nogi. Powiedział, że im służy, bo na tym polega miłość. Poprosił, żeby wszyscy uczniowie się miłowali: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".Jezus dał uczniom nowe przykazanie - przykazanie miłości.

Po Ostniej Wieczerzy Pan Jezus spędził noc na modlitwie w OgrójcuZostał zdradzony przez jednego ucznia (Judasza) i aresztowany. Uczniowie uciekli, a Piotr wyparł się Jezusa 3 razy.

Co dał uczniom Pan Jezus do jedzenia i picia podczas Ostatniej Wieczerzy?

Jakie 2 sakramenty ustanowił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?

Co działo się z Panem Jezusem po Ostatniej Wieczerzy?

Jakie przykazanie dał uczniom Pan Jezus?

Zobacz filmik

Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Wielka NocWigilia Paschalna

Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek - Ostatnia Wieczerza

Wielki Piątek - Pan Jezus umiera na krzyżu

Wielka Sobota - Jezus leży w grobie

Wigilia PaschalnaW poranek Wielkanocny grób był już pusty, więc Jezus musiał zmartwychwstać w nocy, stąd nazwa Świąt - Wielkanoc

Jezus żyje!